Історична довідка

 

Історія науково-технічної бібліотеки, що є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Вінницького національного технічного університету, є невід'ємною частиною його історії. Університет в 2015 році відсвяткував 55-річчя. Разом з ним свій ювілей відзначила і бібліотека.

Науково-технічна бібліотека була створена одночасно з відкриттям загальнотехнічного факультету Київського інституту харчової промисловості в 1960 році. А одним із перших розпоряджень новоствореного вишу був наказ про заснування бібліотеки. На факультеті тоді працювало 10 викладачів, а на перший курс прийняли 180 студентів. Усі вони стали читачами бібліотеки. Поки що бібліотека має лише одну кімнату в будівлі Вінницького політехнічного технікуму.

Треба час і сили, щоб в його стінах розмістити головну цінність бібліотеки — книги. Цей тягар у ті часи взяла на себе Марія Миколаївна Щегоцька, яка була першим бібліотекарем.

Пізніше, в квітні 1965 року, вона була призначена завідуючею бібліотеки. Марія Миколаївна 22 роки свого життя присвятила організації, становленню і розвитку нашої бібліотеки.

У вересні 1960 року перед нею стояло стратегічне завдання — сформувати фонд літератури, який відповідав би потребам навчального процесу, а також різноманітним інтересам студентів, викладачів. Частину книг передала в дар бібліотека КПІ, а також інші бібліотеки, підприємства (завод «Маяк»), викладачі. Внаслідок звернень до обмінних фондів бібліотек України, магазину «Книга — поштою» на кінець 1960 року бібліотечний фонд зріс до 6000 примірників, тобто за 4 місяці вдалося сформувати ядро книгозбірні.

Спочатку всю роботу Щегоцька М.М. виконувала сама: комплектувала фонд, проводила перші бібліотечні огляди та бесіди, видавала довідки, обслуговувала читачів.

В 1967 році бібліотека переїхала в новозбудований навчальний корпус №2.

В 1970 році у бібліотеці створено відділ обслуговування читачів, до складу якого ввійшов навчальний абонемент і читальний зал.

Бібліотечний фонд швидко зростав, поповнювався новими надходженнями. В 1975 році він нараховував 241800 примірників, в тому числі підручників - понад 88 тис. примірників.

За 15 років бібліотека змінила статус — з 1974 року це бібліотека Вінницького політехнічного інституту, тричі переїздила в нові приміщення, зросла як кількісно так і якісно — зростає питома вага наукових, іноземних видань, наукової періодики. Збільшується кількість читачів. Для розкриття книжкових фондів організовуються книжкові виставки, проводяться Дні інформації, Дні кафедр.

В січні 1973 року завідуючею книгозбірні призначається Афанасьєва Марія Петрівна. Цю посаду вона обіймала до 1984 року. Ділова, енергійна, досвідчений фахівець, віддана бібліотечній справі Афанасьєва М. П. вирішувала всі проблеми, а їх було чимало: формування бібліотечного фонду, постійні переміщення літератури в зв'язку з отриманням нових площ та організацією відділів, запровадження нових форм роботи, робота з кадрами. Становлення бібліотеки невід'ємно пов'язане із розширенням вишу, відкриттям нових кафедр, факультетів, підготовки кадрів для зарубіжних країн.

В 1980 році для кращого обслуговування студентів 1 курсу впроваджено груповий метод видачі підручників, який застосовується і донині з врахуванням впровадження автоматизованої книговидачі.

70-80 роки — це період становлення бібліотеки в статусі вузівської, коли створюється основа внутрішньої структури, формується штат працівників, багато з яких до цього часу складають ядро колективу (Федорчук В.І., Притуляк Т.Є., Бурдигіна Е.І., Гуцол О.В., Фадеєва М.А., Андронік Л.Д., Пакалюк Н.І., Павлишина Г.Д., Трапезніков В.Г., Афанасьєва Т.М.).

В 1981 році в інженерно-будівельному корпусі відкрито абонемент та читальний зал.

В 1983 році для забезпечення якісного обслуговування читачів відділ обслуговування розділено на 3 частини: відділ навчальної літератури, відділ наукової літератури, відділ літератури з питань будівництва.

В 1984 році створено відділ основного книгозбереження.

З 1984 по 2004 роки НТБ очолювала Чаловська Галина Володимирівна — досвідчений фахівець, хороший організатор. Чуйна і уважна людина, своєю толерантністю, Галина Володимирівна здобула визнання серед колег бібліотеки. Під керівництвом Чаловської Г.В. створено систематичний каталог, в читальних залах організовано вільний доступ до бібліотечного фонду, що сприяє кращому обслуговуванню читачів, активізується інформаційно-бібліографічна робота — одна із головних ділянок книгозбірні. Виділено окремий каталог видань українською мовою, відкрита нова читальна зала дипломного проєктування на 45 місць, розпочато створення електронного каталогу, переведення фонду на таблиці ББК.

1986 рік ознаменувався важливими подіями. На початку року територію інститутського містечка Вінницького політехнічного інституту прикрасила ще одна споруда — новий висотний головний навчальний корпус. Право стати першими новоселами у ньому отримали книги. Для науково-технічної бібліотеки виділено шість поверхів. Досі бібліотечні відділи були розташовані в різних місцях. Тепер вони сконцентровані в одному корпусі, що значно полегшило доступ до отримання інформації. Півмільйона примірників були розміщені у новому корпусі. За рахунок збільшення кількості абонементів, читальних залів, книгосховищ змінилася структура бібліотеки. Відкрилися нові відділи — суспільно-політичної та гуманітарної літератури, читальні зали періодики, інформаційних видань та спецвидів літератури. Відкрито нові бібліотечні пункти на 5-ти кафедрах. Щорічно в бібліотеку надходить до 50 тис. примірників. Кількість читачів по єдиному читацькому квитку становила 11500 чоловік, книговидача – 573000 примірників. Бібліотеку переведено до 2-ої категорії по оплаті праці. Штат працівників —22 особи. 

Створення такого потужного ресурсу установи було б неможливим без самовідданої праці бібліотечних фахівців багатьох поколінь. Важко назвати всіх, хто був причетний до розбудови, становлення бібліотеки, але є імена, які неможливо не згадати сьогодні. Це працівники, які зробили неоціненний внесок в усі сфери діяльності науково-технічної бібліотеки. Капкіна Н.К. - зав. відділом комплектування (70-ті роки), Бурдигіна Е.І. - зав. відділом комплектування (1985-1989 рр.), Дубова Г.М. - зав. відділом комплектування (1989-2003 рр.), Єфімова Н.С. - зав. інформаційно-бібліографічним відділом (70-ті роки), Щупак Л.М. - зав. інформаційно-бібліографічним відділом (1983-1990 рр.), Волинець Н.Ф. - зав. інформаційно-бібліографічним відділом (1990-2004 рр.), Большего В.С. - зав. відділом основного кигозберігання (1983-1992 рр.), Панченко А.С. - заст. директора (1985-1990 рр.), Домрачева О.Ф. - заст. директора (1990-2005 рр.), Кондратюк Т.В. - зав. відділом СГЗ (1986-1994 рр.). А також Шаманська Н.В., Сива Г.Ю., Герасимчук Н.Ф., Деренівська Н.І., Тишковська С.Н.

Після переїзду бібліотеки в нове приміщення відкрилась нова сторінка в її історії. З роками збільшувався штат бібліотеки, завдяки чому з'явилась можливість створити спеціальні відділи обслуговування читачів, відкрити бібліотечні пункти в гуртожитках.

В зв'язку з розширенням загальної площі бібліотеки з'явилась можливість збільшити фонди. З середини 90-х років фонд активно поповнюється  навчальною літературою з фінансів і обліку, економіки і менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності, політології, історії України, суспільних наук та ін. Досить широко представлені видання з суспільних та гуманітарних знань. Переважне місце в фонді належить навчальній літературі – підручникам, посібникам, а також довідковим виданням, універсальним і галузевим енциклопедіям, словникам. За видами документів в фонді представлені книги, брошури, періодичні видання, спеціальні види нормативно-технічної документації, промислові каталоги, патенти, дисертації, автореферати дисертацій. В цей час в бібліотеку щороку надходить близько 14-17 тисяч примірників книг та журналів. Бібліотека передплачує більш 300 назв журналів та газет. В бібліотечних фондах стрімко зростає кількість вітчизняної та зарубіжної літератури з питань машинобудування, радіотехніки, мікроелектроніки, енергетики, автоматики та комп'ютеризованих систем управління, лазерної техніки, промислового та цивільного будівництва, комп'ютерних систем та мереж, автомобілів та автомобільного господарства. За рік бібліотека обслуговує понад 10500 користувачів, вони отримують більш 800000 прим.

Сучасний етап розвитку університетської бібліотеки характеризується зміною основних пріоритетів в її діяльності – розпочато впровадження комп'ютерних технологій.

Протягом останніх 15 років автоматизація стала одним з головних напрямків розвитку бібліотечної справи.

В 1991 році був створений сектор автоматизації бібліотеки, пізніше, в 2003 році, на його базі буде створено інформаційно-обчислювальний центр. А в 2013 році відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення буде введено в структуру НТБ.

На сьогодні університетська бібліотека набула значного досвіду в справі впровадження інновацій. А розпочали з того, що, вивчивши досвід автоматизації провідних бібліотек України та країн співдружності, пішли шляхом комп’ютеризації інформаційного обслуговування користувачів з послідуючим переходом до автоматизації всіх технологічних бібліотечних процесів.

В далекому 1991 році було придбано програмне забезпечення CDS/ISIS/M, можливості якого згодом були вичерпані, але на той час це був крок вперед.

В цьому ж 1991 р. в бібліотеці було започатковано електронний каталог (ЕК), який став основною електронною базою університету і платформою для подальшого просування шляхом інновацій. В 1994 році ЕК було виставлено для користування читачам, що значно підвищило якість і швидкість пошуку інформації.

Подальші інноваційні зміни стали можливими завдяки придбанню в 2004 році АБІС (автоматизованої бібліотечної інформаційної системи) «УФД/Бібліотека», яка передбачає як автоматизацію основних технологічних циклів бібліотеки, так і інформаційне обслуговування користувачів, і може працювати під керуванням операційних систем Windows і Linux.

На той час в базі даних електронного каталогу під ПЗ CDS/ISIS/M було більш, як 150 тис. записів (назв) інформації. Це кропітка робота бібліотекарів на протязі 15 років. Тож було дуже важливо при переході на інше ПЗ зберегти накопичену інформацію. На відміну від інших бібліотек-користувачів АБІС «УФД/Бібліотека», які могли з нуля почати впровадження системи, бібліотека пройшла не простий багатомісячний шлях конвертування інформації. Для виконання цих робіт було розроблено спеціальне ПЗ, оскільки в розробників АБІС «УФД/Бібліотека» не було практики конвертування таких великих масивів інформації. В результаті було зконвертовано 98,7% записів.

На 01.07.2016 року об'єм електронного каталогу бібліотеки складає майже 217 тис. назв описів (або понад 512 тис. прим.) і процес поповнення йде постійно.

Початок третього тисячоліття в історії бібліотеки - це роки організаційних змін, пошуків і впроваджень нових форм роботи. Ветерани йдуть на заслужений відпочинок. На їх місце приходить молодь.

З 2004 р. по 2012 р. бібліотеку очолювала молодий спеціаліст Савчук Тетяна Степанівна, яка продовжила впровадження інновацій в роботу книгозбірні.

В 2005 році придбано автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему «УФД/Бібліотека». В 2009 році розпочато роботу по штрихкодуванню бібліотечного фонду та підготовку до автоматизованої книговидачі. Згідно рішення методоб’єднання бібліотек вищих навчальних закладів м. Вінниці на базі НТБ ВНТУ відкрита школа професійної майстерності з напрямку «Основні форми і методи масової роботи». Бібліотека займає перше місце в конкурсі «Кращий в нашій професії серед університетських бібліотек міста».

В 2013 році університетську бібліотеку очолює досвідчений фахівець Притуляк Тетяна Євгенівна. Вивчаючи інноваційний шлях розвитку провідних українських та зарубіжних бібліотек, Тетяна Євгенівна активно працює над впровадженням кращого досвіду в роботу своєї книгозбірні.

В 2014 році вперше в Україні переведено АБІС «УФД/Бібліотека» на потужний Microsoft Server 2012 та СУБД MS SQL, що підняло на якісно новий рівень всю автоматизацію університетської бібліотеки. Поряд з комп’ютеризацією інформаційного обслуговування користувачів бібліотека завершує автоматизацію всіх технологічних бібліотечних процесів. В 2016 р. остаточно переведено на автоматизовану книговидачу всі категорії читачів в усіх підрозділах книгозбірні. Весь активний бібліотечний фонд заштрихкодовано.

Наразі пріоритетним завданням бібліотеки є формування електронної бібліотеки, заснованої і на власних ресурсах (електронний каталог, щомісячний бюлетень нових надходжень, повнотекстова база даних праць авторів ВНТУ, інституційний репозитарій тощо), і на доступі до якісної світової інформації (ресурсів віддалених).

 Потужним електронним ресурсом власної генерації став новий бібліотечний сайт (http://lib.vntu.edu.ua/), на якому представлена вся інформація про бібліотеку, її діяльність, послуги, зібрано багато корисної інформації, як для студентів, науковців, так і абітурієнтів. Доступ з сайту до електронних ресурсів, як до власних, так і до світової якісної інформації надається в режимі 24 х 7 х 365. Слід відзначити, що електронні ресурси нашого сайту представлені на порталі Національної бібліотеки України ім. Вернадського в тематичному Інтернет-навігаторі, що робить їх ще більш затребуваними.

Для інформаційного обслуговування віддалених читачів на сайті бібліотеки працює ВДС — віртуальна довідкова служба.

Крім ВДС віддаленим читачам через мережу Інтернет бібліотека надає цілий спектр послуг: електронне замовлення літератури;визначення індексів УДК, ББК; ЕДД (електронна доставка документа – отримання на електронну пошту цифрової копії статті, фрагменту чи розділу книжки з фондів НТБ (враховуючи Закон про авторське право)); міжбібліотечний абонемент (МБА).

За ініціативи бібліотеки в 2015 році університет став партнером проєкту «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України», і, як результат, отримав доступ до єдиного потужного інформаційного порталу, який спрямовує користувачів до всіх типів електронної інформації. Студенти, викладачі і науковці університету отримують вільний доступ до всіх ресурсів проєкту. В 2016 році, ставши партнером Консорціуму e-VERUM, університет отримав доступи до міжнародних наукових БД (Web of Science, InCites Journal Citation Reports, China Knowledge Resource Integrated Database, «Іст Вью Інформейшн Сервісез, Інк» та ін.), а в перспективі можливість отримання т. зв. національної ліцензії на БД, яка надаватиметься університету, як партнеру проєкту.

В 2014 році, сприяючи підвищенню рейтингу університету, бібліотека зініціювала створення, а наразі здійснює технічну та інформаційну підтримку Інституційного репозитарію (http://ir.lib.vntu.edu.ua/) – електронного архіву університету, який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує постійний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів ВНТУ. На 1.07.2016 р. в Інституційному репозитарії ВНТУ представлено майже 11,5 тис. документів.

На 01.07.2016 р. інформаційний потенціал книгозбірні складає 857 119. прим. на паперових та електронних носіях, який за своїм складом повністю відповідає профілю університету і щорічно поповнюється на 8 -10 тис. нових документів. До послуг користувачів більше 120 періодичних фахових видань, в т. ч. міжнародних. Всі інформаційні ресурси книгозбірні доступні для використання, пошук ведеться цілодобово через електронний каталог та web-сайт бібліотеки.

Бібліотека щорічно надає послуги понад 7 тис. користувачам, яким видається більше 700 тис. прим. документів.

Сьогодні у структурі бібліотеки 6 відділів:

Для читачів працюють: 4 абонементи, 8 спеціалізованих читальних зали (в т. ч. електронна читальна зала), в яких є доступ до мережі Інтернет та зони Wi-Fi.

Бібліотека є учасником корпоративних проєктів. Налагоджено видавничу та проєктну діяльність.

З метою популяризації наукових надбань вчених Вінницького національного технічного університету, висвітленню їхньої ролі в розвитку науки краю, держави та світу, їхнє достойне місце в світовій науковій еліті бібліотека університету працює над проєктом «Науку творять обрані». В рамках проєкту з 2013 року видаються біобібліографічні покажчики серії «Вчені нашого університету», присвячені ювілейним датам та науковим досягненням наших науковців (щорічно видається 2-3 покажчики), оформляються виставки-персоналії, організовуються віртуальні виставки-презентації серії «Штрихи до портрету вченого», які розміщуються на сайті бібліотеки, у відділах бібліотеки функціонують постійнодіючі книжкові виставки «Внесок вчених ВНТУ в науку та виробництво» тощо.

Важливе місце в діяльності бібліотеки займає довідково-інформаційне обслуговування користувачів, роль і значення якого зростає.

 В стінах бібліотеки проходять інформаційно-ділові зустрічі «День бібліотеки на факультеті», Дні інформації, мета яких – розкрити інформаційні можливості бібліотеки, ознайомити з інноваціями в її діяльності та виробити разом з науковцями та студентами нові шляхи подальшого ділового партнерства.

Велике значення бібліотека надає організації бібліотечно-бібліографічних занять, основна мета яких — дати молодому вченому, аспіранту, студенту знання, уміння і навички інформаційного самозабезпечення навчальної й науково-дослідної діяльності. Презентація на тему: «Основи інформаційної культури» виставлена на бібліотечному сайті.

Сьогодні бібліотека університету не лише засіб забезпечення доступу студентів до знань та інформації, але і просвітницький та дозвіллєвий осередок. Спільно з університетським Культурно- мистецьким просвітницьким центром, кафедрою мовознавства організовуються заходи різноманітної тематики. Бібліотека відгукується на всі події, що відбуваються в університеті, місті, Україні, світі. Велика увага приділяється впровадженню нових форм в організацію масової роботи, інноваційному підходу до виставкової діяльності.

З 2016 року у навчальному корпусі університету працює «жива» поличка вільного книгообміну – буккросинг, ідею якого втілили у життя працівники науково-технічної бібліотеки.

Наша бібліотека активно задіяна в соціальних мережах. Має свої офіційні сторінки в мережі «ВКонтакте», де охоплена молодіжна аудиторія, в мережі «Facebook», яку активно відвідують викладачі та співробітники університету. Також бібліотека має свій канал на YouTube, де виставляє відео з презентацій, соціальних опитувань, масових заходів, флешмобів, професійних свят.

Бібліотека університету є партнером Української бібліотечної асоціації, а бібліотечні працівники - членами Асоціації бібліотек Вінниччини.

Університетська бібліотека сьогодні – не лише місце зібрання книг, але й мозковий осередок університету, який знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів у ВНТУ.

Відкриваючи нову сторінку своєї історії, бібліотека буде жити і розвиватися як освітній, науковий, інформаційний центр, який буде використовувати нові технології, зберігаючи і розвиваючи наукову та культурно-виховну спадщину університету.

Тож, університетська бібліотека залишається вірною своїй місії — сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців та здійснювати інформаційну підтримку освітньої, науково-дослідної, гуманітарної, просвітницької діяльності університету на основі поєднання традиційних та новітніх інформаційно - бібліотечних технологій. 

 

Вверх