Будівельна механіка і будівельні конструкції


 «Коли збудуєш новий дім,

то зробиш поруччя для даху свого,

і не напровадиш крови на дім свій,

коли хто-небудь упаде з нього».

Біблія (Другозаконня, глава 22, вірш 8)


З давніх часів професія будівельника вважалася дуже відповідальною, і можливі будівельні помилки мали дуже серйозні наслідки для тих, хто їх припускався.

Як показує багатовіковий досвід будівництва, проблема міцності і безпеки споруд існувала завжди, актуальна вона і зараз.

Забезпечення міцності і стійкості будівельних конструкцій є одним з найголовніших завдань будівельної механіки. Будівельна механіка вивчає складні механічні системи (споруди), до яких входять елементи різних типів: масивні тіла, пластини, оболонки, стрижні. Вона розглядає статику, динаміку і стійкість споруд.

Будівельна механіка – наука про принципи й методи розрахунку споруд на міцність, деформативність, стійкість і коливання. Основоположником науки про міцність вважається Ґалілео Ґалілей, який у 1-й пол. ХVII ст. досліджував навантаження, яке може витримати балка. Будівельна механіка, як наука, виокремилася із загальної механіки у 2-й пол. XIX ст. Розвиток будівельної механіки в Україні започатковували В. Кирпичов, С. Тимошенко, Є. Патон, С. Прокоф’єв, які створили київську школу будівельної механіки.

Будівельні конструкції — основні конструктивні елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, огороджувальні або сумісні функції.

Дисципліна «Будівельні конструкції» передбачає вивчення конструкцій сучасних житлових, громадських будівель та об'єктів виробничого призначення; основ архітектурно-конструктивного проектування, знайомство з історією архітектури і займає центральне місце серед спеціальних дисциплін будівельного профілю.

На абонементі навчальної літератури (ГНК, кім. 604) для нинішніх та майбутніх будівельників оформлена книжкова виставка: «Будівельна механіка і будівельні конструкції».

На виставці представлені документи, які є в фондах бібліотеки, що висвітлюють сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку будівництва інженерних споруд та будівельних конструкцій, подальший розвиток теорії надійності споруд на основі використання статистичних методів обробки даних про навантаження, про властивості будівельних матеріалів, а також про накопичення пошкоджень в спорудженнях різних типів.

 Запрошуємо до перегляду


Розміщено 26.04.2018
Вверх