Майбутньому студенту (обери свою професію)

 

 

 

“Вибір своєї професії, єдиної, одної з 

великої безлічі — складне й відповідальне
завдання. Кажуть, що вдало вибрана професія
— це половина щастя. У такому твердженні
немає ніякої надуманості, тому що питання
“Ким бути?” - це питання не тільки про роботу,
але й про образ життя у майбутньому”
Благман Б. Б.

 

У наш час стрімких змін просто необхідно не відставати від реального життя. Це стосується усіх форм життя, а особливо тих, що визначають наше майбутнє, тобто вибір професії. Як же випускникам шкіл зорієнтуватися у великій кількості пропонуємих спеціальностей, щоб в подальшому не пошкодувати про свій вибір?

Сьогодні ВНТУ — це найбільший навчальний заклад в Подільському економічному регіоні, що охоплює три адміністративні області, єдиний представник від України в IFIA — Міжнародній організації винахідницьких організацій з центром в Женеві. Університет, один з небагатьох вузів України, що прийняті до Міжнародної асоціації університетів, який є не лише центром освіти і науки, але й центром культури в регіоні, який навчає студентів за власними оригінальними навчальними планами і виховує за власною оригінальною концепцією виховання.


Студент ВНТУ — це престижно і перспективно. Це високий старт в доросле життя.

Тут Ви можете ознайомитися з тими спеціальностями, яким навчають в Вінницькому національному технічному університеті.

 

В нашому університеті функціонує Центр довузівської підготовки ВНТУ. До його складу входять:

 

Заочна фізико–математична школа (дворічні підготовчі курси). У школу запрошуються учні 10-х класів середніх шкіл, передвипускних курсів коледжів та профтехучилищ. Учні заочної фізико–математичної школи навчаються паралельно з навчанням у середній школі, коледжі або профтехучилищі. Навчальний рік розпочинається у жовтні і складається  з двох семестрів. Заняття у ЗФМШ проводяться у вихідні дні – суботу та неділю з 9.00 до 15.00.  Крім проведення аудиторних занять, для учнів проводяться додатково консультації з математики та фізики. У період з 31 грудня по 10 січня для учнів школи організовуються канікули.  Навчання на другому курсі закінчується проведенням підсумкової комплексної атестації з математики і фізики, результати якої дають право на отримання додаткових балів.

Прийом документів здійснюється з 1-го липня.

 

Восьмимісячні заочні підготовчі курси. Приймаються особи із повною загальною середньою освітою, а також учні 11-х класів загальноосвітніх шкіл та випускних курсів коледжів та профтехучилищ.

Заняття розпочинаються з 1 жовтня та закінчуються  у травні і  проводяться у вихідні дні – суботу та неділю з 9.00 до 15.00. Навчання закінчується проведенням підсумкової комплексної атестації з математики і фізики, результати якої дають право на отримання додаткових балів.

Прийом документів здійснюється з 1-го липня.

 

Шестимісячні вечірні підготовчі курси. Приймаються особи із повною загальною середньою освітою, а також учні 11-х класів загальноосвітніх шкіл та випускних курсів коледжів та профтехучилищ.

Заняття на вечірніх курсах здійснюються три рази на тиждень – у понеділок, середу і п’ятницю з 16.00 до 19.30. На вечірніх курсах слухачі повторюють шкільний курс математики, фізики, української мови та літератури. Навчальний рік розпочинається у жовтні і  закінчується  у квітні проведенням підсумкової комплексної атестації з математики і фізики, результати якої дають право на отримання додаткових балів.

Прийом документів здійснюється з 1-го липня.

 

Тримісячні підготовчі курси (заочні та вечірні) передбачають повторення шкільної програми з математики, фізики, та української мови та літератури для успішної проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань і вступу до вищого навчального закладу. Заняття на заочній формі навчання проводяться у вихідні дні – кожну суботу та неділю з 9.00 до 15.00.

Заняття на вечірніх курсах здійснюються три рази на тиждень – у понеділок, середу і п’ятницю з 16.00 до 19.30. Початок занять – у січні. Навчання закінчується проведенням підсумкової комплексної атестації з математики і фізики, результати якої дають право на отримання додаткових балів.

Прийом документів здійснюється з 1-го грудня.


Шановні батьки! Висококваліфіковані викладачі центру забезпечать вашим дітям уважне ставлення, індивідуальний підхід, якісні знання, високу гарантію вступу та успішне навчання в університеті.


Більш детальну інформацію можна отримати безпосередньо на сайті ЦДП

 

Високий рівень кваліфікації випускників ВНТУ підтверджується їх успішним працевлаштуванням на провідних підприємствах і в організаціях Вінниччини та України.

 

 

ФІТКІ — Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

 

Факультет готує спеціалістів за напрямами:

 

- Напрям підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки

Спеціальність 7(8).050101 – Системи штучного інтелекту

За цим напрямом і спеціальністю готують фахівців в галузі інформаційних технологій. Студенти навчаються створювати локальні та мережеві бази даних, інтелектуальні програмні системи, WEB-системи, WEB-сайти, адмініструвати комп'ютерні системи, а також програмувати на сучасних мовах: Visual C++, C#, Java. PHP, JavaScript.

Випускник спеціальності “Системи штучного інтелекту” може працювати в усіх галузях народного господарства, де розробляється, супроводжується, експлуатується i застосовується програмне забезпечення традиційних та інтелектуальних програмних комплексів, експертних систем, систем підтримки прийняття рішень.

 

- Напрям підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія

Спеціальність 7(8).050102 – Комп’ютерні системи та мережі

Студенти отримують глибокі та всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування складних обчислювальних комплексів: розподілених та кластерних комп’ютерних систем, локальних, глобальних та корпоративних комп’ютерних мереж.

Випускник спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі” здатен проектувати, налаштовувати та адмініструвати роботу комп’ютерних мереж різного рівня, розробляти окремі пристрої і блоки комп’ютерних систем та мереж, а також відповідне програмне забезпечення.

 

- Напрям підготовки 6.050103 – Програмна інженерія

Спеціальність 7(8).050103 – Програмне забезпечення систем

Студенти вивчають математичні основи програмування; програмне забезпечення сучасних комп’ютерів і комп’ютерних систем; системи керування базами даних; принципи роботи прикладних програм, що орієнтовані на розв’язання технічних, наукових, економічних задач; технологію виготовлення, тестування, відлагодження та впровадження програмних продуктів; Web-програмування та Web-дизайн.

Випускник спеціальності “Програмне забезпечення систем” зорієнтований на діяльність в галузі проектування та експлуатації системних та прикладних програмних засобів, перш за все автоматизованих систем обробки інформації, баз даних і знань, експертних систем.

 

- Напрям підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціальність: 7(8).170101 – Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

Студенти вивчають математичні основи захисту інформації; криптографічні методи захисту інформації; програмні та апаратні засоби захисту інформації; захист операційних систем та програмного забезпечення; захист комп'ютерних мереж; технічні засоби захисту інформації

Випускник спеціальності “Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах” може брати участь у проектуванні та експлуатації систем технічного захисту інформації; проводити дії щодо організації та впровадженні внутрішньо об’єктового контролю технічного захисту інформації, захисту від несанкціонованого доступу в комп'ютерних системах та мережах інформаційних ресурсів та баз даних; діагностувати технічний стан апаратних засобів захисту інформації.

 

 

ФКСА - Факультет комп’ютерних систем та автоматики

 

Факультет комп'ютерних систем та автоматики є одним з провідних за фаховим спрямуванням, кадровим складом та матеріально-технічним забезпеченням навчально-наукових підрозділів Вінницького національного технічного університету.

 

ФКСА здійснює підготовку фахівців за напрямами:

 

- Напрям - Системна інженерія

Спеціальність - Комп'ютерні системи управління та автматики

 

- Напрям - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність - Автоматизоване управління технологічними процесами

 

Студенти цих спеціальностей навчаться створювати автоматизовані системи та зв’язувати окремі автоматизовані системи та пристрої в єдиний комплекс із системою операторського управління, обладнаною графічним інтерфейсом користувача, що є найважливішою задачею в сфері сучасної автоматизації виробництв.

Фахівці такого профілю можуть працювати на: підприємствах, установах і фірмах, що пов’язані з використанням та розробкою систем і пристроїв автоматики та управління, в науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, в медичних, комерційних структурах тощо; в організаціях з розробки та впровадженню сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; у фінансових та банківських установах, що займаються інвестуванням і управлінням активами на світових фінансових ринках.

 

- Напрям - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Спеціальність- Метрологія та вимірювальна техніка

Відомо, що метрологія та вимірювальна техніка є невід'ємною складовою будь-якого технологічного процесу або наукового дослідження об'єктів матеріального світу. Тому до сфери професійної діяльності випускників спеціальності належать: підприємства, КБ, фірми, які займаються розробкою та виготовленням засобів інформаційно-вимірювальної техніки, мікропроцесорних засобів контролю та технічної діагностики, розробкою математичного та програмного забезпечення їх функціонування; метрологічні служби в науково-дослідних установах, органах Держспоживстандарту, в усіх галузях господарства тощо; наукові установи, промислові підприємства, служби зв'язку та транспортного сполучення, авіація, космонавтика, збройні сили, де обслуговуються вимірювальні засоби та застосовуються сучасні інформаційно-вимірювальні технології; відділи сертифікації, стандартизації, контролю та управління якістю продукції.

Основні посади, з яких починають працювати випускники спеціальності: інженер-метролог, інженер з контролю якості виробів, інженер з сертифікації та стандартизації, інженер контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, менеджер-адміністратор систем керування якості продукції на підприємствах будь-якої власності, співробітник науково-дослідної лабораторії, викладач вищого навчального закладу.

 

Напрям - Оптотехніка

Спеціальність - Лазерна та оптоелектронна техніка

спеціалізації:

- Оптикоелектронні інформаційні системи (засоби технічного зору та штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень в системах автоматичного управління та контролю, голографія, цифрова обробка зображень та сигналів, лазерна обробка матеріалів в промисловості та науці, контрольно-вимірювальні лазерні та оптикоелектонні прилади);

- Оптикоелектронні біомедичні системи та прострої прострої (лазерна терапія та хірургія, діагностика захворювань (рентгенографія, томографія, ендоскопія). Випускники спеціалізації працюють у державних та приватних медичних закладах з експлуатації та обслуговування новітнього лазерного хірургічного, діагностичного та офтальмологічного обладнання.

- Оптикоелектронні системи телекомунікацій (цифрова телефонія, кабельне телебачення, Інтернет- комунікації на основі волоконнооптичних мереж та відкритих оптичних каналів).

Основні посади, з яких починають працювати випускники спеціальності: інженер з лазерної та оптоелектронної техніки, інженер-конструктор в галузі електроніки, інженер-конструктор в галузі лазерної техніки, науковий співробітник (оптика, лазерна фізика), викладач вищого навчального закладу.

 

 

ФБТЕГП - Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

 

ФБТГП готує спеціалістів за  спеціальностями:

- Промислове та цивільне будівництво;

- Міське будівництво та господарство;

- Теплоенергетика;

- Теплогазопостачання і вентиляція.

Студенти факультету вивчають:

- сучасні інформаційні технології, роботу з пакетами прикладних програм;

- комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування об’єктів;

- іноземну мову;

- фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни із спеціальності;

- менеджмент та маркетинг в галузі;

- енергоефективні природозбережні технології.

Випускники успішно працюють в інвестиційних, консалтингових, будівельних, теплоенергетичних, наукових та проектних організаціях, в системі державного, регіонального, и місцевого управління, в страхових компаніях і фінансових установах України та за кордоном.

Запити на фахівців з промислового та цивільного будівництва надходять від підприємств і фірм різних форм власності. Це виробничі будівельні організації, будівельно-монтажні управління, конструкторсько-проектні організації, обласні та районні управління комунального господарства. Випускники кафедри “Міське будівництво та господарство” працюють в підрозділах управлінь містобудування та архітектури, у житлово-комунальному секторі, в будівельних та проектних організаціях.

 

 

ФЕЕЕМ — Факультет електроенергетики та електромеханіки

 

Електрифікація — це основа економіки будь-якої країни, що і обумовлює постійну потребу у висококваліфікованих спеціалістах цієї галузі. Саме таких фахівців готує ФЕЕЕМ.

 

Спеціальності:

- Електричні станції;

- Електричні системи і мережі;

- Електротехнічні системи електроспоживання;

- Енергетичний менеджмент.

Напрям підготовки - Електромеханіка

Спеціальності:

- Електромеханічні системи автоматизації та електропривод;

- Електричні системи і комплекси транспортних засобів.

Нині на енергетичних підприємствах спостерігається гострий дефіцит фахівців, які б володіли ефективними методами застосування комп'ютерів та мікропроцесорних систем для вдосконалення процесу виробництва та транспортування електроенергії, впровадження електроощадних технологій.

Випускники ФЕЕЕМ користуються високим попитом на ринку праці. Вони працюють на промислових підприємствах, електроенергетичних підприємствах, електричних станціях і підстанціях, обласних електропостачальних компаніях та регіональних електроенергетичних системах.

 

 

ФМТ — Факультет машинобудування та транспорту

 

Рівень машинобудування і транспорту є основою потужності й міжнародного авторитету будь-якої країни. Тому ці галузі потребують висококваліфікованих спеціалістів, які повинні забезпечувати не тільки функціонування вітчизняного машинобудівного і транспортного комплексів та суміжних галузей, але й забезпечувати інтеграційне техніко-економічне співробітництво з різними країнами світу.

Факультет здійснює підготовку фахівців за напрямами:

- Інженерна механіка (спеціальність: Технології машинобудування; спеціалізації: Інформаційно- комп'ютерні технології підготовки виробництва в машинобудуванні; Комп'ютерне проектування технологічного оснащення автоматизованого виробництва)

- Машинобудування (спеціальність: Металорізальні верстати та системи; спеціалізація : Експлуатація верстатів і систем)

- Зварювання (спеціальність: Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій; спеціалізації: Технологічне забезпечення ремонтних та зварювальних робіт на основі інформаційно-комп'ютерних технологій; Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості і технологічних машин, автомобілів і тракторів)

- Автомобільний транспорт (спеціальність: Автомобілі та автомобільне господарство; спеціалізації: Технічна експлуатація та менеджмент автомобільного транспорту; Технічний стан транспортних засобів та організація і безпека дорожнього руху).

Основні технології, якими володіє випускник: комп'ютерно-інформаційні, електрогазозварювальні, лазерні, електронно-променеві, механічної обробки, хіміко-термічної обробки, нанесення всіх видів зносостійких та захисних покриттів.

Сфера працевлаштування випускників ФМТ: всі типи виробництв, де виготовляються або експлуатуються машини з металів, сплавів, композитів, пластмас, всі види транспорту та його сервісу, гірнича, газонафтова, сільськогосподарська галузі тощо.

 

 

ФРТЗП — Факультет радіотехніки, зв'язку та приладобудування

 

Факультет радіотехніки, зв'язку та приладобудування  здійснює підготовку фахівців  за такими напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями:

- Радіотехніка, приладобудування та зв’язок

- 6.050901 Радіотехніка

- 6.050901-01 Радіотехніка

- 6.050901-02 Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

- 6.050902 Радіоелектронні апарати

- 6.050902-01 Радіоелектронні апарати і засоби

- 6.050902-02 Біотехнічні та медичні апарати і системи

- 6.050903 Телекомунікації

- 6.050903-02 Телекомунікаційні системи та мережі

- 6.050903-03 Технології та засоби телекомунікацій

- 6.050903-04 Оргтехніка та звя'зок

- Електроніка

- 6.050801 Мікро- та наноелектроніка

- 6.05080101 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

- 6.050802 Електронні пристрої та системи

- 6.05080201 Електронні прилади і пристрої

Випускники факультету мають необмежені можливості працевлаштування і можуть трудитись у будь-якій організації, де використовують радіоелектронну та телекомунікаційну апаратуру. Вони займаються розробкою та експлуатацією сучасних радіотехнічних пристроїв і систем радіоавтоматики, радіокерування та радіоелектронної апаратури, успішно працюють у науково-дослідних установах, що спеціалізуються у сфері виробництва, монтажу та експлуатації електронної та комп'ютерної техніки, автоматики, засобів комунікацій.

 

 

ФМ — Факультет менеджменту

 

Визначальним фактором сучасного соціально-економічного розвитку суспільства у процесі створення реальної економіки знань є освіта. У цьому сенсі майбутні менеджери-економісти є найперспективнішими громадянами України, які набувають інтелектуальної власності, що не девальвується навіть у кризовий період.

Факультет менеджменту готує висококваліфікованих фахівців – менеджерів-адміністраторів зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» з таких спеціалізацій:

- менеджмент організацій з зовнішньоекономічних відносин;

- менеджмент організацій з фінансової діяльності;

- менеджмент організацій машинобудування;

- менеджмент організацій радіоелектроніки і зв'язку;

- менеджмент організацій з інформаційної діяльності.

Основні напрями професійної діяльності майбутніх менеджерів-економістів – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. При цьому фахівці виконують такі функції: планувальна, організаційна, контрольна, мотиваційна, дослідницька, освітня, координаційна.

Випускники ФМ можуть обіймати такі посади:

- керівника виробничих підприємств, організацій, підприємств малого та середнього бізнесу різних форм власності, установ усіх секторів економіки та галузей народного господарства;

- управлінські посади вищого та середнього рівня в органах державного управління: регіонально-територіальному – в управліннях і відділах з підтримки підприємництва малого бізнесу, науково-дослідних інститутах, центрах та інших організаціях; обласному, муніципальному і районному – в державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування; консалтингових фірмах, підприємств середнього та малого бізнесу, що формують інфраструктуру забезпечення діяльності промислових підприємств та організацій.

Напрям “Управління інформаційною безпекою”

Студентам, які навчаються за напрямом підготовки «Управління інформаційною безпекою» надаються сучасні знання та навички проектування і впровадження систем захисту інформації на підприємствах, установах і організаціях. При цьому поглиблено вивчається математичний, програмний, мережевий, технічний, а також правовий і організаційний захист інформації.

Посади, які можуть обіймати випускники, що навчалися за спеціальністю „Управління інформаційною безпекою”: фахівець з організації захисту інформації, адміністратор доступу, інспектор з організації захисту секретної інформації, проектувальник систем та засобів захисту інформації, проектувальник комп’ютерних систем та мереж; інженер з експлуатації та модернізації засобів захисту інформації, аналітик з технічного захисту інформації, фахівець з режиму секретності, адміністратор системи, адміністратор задач, адміністратор баз даних, аналітик комп’ютерних систем, аналітик комп’ютерного банку даних, аналітик з комп’ютерних комунікацій, прикладний програміст, системний програміст, інженер з комп’ютерних систем.

 

 

ІнЕБМД - Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

 

Потреба у спеціалістах-екологах зумовлена загостренням екологічної кризи в Україні і, зокрема, в Подільському регіоні, що страждають від нераціонального, незбалансованого господарювання, перевиснаження природних ресурсів, бездумних промислових скидів та побутових забруднень тощо. Настав час долання кризової екологічної ситуації та оптимізації взаємовідносин Людини і Природи за рахунок негайних і виважених заходів економічного, науково-технічного, інформаційного, організаційного та правового характеру. І подолати цю важку ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активна життєва позиція кожного громадянина, самовіддана праця та високий професіоналізм, в тому числі і у екологічній галузі.

Інститут здійснює повний цикл підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю “Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування”.

Фахівці-екологи працюють на посадах:

- Еколог, інспектор з охорони природи

- Інспектор з використання водних ресурсів та охорони земель

- Фахівець садово-паркового господарства

-Фахівець-еколог в сільському, лісовому, водному господарствах та з природно-заповідної справи

- Консультант в апараті органів державної влади, виконкому

- Інспектор державний з технологічного та екологічного нагляду

- Організатор природокористування

- Інспектор державний з охорони природно-заповідного фонду.

- Інженер з техногенно-екологічної безпеки.

- Фахівець екологічного та радіологічного контролю на митній території.

- Викладач вищого навчального закладу.

Серед випускників інституту є головні спеціалісти Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаментів екології та природних ресурсів облдержадміністрацій та Держекоінспекцій, провідні спеціалісти Вінницької облдержадміністрації та природоохоронних установ Вінницької області, Басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг, підприємств та консалтингових фірм, які виконують міжнародні проекти екологічного спрямування, розробляють документи для отримання дозволів на природокористування та ін.

 

 

Більш детальну і цікаву інформацію Ви можете отримати за адресою www.impuls.vntu.edu.ua та у представлених нижче джерелах:

 

Кафедра іноземних мов та науково-технічна бібліотека ВНТУ мотивують студентів читати сонети Шекспіра в оригіналі // Імпульс. - 2016. - № 10. - С.14.

 

Науково-технічна бібліотека ВНТУ надає доступ до East View Information Services, Inc // Імпульс. - 2016. - № 10. - С.15.

 

“Україна на зламі тисячоліть” [в бібліотеці писали радіодиктант національної єдності] // Імпульс. - 2016. - № 10. - С.15.

 

Кривоніс, О. Конструкторів зброї будуть вчити у Вінниці : [про підготовку студентів за фахом “Конструювання стрілецької зброї” у ВНТУ — вперше в Україні] // Вінниччина. - 2016. - 22 липня. - С.3.

 

Винахідник навчається у ВНТУ : [Студент ВНТУ Дмитро Кривий розробив багатофункціонального робота-маніпулятора] // Освіта Вінниччини. - 2016. - 8 квітня. - С.6.

 

Всеукраїнська студентська олімпіада з радіотехніки : [на базі ВНТУ] // Освіта Вінниччини. - 2016. - 1 квітня. - С.6.

 

Суровенко, Г. Ім'ям своїм прославили країну [бібліотека розпочала цикл заходів про видатних людей, уродженців Поділля] / Г. Суровенко // Імпульс. - 2016. - № 6. - С.14.

 

Буккросинг у ВНТУ [за ініціативою бібліотеки в університеті відкрилась поличка вільного книгообміну] // Імпульс. - 2016. - № 6. - С.15.

 

Савчук, Т. Чорний спомин, вічний біль [вечір пам'яті до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії провела бібліотека спільно зі студентами ФІТКІ] / Т. Савчук // Імпульс. - 2016. - № 5. - С.13.

 

Імпульс : щомісячник Вінницького технічного університету. - Вінниця : ВНТУ, 2000. -  2016. - № 2 [профорієнтаційний випуск]. - 20 с.

 

Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету // Імпульс. - 2016. - №2. - С. 20.

 

Українські вечорниці : [Бібліотека ВНТУ організувала і провела українські вечорниці] // Імпульс.- 2016. - № 1. - С. 13.

 

Вінницька відповідь на Четверту промислову революцію : [про створення пристрою  CСlipse для людей з обмеженими можливостями, студентом ВНТУ] // День. - 11-12 березня (№ 42-43). - 2016. - С. 10.

 

“Невидимий” безпілотник створили у Вінниці : [про безпілотно-авійційний комплекс, створений у ВНТУ] // Урядовий кур'єр. - 2016. - 12 січня. - С. 4.

 

У ВНТУ подарували військовим безпілотник // Освіта Вінниччини. - 2016. - 11 січня №1 (504). - С. 1.

 

Притуляк, Т. Є. Університетська бібліотека в режимі 27 х 7 х 365 [Електронний ресурс] / Т. Є. Притуляк // Репозитарій Вінн. Нац. техн. ун-ту. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/645

 

Іванович, Ю. Вінниця приймала півфінал чемпіонату світу з програмування : [п'ятий півфінал світової першості з програмування на базі ВНТУ] // Вінницька газета. - 2015. - 23 жовтня. - С. 4.

 

Грант від Президента : [про вручення гранту доктору технічних наук професору кафедри комп'ютерних наук ВНТУ Андрію Яровому] // Вінницька газета. - 2015. - 20 жовтня. - С. 1.

 

Ровесниці університету — 55! Усе тільки починається! : [бібліотека ВНТУ сьогодні] // Імпульс. - 2015. - №1. - С.13, Імпульс. - 2015. - №1. - С.14

 

Барський, М. Півтисячі вінницьких “малих академіків” мріють стати вченими : [виступ ректора ВНТУ В.В. Грабка у Малій академії наук] // Вінницька газета. - 2015. - 29 вересня. - С. 4.

 

Сегеда, Ю. Вчені-екологи зібрались у Вінниці : [V Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю на базі ВНТУ] // Вінниччина. - 2015. - 25 вересня. - С. 2.

 

Вперше у Вінниці пройдуть Дні Америки : [освітній ярмарок пройде у приміщенні ВНТУ] // Вінниччина. - 2015. - 17 квітня. - С. 4.

 

Бісікало, О. Батько Вінницького політеху : [І.В. Кузьмін] // Вінницька газета. - 2015. - 10 липня. - С.2.

 

Банкова, Н. Процес «кризи читання» у сучасному світі та діяльність вузівської бібліотеки щодо позитивної зміни ситуації [Електронний ресурс] / Н. Банкова // Репозитарій Вінн. Нац. техн. ун-ту. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/322.


Семенов, А. Всеукраинская студенческая олимпиада по радиотехнике: [на базе ВНТУ] / Андрей Семенов, Константин Коваль // CHIPNEWS Украина. – 2014. - №4(134). – С. 94-95.

 

Барабан, С.В. Всеукраинская студенческая олимпиада по радиотехнике на базе Винницкого национального технического университета / С.В. Барабан, К.О. Коваль // Радиохобби. - 2014. - №2. - С. 52-53.


Болгарський тріумф студентів ВНТУ. 9 студентів ВНТУ стали переможцями і призерами V міжнародного конкурсу комп’ютерного малюнку та колажу «No Borders Creativity» (Республіка Болгарія) // Імпульс. - 2014. - №1. - С. 6.

 

“Технічна освіта — фантастичний потенціал України” - наголосив голова Представництва Європейського Союзу в Україні, польський дипломат Ян Томбінський на зустрічі зі студентами нашого університету // Імпульс. - 2013. - №9-10. - С. 3.


Магістрантка нашого вишу представляла Україну на молодіжному форумі в столиці Туреччини: [Дарія Тихонова взяла участь у Європейському молодіжному форумі муніципальних рад країн Ради Європи, що відбувався в Анкарі 10-14 вересня] // Імпульс. - 2013. - №9-10. - С. 5.

 

IV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю — у нашому університеті. 25-27 вересня у Вінницькому національному технічному університеті проходив IV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю // Імпульс. - 2013. - №9-10. - С. 8.

 

ВНТУ — лауреат конкурсу І ступеня “Інноватика в сучасній освіті” : [наш університет став лауреатом у номінації “Розробка та активне просування інноваційних комплексних рішень для осіти і науки] // Імпульс. - 2013. - № 9-10. - С. 13

 

Архітектурне майбутнє Вінниці в надійних руках!: Наші студенти О. Лисюк і В. Круть стали призерами Всеукраїнської студентської олімпіади за своїм фахом - “Міське будівництво і господарство” // Імпульс. - 2012 - №6-7. - С. 19.

 

За перемогою — до мексиканських сполучених штатів. Команда нашого ВНТУ втретє поспіль стала переможцем щорічних Національних змагань Enactus Украина // Імпульс. - 2013. - №6. - С. 2.

 

У “ТОП-200 Украина” - ВНТУ 26-й. Наш університет на 26 місці серед 200 ВНЗ // Імпульс. - 2013. - №6. - С. 2.

 

Месюра, В. Особисте “срібло” і командна “бронза” із Грузії : [про VII Міжнародну олімпіаду з програмування на Кубок академіка Іллі Векуа відбулася у Батумському державному університеті] // Імпульс. - 2013. - №6. - С. 6.

 

Будівельники — переможці. Цьогоріч студенти інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання підтримали свою традицію — блискуче виступили на всеукраїнській та міжнародній студентських олімпіадах та конкурсах // Імпульс. - 2013. - №6. - С. 10.

 

Остра, Н. Друга вища освіта — запорука кар'єрного успіху. Понад 100 випускників Центру післядипломної освіти інституту інтеграції навчання з виробництвом нашого університету стали щасливими власниками дипломів спеціалістів у 2013 році. // Імпульс. - 2013. - №6. - С. 11-12

 

Притуляк, Т. Є. Університетська бібліотека на шляху іновацій: [про перехід бібліотеки ВНТУ на автоматизоване обслуговування] // Імпульс. - 2013. - №4-5. - С. 15.


Гран-Прі за науку. Найвищу винагороду ХХІІІ Міжнародної виставки “Освіта та кар'єра 2013”- отримав наш університет за науково-дослідну діяльність // Імпульс. - 2013. - №4-5. - С. 2.

 

ВНТУ — патентовласник кращого винаходу — 2012! // Імпульс. - 2013. - №4-5. - С. 8.

 

Вінниця знову столиця! Майже 1000 робіт студенти й учні із 21 країни подали на міжнародний конкурс з Web-дизайну та комп'ютерної графіки // Імпульс. - 2013. - №4-5. - С. 9.

 

Піднебесна стає досяжнішою. В. Зайкова і О. Кавуненко, четвертокурсниці Інституту менеджменту нашого вишу, впродовж березня і квітня проходитимуть виробничу практику в Китаї // Імпульс. - 2013. - №2. - С. 2.

 

13 студентів нашого вишу водночас навчаються і в університеті Politechnika Lubelska: [Про програму “Подвійний диплом”] // Імпульс. - 2013. - №2. - С. 3-4.

 

ВНТУ знову працюватиме для Космосу. Ректор нашого університету підписав угоду з державним підприємством Конструкторське бюро “Південне” ім. Янгеля щодо спільних досліджень у галузі створення ракетно-космічної техніки // Імпульс. - 2013. - №2. - С. 6.

 

Вінницький політех як високий старт. ВНТУ дає можливість отримати освіту, яка цінується як у нас, так і за кордоном : [інтерв'ю з випускником нашого вишу Максимом Грудіним, трейдером і спеціалістом з фінансового моделювання у Wall-street] // Імпульс. - 2013. - №2. - С. 7-8.

 

Залізний підприємець. Вперше у Вінниці у нашому університеті відбувся І етап міжнародного чемпіонату з ділової гри “Залізний підприємець” // Імпульс. - 2013. - №2. - С. 11-12.

 

ОСББ замість ЖЕКів. Навчальний курс, який розробили фахівці нашого Вінницького національного технічного університету для навчання голів ОСББ, Вінницька міська рада пропонує запровадити на загальнодержавному рівні // Імпульс. - 2013. - №1. - С. 9-10.

 

Випускники ВНТУ виходитимуть з університету інженерами. У жовтні уже приступили до навчання за військово-обліковою спеціальністю нашого університету // Імпульс. - 2012. - № 10. - С. 2.


Самігулліна, Ю. ВНТУ надає конкурентноспроможну освіту //Імпульс. - 2012. - № 10. - С. 8.


У “ТОП-200 Україна” - ВНТУ 24-й. Наш ВНТУ на 24 місці серед ВНЗ країни //Імпульс. - 2012. - № 6-7. - С. 14.


ВНТУ — лідер сучасної освіти : [інтерв'ю з ректором ВНТУ, доктором технічних наук, професором В. Грабком про наше сьогодення і перспективи розвитку] //Імпульс. - 2012. - № 6-7. - С. 3-11.


ГІС для Полтавщини від ВНТУ : Науковці нашого університету створюватимуть геоінформаційну систему для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод // Імпульс. - 2012. - № 6-7. - С. 18.


ВСОРТ — 2012 : [про студентську олімпіаду з радіотехніки] //Імпульс. - 2012. - № 4. - С. 5-6


Безуглий, Ю. Міському транспорту — зелену вулицю! : [про нову схему маршрутних перевезень, розроблену фахівцями ВНТУ] // Вінницька газета. - 2012. - 6 січня. - С. 2.


Білоус, К. Студпрофком ВНТУ — точка опори студентів // Освіта України. - 2011. - 11 лютого. - С. 4, 5.


Савчук, Т. С. Нова послуга університетської бібліотеки. ЕДД — служба електронної доставки документів організована у відділі міжбібліотечного абонементу нашої науково-технічної бібліотеки // Імпульс. - 2011. - №7-8. - С. 20.


Власюк, А. ВНТУ у віртуальному просторі [у рейтингу Webometrics ВНТУ займає 5400 місце серед кращих 12000 університетів світу] //Імпульс. - 2011. - № 7-8. - С. 14.


Впроваджуємо енергозберігаючі технології : [розробки учених ВНТУ, які дають змогу ощадно використовувати енергію, реалізуються у ВНТУ студентами] //Імпульс. - 2011. - № 5. - С. 3.


Бондар, О. BEST ВНТУ - BABY MEMBER!!! : [на ХХІХ Генеральній асамблеї BEST у Белграді ВНТУ отримав членство у Раді студентів Європейських технічних університетів] //Імпульс. - 2011. - № 5. - С. 11.


Вишневська, С. Премія за інтелект : [на ученій раді ВНТУ О. Домбровський вручив трьом студентам засновану ним грошову премію за високі досягнення у навчанні та перемогу у конкурсі наукових ідей] / С. Вишневська, Ю. Сікорський //Імпульс. - 2011. - № 2. - С. 5


Близько 160 патентів України на винаходи та корисні моделі отримують щороку винахідники ВНТУ : [у книзі “Винаходи та інновації” вміщена стаття про ВНТУ] //Імпульс. - 2011. - № 1. - С. 5.


Бондар, О. ВНТУ — BEST! : [ВНТУ прийнято в BEST – Board of European Students of Technology] //Імпульс. - 2011. - № 1. - С. 10.


Бєлов, В. Радіостанція нашого університету — одна з найстаріших “колективок” Вінниці //Імпульс. - 2010. - № 10. - С. 11-12.


Савчук Т. С. Науково-технічна бібліотека нашого університету : [про структуру і функції бібліотеки ВНТУ] //Імпульс. - 2010. - №11. - С. 10.

 

Банкова, Н. П. Мозковий осередок університету : [бібліотека ВНТУ: історія і сучасність] // Імпульс. - 2010. - №4. - С. 11-12.


Вверх