Нові вимоги до оформлення дисертацій

 

З 10 березня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження вимог до оформлення дисертації"

Поряд із традиційними вимогами до оформлення структурних елементів, що наводяться в наказі (титульного аркуша, основної частини, висновків) та форматування тексту, з’явилися нові елементи дисертації. Так, тепер дисертація повинна містити анотацію українською, англійською і, за потреби, третьою мовою, пов’язаною із предметом дослідження. В анотацію мають бути стисло представлені основні результати дослідження із зазначенням наукової новизни та із практичним значенням. В кінці анотації подають ключові слова, вимоги до оформлення – тут. Відповідно до коментаря, наведеного на сайті МОН, з часом анотації мають замінити автореферати, а поки що потрібно буде готувати обидва елементи.

Інші важливі зміни стосуються оформлення списку використаних джерел, стиль яких дисертант тепер може обирати самостійно: або відповідно до Національного стандарту України "ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання", або один із 11 міжнародних стилів цитування (MLA style, APA-1,2, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS, AIP, IEEE, Vancouver, OSCOLA, APS, Springer MathPhys Style).

 

Увага!

В зв’язку з тим, що в ДСТУ 8302:2015 є розбіжності між наведеними в ДСТУ прикладами та правилами самого стандарту, що виникли вже під час друку примірників документа, Книжкова палата України оприлюднила повідомлення Про внесення поправок у ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання".

 

Методичні рекомендації "Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах" від спеціалістів із бібліотеки КПІ

Також нагадуємо, що використання бібліографічних менеджерів (Mendeley, Zotero, EndNote та ін.) може значно спростити ваше дослідницьке життя

 

Вверх