Порівняльна характеристика найбільших наукометричних баз та їх показників

 

Компанія

Наукометрична

база

Кількісні

показники

Що оцінює

Переваги бази

Недоліки бази

Thomson

Reuters

Web of Science

(частина Web

of Knowledge)

Impact Factor

(фактор впливовості)

Середня кількість цитувань журналу за попередні 2 роки у перерахунку на 1 статтю

Високий рівень

рецензування.

Значна глибина

архівів.

Наявність

аналітичного інструменту

InCites

Відносно невелика базаданих.

Платний доступ до всіх послуг

Immediacy Index (індексоперативності)

Швидкість появи

цитувань

Eigenfactor

(власний фактор)

Враховує «авторитетність» цитувань, проте залежить від

кількості статей

Article Influence

Eigenfactor з

поправкою на кількість статей

Elsevier

Scopus

SCImago

Journal Rank

(SJR)

Імпакт-фактор з ура-

хуванням «авторитет-

ності» цитувань

Відкритий доступ

до метрики.

Більш коректні

формули розрахунку

кількісних показників.

Великий обсяг базиданих.

Наявність

аналітичного інструменту

SciVal Spotlight

Платний доступ до бази даних та аналітичного інструменту

SciVal Spotlight

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

Імпакт-фактор з урахуванням галузі науки та з поправкою на кількість статей (подібно до Article Influence)

Научная

электронная

библиотека

Российский

индекс научного цитирования

(РИНЦ)

2-, 5- річні

імпакт-фактори, індекси

самоцитування

та ін.

Середня кількість

цитувань на статтю за

попередні 2/5 років.

Відсоткове відношення самоцитувань дозагальної кількості

посилань

Відкритий доступ.

Широке представлення журналів РФ та країн СНД

Низький рівень

рецензування.

Невелика

кількість і низький

рівень

кількісних показників

Google

Google Scholar

Індекс Хірша

(h-індекс)

Кількість найбільш

науково вагомих

статей без урахування проміжку часу

Відкритий доступ.

Найкращий серед інших баз пошук цитувань

Більша кількість не періодичних видів наукових видань у базі

пошуку

Відсутність

рецензування.

Невизначені

межі бази

даних.

Можливість

розрахунку

лише одного

показника

 

Вверх