Література обмінного фонду

 

Періодичні видання

№п/п

Назва

кіль-кість

1

Вісник ВПІ : науковий журнал / МОНМСУ, Вінницький національний  технічний університет. - Вінниця : ВНТУ, 2012 - № 1(100). - 220 с.

1

2

Вісник ВПІ : науковий журнал / МОНМСУ, Вінницький національний технічний унівеситет. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - № 2(101). - 226 с.

1

3

Вісник ВПІ : науковий журнал / МОНМСУ, Вінницький національний технічний університет. - Вінниця : ВНТУ, 2012 - № 3(102). 206 с.  

1

4

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міжнародний науково-технічний журнал / МОНМСУ, Вінницький національний технічний університет. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - № 1(23). -78 с.

1

5

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, Optoelectronic information-power technologies : міжнародний науково-технічний журнал /МОНМСУ, Вінницький національний технічний університет. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - № 1(23). -151 с.

1

 

Книги

Математика та природничі науки

1

Клочко В. І.  Вища математика . Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Тестові завдання: навчальний посібник / В. І. Клочко, З. В. Бондаренко, С. А. Кирилащук. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 84с.

1

2

 Кондратенко, Н. Р.     Комп'ютерний практикум з математичної логіки : навчальний посібник / Н. Р. Кондратенко. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - Книга. - 117 с.  : 18,83 грн.

1

3

Коцюбинський В. Ю. Основи моделювання ринкових ситуацій : навчальний посібник / В. Ю. Коцюбинський, Л. М. Кислиця. - Вінниця : ВНТУ,  2013. - 99 с.

2

4

Краєвський В. О. Функції комплексної змінної : навчальний посібник / В. О. Краєвський. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 143с.

1

5

Крилик Л. В. Обчислювальна математика. Інтерполяція та апроксимація табличних даних : навчальний посібник / Л. В. Крилик, І. В. Богач, М. О. Прокопова. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 111с.

1

6

 Мокін, Б. І.     Математичні методи ідентифікації динамічних систем : навчальний посібник / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін ; МОН України, ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - Книга. - 260 с.  : 36,98 грн.

1

7

Клочко В. І. Вища математика. Ряди : ( з комп'ютерною підтримкою) : навчальний посібник / В. І. Клочко, Н. О. Клочко, К. І. Коцюбівська. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 145 с.

1

 

Прикладні науки. Медицина. Техніка.

1

Арсенюк І. Р. Комп'ютерні мережі : навчальний посібник / І. Р. Арсенюк, А. А. Яровий, І. Д. Івасюк. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 272с.

1

2

Бортник, Г. Г.  Засоби оргтехніки : навчальний посібник / Г. Г. Бортник, В. М. Кичак, О. В. Стальченко ; МОН України, ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2010. -  198 с. : 29,88 грн

1

3

Ваганов І. І. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища :  навчальний посібник / І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 267 с.

1

4

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах ( ВКДТС-2011 ) = Measurment, Control and Diagnosis in Technical Systems : Перша міжнародна наукова конференція пам'яті професора Володимира Поджаренка : збірник тез доповідей / МОН України, ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - Збірник. - 215 с.  : 14,53 грн..

1

5

Власенко А. М. Технологія металів та зварювання. Модульний курс : навчальний посібник / А. М. Власенко. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 250с.

2

6

 Грабко, В. В.     Діагностування трансформаторів власних потреб та систем технологічних захистів енергоблока теплової електростанції : монографія / В. В. Грабко, Д. О. Березницький ; ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2010. -  124 с. : 16,70 грн.

1

7

Добровольский, В. В. География почв с основами почвоведения : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Добровольский. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 384 с.: ил.

1

8

Енергетичний аудит : навчальний посібник / О. І. Соловей, В. П. Розен, Ю. Г. Лега, О, О. Ситник. - Черкаси, ЧДТУ, 2005. - 299 с.

1

9

Імунологія : підручник / А. Ю. Вершигора, Є. У. Пастер, Д. В. Колибо [та ін.] ; за ред. Є. У. Пастер. К. : Вища школа, 2005. - 599 с.

1

10

Карпов Ю. О. Теоретичні основи електротехніки.  Комп'ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл : навчальний посібник / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 204с.

1

11

Кашканов А. А. Комп'ютерно-інформаційні технології автосервісу : навчальний посібник / А. А. Кашканов, В. П. Кужель. Вінниця : ВНТУ, 2013. - 184 с.

1

12

Теоретична  механіка. Динаміка : самостійна та індивідуальна робота студентів : навчальний посібник / В. А. Огородніков, В. О. Федотов, О. В. Грушко, А. В. Губанов. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 120 с.

1

13

Осадчук В. С. Фізична наноелектроніка : навчальний посібник / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 146 с.

1

14

Константінов, Ю. М. Технічна механіка рідини і газу : підручник / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа. - К. : Вища школа, 2002. -  277 с.

1

15

Кононов С. П. Системи радіо- і телевізійного мовлення : навчальний посібник / С. П. Кононов. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 116с.

1

16

Леонтьєв В. О. Електротехнічні матеріали : лабораторний практикум / В. О. Леонтьєв, С. В. Бевз, В. А. Видмиш. - Вінниця : ВНТУ, 2013. 96 с.

1

17

Леонтьєв В. О. Електротехнічні матеріали : навчальний посібник / В. О. Леонтьєв, С. В. Бевз, В. А. Видмиш. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 122 с.

1

18

Лабораторний практикум з поліграфічного матеріалознавства : навчальний посібник /С. В. Анісімова, Л. М. Олексій, З. Г. Токарчик [ та ін.] ; за ред. В. В. Шибанова. - Львів : Афіша, 2001. - 184 с.

2

19

Семеренко В. П. Системне програмне забезпечення. Системне об'єктно-орієнтоване програмування мовою C ++ : курсове проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навчальний посібник /В. П. Семеренко. - Вінниця : ВНТУ, 2015.

1

20

Лужецький В. А. Основи інформаційної безпеки : навчальний посібник / В. А. Лужецький, А. Д. Кожухівський, О. П. Войтович. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 221 с.

1

21

Месюра В. І. Математичні основи логічного програмування : навчальний посібник / В. І. Месюра, Н. В. Лисак, О. І. Суприган. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 94 с.

2

22

Настроювання, регулювання та обслуговування РЕА : навчальний посібник / Ю. В. Крушевський, М. А. Шутило, А. О. Семенов. - Вінниця : ВНТУ,  2015. - 160 с.

1

23

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Спеціальні електричні машини” для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” / Уклад. М. П. Розводюк. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 29с.

1

24

Моргун, А. С.     Будівельна механіка та будівельні конструкції : навчальний посібник / А. С. Моргун, М. М. Сорока ; МОН України, ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2010. -  243 с. : 36,24 грн.

1

25

Азаров О. Д. Прикладне програмування у комп'ютерних мережах : навчальний посібник / О. Д. Азаров, О. І. Черняк, Л. А. Савицька. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 130 с.

1

26

Околітенко, Н. І. Основи системної біології : навч. посібник / Н. І. Околітенко, Д. М. Гродзинський. К. : Либідь, 2005. - 360 с.

1

27

 Оптико-електронні технології аналізу біомедичних зображень : монографія / С. В. Павлов, В. П. Кожем'яко, І. І. Бурденюк, Р. Х. Рамі ; ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2012. -  166 с.  : 28,18 грн.

1

28

Осадчук В. С. Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу з частотним виходом : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Ю. А. Ющенко — Вінниця : ВНТУ, 2012. - 140с.

1

29

Павлище, В. Т. Різьби, різьбові з'єднання та кріпильні деталі : довідник / В. Т. Павлище, Я. Я. Данило. - Львів : Львівська політехніка, 2001. - 239 с. : 8,05 грн.

1

30

Партико, З. В. Загальне редагування : нормативні основи : навчальний посібник / З. В. Партико. - Львів : Афіша, 2004. - 416 с.

1

31

 Ратушняк, Г. С.   Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна ; МОН України, ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2010.  - 170 с.  : 27,39 грн.

1

32

Савченко, О. Г. Обладнання комплексів для виробництва будівельних  дрібноштучних стінових виробів : навчальний посібник / О. Г. Савченко. Х. : Тимченко, 2006. - 416 с. : іл.

1

33

Савуляк В. І. Зварювання. Вступ до фаху : навчальний посібник / В. І. Савуляк, С. А. Заболотний. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 136 с.

2

34

Севостьянов І. В. Теорія технічних систем : підручник / І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВНТУ, 2014. 181 с.

2

35

Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підручник / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук, Ю. Г. Ведміцький : під ред. Проф. Ю. О. Карпова — Вінниця : ВНТУ, 2011. - 377с.

1

36

Русанова, Н. Г. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій : підручник : у 2 ч. / Н. Г. Русанова, П. П. Пальчик, Л. М. Рижанкова. К. : Вища школа, 1994. -  Ч. 2 : Виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій. - 334 с. : іл.

2

37

Аввакумов В. Г. Перехідні процеси в системах електропостачання : елементи теорії, програми, ілюстрації : навчальний посібник / В. Г. Аввакумов,  Л. Б. Терешкевич, Г. Л. Лисенко. - Вінниця : ВНТУ, 2015.

1

38

Коцюбинський  В. Ю. Комп'ютерна графіка : навчальний посібник / В. Ю. Коцюбинський, О. Ю. Софина, Л. М. Мельник. - Вінниця : ВНТУ, 2015.

1

39

Системи автоматизованого проектування в будівництві : навчальний посібник / А. С. Моргун, В. М. Андрухов, М. М. Сорока, І. М. Меть. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 129 с.

1

40

Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx : теорія та практика : навчальний посібник / Р. Н. Квєтний, Р. В. Маслій, В. В. Гармаш, О. Р. Бойко.  - Вінниця : ВНТУ. 2015. -107 с.

1

41

Терешкевич Л. Б. АСУ в електроспоживанні : навчальний посібник / Л. Б. Терешкевич. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 129 с.

1

 

Інші

1

Економетрія : навчальний посібник / А. О. Азарова, Н. В. Сачанюк-Кавецька, О. М. Роїк, Ю. В. Міронова. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 304 с.

2

2

Зянько В. В. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, Т. О. Журко. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 143 с.

2

3

Снігур А. В. Основи роботи в Internet : навчальний посібник / А. В. Снігур, І. Р. Арсенюк, І. С. Колесник. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 105 с.

1

4

Кашканова Г. Г. Ігрові форми навчання загальнотехнічним дисциплінам як засіб формування професійної спрямованості студентів : монографія / Г. Г. Кашканова, А. А. Кашканов. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 124с.

1

5

Петрук В. А. Інтерактивні технології навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ : навчальний посібник / В. А. Петрук, І. В. Хом'юк, В. В. Хом'юк — Вінниця : ВНТУ, 2012. - 92с.

1

6

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Надійність та стандартизація приладів в мікро- та наноелектроніці” для студентів напряму підготовки  “Мікро- та наноелектроніка” / Уклад. Л. В. Крилик, О. О. Селецька. - Вінниця : ВНТУ, 2016.

1

7

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Гідравліка та гідропневмопривод” / Уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький,  Я В. Іванчук. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 66 с.

1

8

Теоретичні та практичні завдання для розрахунку будівельних конструкцій : методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Будівельні конструкції” для студентів напряму підготовки “Промислове та цивільне будівництво” / Уклад. О. І. Сіянов. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 26 с.

1

Вверх