Світові наукометричні бази даних

 

Бази даних Інституту наукової інформації (ISI)

На сьогоднішній день існує велика кількість міжнародних систем цитування (бібліографічних баз): Web of Science, Scopus, Google Scholar, РИНЦ, Index Copernicus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef. Найавторитетнішими з них, індекси яких визнаються в усьому світі, є «Web of Science» і «Scopus».


 

Web of Science – база даних Філадельфійського інституту наукової інформації (Thomson Reuter Master Journal List), покриває більше 9 тис. видань англійською і частково німецькою мовою (з 1980 р.) і включає три бази: 

Science Citation Index Expanded (природничі науки).

Social Science Citation Index (SSCI) – база даних індексів цитування із соціальних наук. Існує з 1973 року і охоплює публікації, що відносяться до антропології, археології, досліджень регіонів і етнічних груп, бізнесу і фінансів, досліджень комунікації, охорони здоров’я та соціальної гігієни, кримінології, демографії, економічних наук, досліджень в галузі освіти, політики, географії, інформатики, бібліотекознавства і міжнародних відносин, законодавства, управління та маркетингу, психології та психіатрії, соціології, планування та розвитку міст і деяких інших дисциплін.

- Art & Humanities Citation Index (А&НСІ) – база даних індексів цитування в галузях мистецтва та гуманітарних наук. Створена в 1978 році і охоплює журнали в галузях науки з архітектури, мистецтва, хореографії, кінематографу, телебачення та радіо, історії мови та лінгвістики, літератури, музики, філософії, театру, теології, релігії і деяких інших напрямків.

Ці ресурси не містять повних текстів статей, однак включають посилання на повні тексти в першоджерелах і списки всіх бібліографічних посилань, що зустрічаються в кожній публікації, що дозволяє в короткі терміни отримати найповнішу бібліографію по темі (глибина архіву – 20 років).

Імпакт-фактор будь-якого журналу, який включено до бази Web of Science, можна дізнатися безпосередньо на сайті кожного журналу.

Довідник по роботі з Web of Science російською мовою 

 

Видавництво Elsevier

Реферативна база даних Scopus

Elsevier – один з найбільших видавничих будинків світу, який щорік випускає близько чверті всіх статей з видаваних в світі наукових журналів (заснований у 1880 р., м. Амстердам, Нідерланди).

В 1999 р. була створена платформа Sciencedirect – онлайнова база даних ресурсів видавництва, яка стала важливим інформаційним ресурсом міжнародного науково-дослідного співтовариства. На основі Sciencedirect в 2002 р. була створена база даних Scopus. Scopus – найбільша в світі єдина мультидисциплінарна реферативна база даних (з 1995 р.), яка оновлюється щодня і яка є найбільшою базою даних наукових публікацій без повних текстів. Вона забезпечує якісну підтримку в пошуку наукових публікацій і пропонує посилання на всі існуючі цитати з обширного обсягу доступних статей. Scopus охоплює понад 18 тис. наукових журналів від 5 тис. наукових видавництв світу, включаючи близько 250 російських журналів, 13 млн. патентів США, Європи і Японії, матеріали наукових конференцій. Scopus на відміну від WebofScience в процентному відношенні набагато ширше відображає природні науки і техніку - 80%. Вона є комерційною БД і повна її версія доступна тільки на умовах передплати через веб-інтерфейс. Однак існує можливість перегляду ресурсів БД Scopus в обмеженому режимі Author preview  (доступно: кількість представлених у БД статей автора, h-index, кількість цитувань, affiliation history).

Щоб ваша робота індексувалася в Scopus вона повинна бути опублікована в одному з журналів, що входить до бази. Для дослідників-авторів, які бажають опублікувати свої матеріали у видавництві «Ельзевір» (входить до Scopus), створений спеціальний інтерактивний портал Elsevier Editorial System – «Видавнича Система Ельзевіра» (EES), який полегшує процедуру передачі матеріалів, відстеження процесу розгляду статті та взаємодію з рецензентами. Вхід у EES здійснюється зі стартової сторінки для Авторів.

 

SCImagoJournal & CountryRank (SJR) - аналітичний портал, що надає наукові показники по журналах і країнах. Публікує рейтинги публікаційної активності і статистику цитування журналів і країн на основі інформації, що міститься в базі даних Scopus (ElsevierBV). Показники SJR можуть бути використані для оцінки та аналізу наукових областей.


SCImagoJournal & CountryRank (SJR) враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, цитувань, зважені показники цитувань по роках, індекс Хірша. SJR - показник впливовості або престижності журналу. Висловлює середнє число цитат, отриманих у поточному році на статті, опубліковані в журналах за три попередні роки.

Як знайти журнали в Scopus? Зайдіть на сайт SCImago Journal & Country Rank і виберіть розділ Journal Rankings У формі Ranking Parameters вибираємо Subject Area: Social Sciences, Subject Category: Law, вказуємо країну, рік, порядок сортування і натискаємо кнопку Refresh. Отримуємо список журналів.

 

Список українських журналів, що входять до БД Scopus.

 

 

Google Академія є вільно доступною пошуковою системою, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дозволяє без зусиль виконувати великий пошук наукової літератури. Використовуючи єдину форму запиту, можна виконувати пошук у різних дисциплінах і за різними джерелами, включаючи пройшли рецензування статті, дисертації, книги, реферати і звіти, опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями. Академія Google дозволяє знайти дослідження, найбільш точно відповідне пошуковому запиту, серед величезної кількості наукових праць.

Академія Google класифікує статті так само, як і вчені, оцінюючи весь текст кожної статті, її автора, видання, в якому стаття з'явилася, і частоту цитування даної роботи в науковій літературі. Найбільш релевантні результати завжди відображаються на першій сторінці.

Інструмент для підрахунку кількості цитувань: http://code.google.com/p/citations-gadget/

 

Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)

 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) –  створюється Науковою електронною бібліотекою eLIBRARY.ru. в рамках проекту, ініційованого Федеральним агентством з науки та інновацій (Роснаука). Це механізм, що дозволяє оцінити рівень наукового видання на основі формальних і об'єктивних критеріїв. Основним таким критерієм є відносний показник цитування статей, опублікованих в даному журналі, тобто, його імпакт-фактор. У РІНЦ включаються найбільш авторитетні російські наукові журнали. РІНЦ також надає і список всіх статей, включених в цю базу, в яких цитується або є посилання на ваші роботи. Реєстрація користувача в Науковій електронній бібліотеці є необхідною умовою для отримання доступу до повних текстів публікацій, розміщених на платформі eLIBRARY.RU, незалежно від того, чи знаходяться вони у відкритому доступі або поширюються за передплатою. Зареєстровані користувачі також отримують можливість створювати персональні добірки журналів, статей, зберігати історію пошукових запитів, налаштовувати панель навігатора і т.д.

Для роботи з авторським профілем в системі SCIENCE INDEX також необхідно спочатку зареєструватися, але вже в якості автора. Реєстрація учасника в SCIENCE INDEX об'єднана з реєстрацією користувача на порталі Наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU. Для реєстрації в SCIENCE INDEX потрібно просто заповнити кілька додаткових полів.

Інструкція для авторів з роботи в системі  SCIENCE INDEX

 

Index Copernicus (IC)

 

Index Copernicus (IC) (Польща) - міжнародна наукометрична база - включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, що дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених або наукових установ. На додаток до оцінки продуктивності, індекс Копернік також пропонує традиційні реферування та індексування наукових публікацій.

 

MathSciNet – одна з найбільш авторитетних реферативних баз даних з математики, підтримувана Американським математичним товариством (AMS). Індексується більше 1800 математичних журналів.

Крім того є записи на 85000 монографій і 300 000 доповідей з наукових конференцій. Всього більш ніж 3 млн. записів, 2,2 млн. з них забезпечені рефератом / рецензією. Охоплення - з початку 1900 рр.. по теперішній час.

Доступ до наукометричної бази MathSciNet:

http://www.ams.org/mathscinet/?version=2

 

Україніка наукова

"Україніка наукова" – українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Започаткована у 1998 р. Має друкований аналог – реферативний журнал "Джерело". Пошукові елементи: автори публікацій, редактори, укладачі та інші особи; слова з назв публікацій і текстів рефератів; тематичні розділи; індекс рубрикатора НБУВ; рік видання; вид документа.

Докладніше про реферативну база даних "Україніка наукова":
http://nbuv.gov.ua/node/512

Пошукова інструкція: irbis-nbuv.gov.uaЗа матеріалами інтернет-ресурсів

Вверх