Творець періодичної системи (185 років від дня народження Дмитра Менделєєва)


Piccy.info - Free Image Hosting

Прагнучи пізнати нескінченне,

наука сама кінця не має…

Д. І. Менделєєв

Дмитро Іванович Менделєєв (1834-1907) – великий учений-енциклопедист, хімік, фізик, технолог, геолог і навіть метеоролог. Відкрив один з фундаментальних законів природи – Періодичний закон хімічних елементів.

Він залишив понад 400 друкованих праць і був автором фундаментальних досліджень з хімії, хімічної технології, фізики, метрології, повітроплавання, метеорології, сільському господарству, економіці, народній освіті та інших напрямках. Вчений заклав основи теорії розчинів, запропонував промисловий спосіб фракційного поділу нафти, винайшов вид бездимного пороху, пропагував використання мінеральних добрив, зрошення посушливих земель, займався питаннями приладобудування.

Менделєєв мав дивовижно ясне хімічне мислення, він завжди ясно представляв кінцеву мету своєї творчої роботи, передбачав її користь.

Більше дізнатися про видатного вченого-хіміка можна з ілюстративно-книжкової виставки «Творець періодичної системи», яку оформлено на абонементі молодших курсів у відділі обслуговування навчальною літературою (ГНК, к. 504). На ній представлені матеріали про видатного хіміка із фондів НТБ, спогади сучасників, статті із періодичних видань.

Особливу увагу просимо звернути на двохтомне видання «Основы химии» (1934 р. 12-е видання), автором якого є сам Менделєєв. В ході роботи над текстом цього підручника було зроблено  найвідоміше його відкриття – періодичний закон та періодична система хімічних елементів.

Запрошуємо до перегляду


Розміщено 07.02.2019
Вверх