Підвищення наукометричних показників авторів


 Шляхи підвищення  наукометричних показників авторів


З метою більш повного відображення результатів наукових робіт у світовому інформаційному просторі реферативну інформацію (автори, назва статті, ключові слова, анотація) рекомендується оформлювати трьома мовами: українською, російською, англійською.

Публікації рекомендовано розміщувати у журналах, що індексуються тією чи іншої реферативною базою даних.

 

Індексація журналів у реферативних базах даних 

Scopus

Основні вимоги і порядок надання журналів до БД Scopus:

http://health.elsevier.ru/electronic/scopus_ins_journals

Алгоритми публікації книг і статей в журналах видавництва Elsevier для відображення їх у Scopus:

http://health.elsevier.ru/for-authors/

Українські видання у Scopus:
http://www.jsi.net.ua/journals/scopus.html

Російські видання у Scopus:
http://health.elsevier.ru/about/news/?id=899

Перелік всіх назв журналів, що індексуються у Scopus: перейти на сторінку
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
і в правому стовбці сторінки, у віконці "Key Links" завантажити файл "List of titles (xlsx)".

 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)

 

Правила включення журналів до РІНЦ:

http://elibrary.ru/projects/events/vak_info.asp

Перелік українських журналів у РІНЦ: перейти на сторінку

http://elibrary.ru/titles.asp
і у полі "Страна" ввести "Украина", натиснути "Пошук".

 

Україніка наукова

 

Вимоги до форми подання рефератів для включення в Загальнодержавну реферативну базу даних "Україніка наукова" та Український реферативний журнал "Джерело":
http://www.library.kpi.ua/system/files/form.doc

Журнали, що індексуються у реферативній базі даних "Україніка наукова", мають відповідну позначку, яка розміщується на сторінці кожного конкретного наукового фахового видання на порталі "Наукова періодика України" (http://archive.nbuv.gov.ua/portal/index.html): «видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова"».

 

Рекомендована література

  1. Влох, Р.О. Система оцінки український фахових видань / Р.О. Влох // Бюллетень ВАК. – 2009. - №1. – С. 20-26.

  2. Когаловский, М.Р. Информационные ресурсы, наукометрические показатели и показатели качества метаданных системы Соционет [Электронный ресурс] / М.Р. Когаловский, С.И. Паринов. – Режим доступу:http://www.cemi.rssi.ru/mei/articles/koga-pari07-1.pdf 

  3. Костенко, Л. Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива / Л. Костенко, Д. Солов’яненко // Бібліотечний вісник. – 2009. - №6. – С. 29-32.

  4. Лобанова, Л.С. Імпакт-фактори наукових журналів та індекси цитування вчених: проблеми точності, моралі, етики та можливості використання / Л.С. Лобанова // Наука та наукознавство. – 2007. - № 2. – С. 61-75.

  5. Мазаракі, А. Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних / А. Мазаракі, Н. Притульська, С. Мельниченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. - № 6. – С. 5-13.

  6. Поиск и пути повышения наукометрических показателей : методические рекомендации [Электронный ресурс] / Научно-техническая библиотека Приазовского государственного технического университета. – Мариуполь, 2011. – Режим доступа:http://ntb.pstu.edu/fileadmin/doc/pokazateli.doc

  7. Чаплыгин, А.Г. Работа исследователя (автора публикации) с национальными и международными библиометрическими системами : методическое пособие [Электронный ресурс] / А.Г. Чаплыгин. – Москва, 2012. – Режим доступа:www.fbm.msu.ru/sci/manuals/bibliometr.doc

 

За матеріалами інтернет-ресурсівВверх