Наукові ресурси України


Наукова періодика України 

Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. НАН України надає відкритий доступ до 1535 наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.


Бібліотека авторефератів 

Повнотекстова електронна база авторефератів дисертацій, захищених в Україні з 1998 по 2012 рр. Ресурс Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

 

Відкриті архіви України 

Электронні архіви, що надають відкритий доступ до наукових праць власних інституцій.


 OAI ґарвестер 

Система пошуку у відкритих архівах України. Даний сервіс надає можливість одночасного пошуку в електронних повнотекстових бібліотеках України. Даний сервіс працює на основі протоколу OAI-PMH. Протокол OAI PMH призначений для створення відкритих електронних бібліотек, який надає можливість інтегрувати інформаційні ресурси. 


Відкритий гуманітарний архів "АНТРОПОС"

Архів заснований Центром гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка 2007 року за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Він відкритий для діяльних спільнот, інституцій та окремих дослідників, готових розміщувати для тривалого зберігання й доступу власні наукові монографії, статті, рецензії, огляди, джерельні матеріали і бази даних, музейно-архівні колекції, дослідницькі й культурні проекти, навчальні матеріали, презентації, каталоги й бібліографії.


Періодика НАН України

Загальноакадемічний портал наукової періодики. Доступ до 83 журналів НАН України. Ресурс Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Державна служба інтелектуальної власності України 

Організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності. Здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;


Державне підприємство "Український інститут промислової власності"

Український інститут промислової власності є державним підприємством головними завданнями якого є: прийом заявок на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності, проведення експертизи заявок на об'єкти промислової власності на відповідність їх умовам надання правової охорони, забезпечення здійснення державної реєстрації об'єктів промислової власності і змін їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей.

 

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг

Філія Державного підприємства «Український інститут промислової власності». Має найповніші нормативно-правові бази та зібрання нормативних і правових актів у сфері інтелектуальної власності. Відсутність посередників. Найкоротші терміни виконання пошуків на тотожність та схожість. Гнучка система ціноутворення. Сувора політика конфіденційності.

 

Державна організація "Українське агентство з авторських та суміжних прав" 

Управління на колективній основі і захист майнових прав вітчизняних і зарубіжних авторів на території України. Усунення порушень в галузі авторського права в переговорному або судовому порядку. Попередження правопорушень у сфері інтелектуальної власності шляхом підвищення інформованості громадськості в області авторського права. Сприяння становленню та розвитку загальної правової системи у сфері інтелектуальної власності та колективного управління авторськими правами на Україні.

 

Навчальні матеріали онлайн

 

Державне агентство з питань електронного урядування України

Реалізація державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інформатизації, формування, використання і захисту державних електронних інформаційних ресурсів та створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

 

Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ)

Головний науково-дослідний інститут України з проблем науково-технічної і економічної інформації. Виконує функції з організації міжнародного співробітництва у сфері науково-технічної інформації.


Бібліометрика української науки

Інформаційно-аналітична ситема Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, яка надає можливість більш зручного пошуку профілів науковців у Google Академія. Система призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища, представлення його галузевої, регіональної та відомчої структури. Джерельною базою Системи є створені вченими на платформі Google Scholar бібліометричні профілі, що містять вивірену ними інформацію про результати публікаційної діяльності.

Вверх