Майбутньому студенту (обери свою професію)

 

 

 

“Вибір своєї професії, єдиної, одної з 

великої безлічі — складне й відповідальне
завдання. Кажуть, що вдало вибрана професія
— це половина щастя. У такому твердженні
немає ніякої надуманості, тому що питання
“Ким бути?” - це питання не тільки про роботу,
але й про образ життя у майбутньому”
Благман Б. Б.

 

У наш час стрімких змін просто необхідно не відставати від реального життя. Це стосується усіх форм життя, а особливо тих, що визначають наше майбутнє, тобто вибір професії. Як же випускникам шкіл зорієнтуватися у великій кількості пропонуємих спеціальностей, щоб в подальшому не пошкодувати про свій вибір?

Сьогодні ВНТУ — це найбільший навчальний заклад в Подільському економічному регіоні, що охоплює три адміністративні області, єдиний представник від України в IFIA — Міжнародній організації винахідницьких організацій з центром в Женеві. Університет, один з небагатьох вузів України, що прийняті до Міжнародної асоціації університетів, який є не лише центром освіти і науки, але й центром культури в регіоні, який навчає студентів за власними оригінальними навчальними планами і виховує за власною оригінальною концепцією виховання.


Студент ВНТУ — це престижно і перспективно. Це високий старт в доросле життя.

Тут Ви можете ознайомитися з тими спеціальностями, яким навчають в Вінницькому національному технічному університеті.

 

В нашому університеті функціонує Центр довузівської підготовки ВНТУ. До його складу входять:

 

3-х місячні заочні підготовчі курси:

Приймаються учні випускних класів середніх шкіл, коледжів і профтехучилищ, які проживають у м. Вінниці, Вінницькій області й областях Подільського регіону. Заняття проходять кожну суботу й неділю.

Навчання здійснюється з таких предметів: українська мова та література, математика й фізика. Після закінчення навчання випускники складають підсумковий іспит й одержують сертифікати з додатковими балами для вступу в ВНТУ.

Документи приймаються з 21-го листопада 2016 р.

Початок навчання у січні 2017 р.

 

3-х місячні вечірні підготовчі курси призначені для випускників середніх шкіл, коледжів і профтехучилищ м. Вінниці й населених пунктів поряд з Вінницею. Навчальний процес здійснюється тричі на тиждень – понеділок, середа й п’ятниця з 16.00 до 19.30.

Навчання здійснюється з таких предметів: українська мова та література, математика й фізика. Після закінчення навчання випускники складають підсумковий іспит й одержують сертифікати з додатковими балами для вступу в ВНТУ.

Документи приймаються з 21-го листопада 2016 р.

Початок навчання у січні 2017 р.


Шановні батьки! Висококваліфіковані викладачі центру забезпечать вашим дітям уважне ставлення, індивідуальний підхід, якісні знання, високу гарантію вступу та успішне навчання в університеті.


Більш детальну інформацію можна отримати безпосередньо на сайті ЦДП

 

Високий рівень кваліфікації випускників ВНТУ підтверджується їх успішним працевлаштуванням на провідних підприємствах і в організаціях Вінниччини та України.

 


На факультеті інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету здійснюється підготовка фахівців, рівень яких відповідає міжнародним стандартам.

 

Спеціальність 121 — Інженерія програмного забезпечення

 

Кваліфікація - фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; інженер-програміст.

Інженер-програміст даної спеціальності зорієнтований на діяльність в галузі розробки сучасних програмних продуктів, проектування та експлуатації системних та прикладних програмних засобів, автоматизованих систем обробки інформації, баз даних і знань, експертних систем, створення веб-ресурсів та засобів комп’ютерної графіки.

 

Фахівці зі спеціальності 121 можуть працювати у різноманітних державних та комерційних підприємствах і організаціях, банківських установах. Посади, які можуть обіймати: • інженер-програміст; ► системний програміст; ► прикладний програміст; ► Web-програміст; ► Web-дизайнер; ► розробник баз даних; ► розробник інтерфейсу користувача; ► лідер робочої групи; ► менеджер проекту; ► системний архітектор; ► системний аналітик; ► аналітик комп'ютерного банку даних; ► адміністратор веб-серверів; ► адміністратор інформаційної системи; ► адміністратор баз даних; ► інженер з комп'ютерних систем; ► інженер із застосування комп'ютерів; ► інженер з програмного забезпечення комп'ютерів.

 

Спеціальність 122 — Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізація – Комп’ютерні науки.

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

 

Фахівці даної спеціальності мають ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій; програмування як класичного (Java, C#,C++), так і Web-програмування (JavaScript, PHP тощо) та програмування сучасних інтелектуальних систем (Python тощо); розробки власних стартапів; аналітики програмного забезпечення; адміністрування комп’ютерних мереж; комп’ютерної графіки та Web-дизайну (AdobePhotoshop, AdobeIllustrator тощо); розробки мобільних програмних додатків (Android тощо); що дозволяє знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, як вітчизняних, так і зарубіжних.

 

Фахівці зі спеціальності 122 мають можливість працювати в організаціях, що займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, в тому числі на Web-платформі; у операторів мобільного зв’язку; Інтернет-провайдерів; державних та комерційних установах, які використовують комп’ютерні технології: банках, комерційних фірмах, адміністративних установах, навчальних та медичних закладах, на залізниці, підприємствах зв'язку, в організаціях, що створюють інформаційні ресурси тощо.

 

Спеціальність 123 — Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій; аналітик комп’ютерних систем.

Фахівці зі спеціальності 123 мають глибокі та всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування комп’ютерних систем, мікрокомп’ютерних пристроїв, складних обчислювальних комплексів; вміють проектувати, налаштовувати та адмініструвати локальні та розподілені комп’ютерні мережі; володіють методами проектування апаратних та програмних засобів комп’ютерних систем та мереж, здатні впроваджувати обчислювальні засоби і програмне забезпечення у всіх сферах діяльності людини.

 

Посади, які можуть обіймати: ► програміст, ►WEB-аналітик, Front-end та Back-end Web-розробник, ► системний інженер, ► системний програміст, ► системний інтегратор, ► системний адміністратор, ► системний аналітик, ►QA-інженер, ► інженер-розробник електронних пристроїв, ► інженер з комп'ютерної графіки, ►SEO-спеціаліст, ► адміністратор комп'ютерних мереж, ► проектувальник комп'ютерних систем та мереж.

 

Спеціальність 125 – Кібербезпека

Спеціалізація – Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Кваліфікація – фахівець із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах; професіонал із організації інформаційної безпеки.

Впровадження інформаційно-комунікаційних систем разом зі збільшенням швидкості обробки найрізноманітніших даних, починаючі від державних таємниць і закінчуючи соціальними мережами, створило також нові можливості для порушення кібербезпеки. Саме тому успішні підприємства потребують фахівців здатних розробити та впровадити:

- продуктивне, надійне і стійке до вірусів та зламу програмне забезпечення;

- захищені мережеві канали;

- бази даних, до яких неможливо додати хибну інформацію і з яких неможливо несанкціоновано зчитати конфіденційні дані;

- операційні системи, захищені від внутрішніх і зовнішніх зловмисників, а також вірусів, троянських програм, хробаків тощо;

- веб-сервери, стійкі до мережевих атак;

- засоби виявлення вразливостей та моніторингу інформаційної безпеки;

- комплексну систему захисту інформації, що протидіє багатьом різним за природою загрозам (кібератаки з боку інсайдерів та хакерів, злам програм, віруси, перехоплення трафіку, інформаційні війни, помилки, крадіжка носіїв інформації тощо).

 

Докладну інформацію можна отримати  за адресою: http://initki.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=58&lang=uk

 

 

Факультет комп'ютерних систем і автоматики є одним з провідних за фаховим спрямуванням, кадровим складом та матеріально-технічним забезпеченням навчально-наукових підрозділів Вінницького національного технічного університету. Спеціальності, за якими готує ФКСА найбільш повно з усіх навчально-наукових підрозділів ВНТУ охоплюють широку сферу інформаційних систем і технологій, а саме:


Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології

Освітні програми (спеціалізації):

► Інтелектуальні інформаційні системи;

► Прикладні інформаційні технології

Спеціальність 124 – Системний аналіз

Вибіркові блоки освітньої програми:

► Системний аналіз в управлінні;

► Інформаційний менеджмент.

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітні програми (спеціалізації):

► Системна інженерія;

► Комп'ютерно-інтегровані виробництва та бізнес-процеси

Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітні програми (спеціалізації):

► Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології;

► Інженерія якості продукції;

► Лазерна техніка та оптоінформатика

 

Докладну інформацію можна отримати  за адресою: http://inaeksu.vntu.edu.ua/page/entrance

 

 

 

Кузня сучасних «Артинових» – Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання. Щороку тут випускають близько двохсот дипломованих фахівців зодчої справи, які працюють в містах не лише України, а й світу.

ФБТЕГП готує спеціалістів за  спеціальностями:

         ► Промислове та цивільне будівництво;

         ► Міське будівництво та господарство;

         ► Теплоенергетика;

         ► Теплогазопостачання і вентиляція.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціалізації  Промислове та цивільне будівництво: ► інженер в галузі цивільного будівництва; ► інженер з організації керування виробництвом; ► інженер-проектувальник; ► інженер з нагляду за будівництвом; ► інженер-конструктор; ► інженер з організації, експлуатації та ремонту.

 

Випускники  спеціалізації Міське будівництво та господарство працюють: в міських радах різного рівня; архітектурних департаментах міст; студіях архітектурного дизайну; будь-якій будівельній організації; керівниками міських комунальних служб; в садово-парковому та ландшафтному дизайні; в агентствах нерухомості; в інститутах землеустрою та землевпорядкування, земельному кадастрі; у відділах оцінки землі і нерухомості; відділах реконструкції та реставрації міської забудови; головами ОСББ; організаціях що займаються проектуванням, будівництвом та утриманням міських вулиць, дорожньо-транспортних споруд та інженерних мереж; викладачами різних навчальних закладів.

 

Об'єкти діяльності магістра за спеціалізацією Теплогазопостачання і вентиляція : теплові, газові та вентиляційні мережі та системи теплопостачання, водопостачання, опалення, газопостачання, вентиляції і кондиціювання, котельні, топкові, у тому числі і на нетрадиційному паливі. Напрямком досліджень фахівців даної спеціальності також є енергетичний аудит будівель і споруд, альтернативні джерела енергії (біогазові установки, теплові насоси, геліосистеми та інше), комбіновані системи енергозабезпечення житлових, громадських і промислових споживачів.

 

Фахівці за спеціальністю Теплоенергетика потрібні на теплоелектроцентралях (ТЕЦ), котельнях, на підприємствах різних галузей промисловості (харчової, переробної тощо). Вони працюють на підприємствах «Вінницяміськтеплоенерго», «Вінницяоблтеплоенерго», Ладижинська ТЕС, Вінницький проектний інститут, МО України, Вінницький проектний інститут, ВАТ Nemiroff, Корпорація «Roshen», на підприємствах харчової та переробної промисловості, є керівниками енергетики міста та області.

 

Докладну інформацію можна отримати  за адресою: http://inbtegp.vntu.edu.ua/abitur.htm

 

 

 

Факультет електроенергетики та електромеханіки є однією з чільних навчально-наукових установ в структурі Вінницького національного технічного університету, провідним науково-освітнім центром в галузі електроенергетики та електромеханіки в Подільському регіоні.

 

Перелік напрямів підготовки та спеціальностей, на які здійснюється прийом до ФЕЕЕМ:

Спеціальність 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

         Спеціалізації :

         ► Електричні станції

         ► Електричні системи і мережі

         ► Електротехнічні системи електроспоживання

         ► Енергетичний менеджмент

         ► Електричні системи і комплекси транспортних засобів

         ► Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

 

Випускники факультету енергетики зможуть працевлаштуватися на електроенергетичних підприємствах, компаніях, фірмах, де застосовуються новітні технології автоматизації та керування технологічними процесами, на підприємствах електротранспортної галузі, в проектувальних організаціях по розробці систем електроприводів та систем автоматизації різноманітних процесів, на електричних станціях і підстанціях, в обласних електропостачальних компаніях та регіональних електроенергетичних системах.

 

Докладну інформацію можна отримати  за адресою: http://ineeem.vntu.edu.ua/uk/entrant

 

 

Рівень машинобудування і транспорту є основою потужності й міжнародного авторитету будь-якої країни. Тому ці галузі потребують висококваліфікованих спеціалістів, які повинні забезпечувати не тільки функціонування вітчизняного машинобудівного і транспортного комплексів та суміжних галузей, але й забезпечувати інтеграційне техніко-економічне співробітництво з різними країнами світу.

Факультет здійснює підготовку фахівців за напрямами:

 

Спеціальність 131 – Прикладна механіка

 

Спеціалізація – Комп’ютерні технології в машинобудівному виробництві

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальністю 131 – Прикладна механіка:

 • інформаційні технології підготовки виробництва в машинобудуванні;
 • технології машинобудування;
 • комп’ютеризовані технології та механотронні системи в машинобудуванні;
 • комп’ютерне проектування оснащення машинобудівного виробництва;
 • обладнання з числовим програмним керуванням в машинобудуванні.

 

Спеціальність 132 – Матеріалознавство

Спеціалізація – Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні

 

Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування:

 • обладнання переробних та харчових виробництв;
 • підйомно-транспортні машини та обладнання;
 • експлуатація та ремонт машин;
 • обладнання автоматизованого виробництва та автоматичні лінії.

 

Спеціальність 274 – Автомобільний транспорт

 

Спеціальність 275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальностями 274 – Автомобільний транспорт, 275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт):

 • технічна експлуатація та менеджмент автомобільного транспорту;
 • технічний стан транспортних засобів та організація і безпека дорожнього руху.

 

Спеціальність 255 – Озброєння та військова техніка

Напрямок підготовки фахівців за спеціальністю 255 – Озброєння та військова техніка:

 • конструювання та виготовлення стрілецької зброї.

Випускники факультету машинобудування та транспорту мають високий рівень фундаментальних, спеціальних інженерних та економічних знань, що дає їм можливість працювати не тільки на підприємствах, в установах і організаціях машинобудівного, транспортного, сільгосптехнічного, авіаційного профілю, але й у різних фірмах, на обчислювальних центрах, служити у військових підрозділах і підрозділах УВС, працювати в адміністративних органах тощо.

 

Докладну інформацію можна отримати  за адресою http://inmt.vntu.edu.ua/?page_id=31       

Факультет здійснює підготовку фахівців за такими напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями:

 

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка

 

Студенти цієї спеціальності отримують фундаментальні знання з фізико-математичних наук і програмування, фізики процесів в електронних приладах, математичного моделювання, а також автоматизованого проектування сучасних електронних приладів, пристроїв та комп’ютеризованих систем із використанням сучасних нано-, мікро- та оптотехнологій, мікропроцесорної техніки та програмованої логіки.

Отримана базова освіта дозволяє успішно працювати випускникам у науково-дослідних установах, у всіх сферах бізнесу, на промислових підприємствах, робота яких пов`язана з розробкою, виробництвом і експлуатацією мікроелектронних пристроїв.

 

Спеціальність: Біомедична інженерія

 

Фахівці цієї спеціальності поєднують технічні знання та медико-біологічні аспекти їх прикладного застосування в сучасних електронних засобах у медицині, екології, аграрному секторі, фармацевтичній, харчопереробній промисловості тощо.

Фахівці цієї спеціальності займаються обслуговуванням медичної апаратури різного рівня складності; розробленням, відлагодженням та супроводом програмного забезпечення для медичних інформаційних систем та інших засобів; менеджментом в сфері біомедичного обладнання; програмним забезпеченням біомедичних досліджень.

 

Спеціальність: Електроніка

 

Студенти спеціальності опановують цифрову та аналогову схемотехніку, сенсорну та мікропроцесорну техніку, сучасні засоби проектування та розроблення складних електронних систем, зокрема, вимірювальних, технологічних, екологічних, енергозберігаючих, керуючих (в тому числі транспортних), а також систем перетворення електричної енергії, зв’язку, систем оброблення та захисту інформації.

Випускники успішно працюють на державних та акціонерних підприємствах, у науково-дослідних установах, сервісних центрах, що спеціалізуються у сфері маркетингу, виробництва, монтажу та експлуатації електронної та комп’ютерної техніки, автоматики, побутової апаратури, засобів телекомунікацій.

 

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізації: «Телекомунікації».

Студенти цієї спеціалізації, отримавши фундаментальні знання з сучасних телекомунікацій та інформатики; володіють навичками використання програмних засобів функціонування телекомунікаційних систем та мереж; уміння створювати бази даних і використовувати інформаційні ресурси мережі Інтернет тощо. Підготовка спеціалістів-телекомунікаційників здійснюється відповідно Національної програми розвитку мереж зв'язку України з підвищення ефективності функціонування мереж електрозв'язку загального та спеціального призначення, покращення якості наданих послуг і автоматизації технічних способів зв’язку.

 

«Інформаційно-телекомунікаційні технології».

Студенти цієї спеціалізації, можуть встановлювати або відновлювати мережні операційні системи та прикладне програмне забезпечення, забезпечувати захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах, виконувати профілактику та відновлювальне техобслуговування, контролювати та діагностувати стан обладнання і програмного забезпечення інформаційних та телекомунікаційних мереж, систем передачі, мереж теле- та радіомовлення, систем комутації, кінцевих пристроїв користувача.

 

«Телекомунікаційні системи та мережі».

Фахівці цієї спеціалізації отримують ґрунтовну підготовку у виробничій, організаційно-управлінській, проектній та науковій діяльності в галузі розробки та експлуатації телекомунікаційних систем і мереж, забезпечення безперебійного функціонування програмного забезпечення телекомунікаційних систем і мереж, а також забезпечення інформаційної безпеки інноваційної діяльності в телекомунікаціях на підприємствах зв'язку, в наукових, конструкторських і проектних організаціях та фірмах. Спеціалісти-зв’язківці виконують роботи по проектуванню, модернізації, організації будівництва, технічній експлуатації мереж, систем та споруд електро- та радіозв’язку, а також обладнанню різних складових інформаційних та телекомунікаційних мереж і систем.

 

«Радіотехніка».

Фахівці цієї спеціальності – це інженери-розробники, перш за все, схемотехнічних рішень радіопристроїв широкого призначення, а також спеціалісти з технічного обслуговування та експлуатації радіоелектронної техніки. Інженери-радисти цієї спеціальності можуть працювати на підприємствах і в організаціях, які займаються розробкою, виготовленням та експлуатацією радіоелектронних приладів, засобів радіозв’язку і телерадіомовлення.

 

«Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки».

Навчальний план спеціалізації для бакалаврів та магістрів передбачає базову підготовку в галузі проектування та технології радіоелектронної техніки та поглиблене вивчення фізико-технічних основ мікросистемної техніки, наноелектроніки та нанотехнологій, математичних методів та програмних засобів технічних та технологічних систем вищого (інтелектуального) рівня.

 

«Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».

Навчальний план спеціалізації для бакалаврів та магістрів передбачає базову підготовку в галузі проектування і технології радіоелектронної техніки та поглиблене вивчення інформаційно-обчислювальних засобів радіоелектронних систем, математичних методів та програмних засобів технічних та технологічних систем.

Бакалаври та магістри підготовлені до розробки та впровадження мікропроцесорних інтелектуальних систем та мереж, інтелектуальних технологічних систем виробництва на основі мікросистемної радіоелектронної техніки, розробки та дослідження новітніх цифрових пристроїв обробки сигналів.

 

Докладну інформацію можна отримати  за адресою: http://inrtzp.vntu.edu.ua/ua/?speciality


 

 

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки є одним із найпрестижніших факультетів Вінницького національного технічного університету. Тут готують висококваліфікованих фахівців з менеджменту та з управління інформаційною безпекою.

 

Спеціальність 073 — Менеджмент

Спеціалізації:

         ► Зовнішньоекономічні відносини;

         ► Фінансово-кредитна діяльність;

         ► Виробнича діяльність;

         ► Підприємництво;

         ► Інформаційна діяльність.

 

Головною метою підготовки фахівців з менеджменту є формування у них сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань, уміння аналізувати комплексні проблеми, приймати управлінські рішення, розуміти можливості свого підприємства та потреби клієнтів й забезпечувати успіх та конкурентоспроможність бізнесу в умовах ринкової нестабільності.

Випускники спеціальності «Менеджмент» успішно керують діяльністю провідних і перспективних підприємств, займають управлінські посади у структурі державних та приватних підприємств, підтверджують свої дипломи та продовжують навчання за кордоном.

 

Спеціальність —125 Кібербезпека

Спеціалізація:

         ► Управління інформаційною безпекою.

Студентам, які навчаються за напрямом підготовки  «Управління інформаційною безпекою» надаються сучасні знання та навички проектування і впровадження систем захисту інформації на підприємствах, установах і організаціях. При цьому поглиблено вивчається математичний, програмний, мережевий, технічний, а також правовий і організаційний захист інформації.

 

Посади, які можуть обіймати випускники, що навчалися за спеціальністю „Управління інформаційною безпекою”:

► фахівець з організації захисту інформації; ► адміністратор доступу; ► інспектор з організації захисту секретної інформації; ► проектувальник систем та засобів захисту інформації; ► проектувальник комп’ютерних систем та мереж; ► інженер з експлуатації та модернізації засобів захисту інформації; ► аналітик з технічного захисту інформації; ► фахівець з режиму секретності; ► адміністратор системи; ► адміністратор задач; ► адміністратор баз даних; ► аналітик комп’ютерних систем; ► аналітик комп’ютерного банку даних; ► аналітик з комп’ютерних комунікацій; ► прикладний програміст; ► системний програміст; ► інженер з комп’ютерних систем.

 

Докладну інформацію можна отримати  за адресою: http://inmeeek.vntu.edu.ua/

 

 

    

 

Враховуючи значний попит на фахівців-екологів, Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля здійснює повний цикл підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями, які охоплюють відповідно природничу і технічну складову охорони довкілля:

- Екологія

- Технології захисту навколишнього середовища.

 

Випускники інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля можуть працювати на посадах: ► Еколог. ► Інспектор з охорони природи; інспектор з використання водних ресурсів; інспектор державний з технологічного та екологічного нагляду; ►  Інспектор державний з охорони природно-заповідного фонду. ► Фахівець садово-паркового господарства. ► Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та з природно-заповідної справі. ► Консультант в апараті органів державної влади, виконкому. ► Громадський інспектор з використання та охорони земель. ► Організатор природокористування. ► Інженер з техногенно-екологічної безпеки. ► Фахівець екологічного та радіологічного контролю на митній території. ► Викладач вищого навчального закладу. 

 

Докладну інформацію можна отримати  за адресою: http://eeb.vntu.edu.ua/?q=http%3A//eebnew.vntu.edu.ua/future_students

 

 

 

Більш детальну і цікаву інформацію Ви можете отримати за адресою www.impuls.vntu.edu.ua та у представлених нижче джерелах:

 

У Вінницькому НТУ почали навчання слухачі стартап-школи Sikorsky Challenge [інноваційна екосистема Sikorsky Challenge у ВНТУ] [Електронний ресурс] //Сайт Міністерства освіти і науки України. - Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/02/08/u-vinniczkomu-ntu-pochali-navchannya-sluxachi-startap-shkoli-sikorsky-challenge/ (дата звернення 9.02.17). - Назва з екрана.

 

На базі ВНТУ розпочалась робота Стартап Школи «Sikorsky Challenge» [Електронний ресурс] // Ініформаційний портал “Моя Вінниця”. -  Режим доступу : http://www.myvin.com.ua/ua/news/student/47394.html (дата звернення 9.02.17). - Назва з екрана.

 

ВНТУ увійшов до 20-тки українських вишів у рейтингу Webometrics [Електронний ресурс] //  Ініформаційний портал “Моя Вінниця”. - Режим доступу: http://www.myvin.com.ua/ua/news/student/47361.html (дата звернення 7.02.17). - Назва з екрана. 

 

Кафедра іноземних мов та науково-технічна бібліотека ВНТУ мотивують студентів читати сонети Шекспіра в оригіналі // Імпульс. - 2016. - № 10. - С.14.

 

Науково-технічна бібліотека ВНТУ надає доступ до East View Information Services, Inc // Імпульс. - 2016. - № 10. - С.15.

 

“Україна на зламі тисячоліть” [в бібліотеці писали радіодиктант національної єдності] // Імпульс. - 2016. - № 10. - С.15.

 

Кривоніс, О. Конструкторів зброї будуть вчити у Вінниці : [про підготовку студентів за фахом “Конструювання стрілецької зброї” у ВНТУ — вперше в Україні] // Вінниччина. - 2016. - 22 липня. - С.3.

 

Винахідник навчається у ВНТУ : [Студент ВНТУ Дмитро Кривий розробив багатофункціонального робота-маніпулятора] // Освіта Вінниччини. - 2016. - 8 квітня. - С.6.

 

Всеукраїнська студентська олімпіада з радіотехніки : [на базі ВНТУ] // Освіта Вінниччини. - 2016. - 1 квітня. - С.6.

 

Суровенко, Г. Ім'ям своїм прославили країну [бібліотека розпочала цикл заходів про видатних людей, уродженців Поділля] / Г. Суровенко // Імпульс. - 2016. - № 6. - С.14.

 

Буккросинг у ВНТУ [за ініціативою бібліотеки в університеті відкрилась поличка вільного книгообміну] // Імпульс. - 2016. - № 6. - С.15.

 

Савчук, Т. Чорний спомин, вічний біль [вечір пам'яті до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії провела бібліотека спільно зі студентами ФІТКІ] / Т. Савчук // Імпульс. - 2016. - № 5. - С.13.

 

Імпульс : щомісячник Вінницького технічного університету. - Вінниця : ВНТУ, 2000. -  2016. - № 2 [профорієнтаційний випуск]. - 20 с.

 

Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету // Імпульс. - 2016. - №2. - С. 20.

 

Українські вечорниці : [Бібліотека ВНТУ організувала і провела українські вечорниці] // Імпульс.- 2016. - № 1. - С. 13.

 

Вінницька відповідь на Четверту промислову революцію : [про створення пристрою  CСlipse для людей з обмеженими можливостями, студентом ВНТУ] // День. - 11-12 березня (№ 42-43). - 2016. - С. 10.

 

“Невидимий” безпілотник створили у Вінниці : [про безпілотно-авійційний комплекс, створений у ВНТУ] // Урядовий кур'єр. - 2016. - 12 січня. - С. 4.

 

У ВНТУ подарували військовим безпілотник // Освіта Вінниччини. - 2016. - 11 січня №1 (504). - С. 1.

 

Притуляк, Т. Є. Університетська бібліотека в режимі 27 х 7 х 365 [Електронний ресурс] / Т. Є. Притуляк // Репозитарій Вінн. Нац. техн. ун-ту. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/645

 

Іванович, Ю. Вінниця приймала півфінал чемпіонату світу з програмування : [п'ятий півфінал світової першості з програмування на базі ВНТУ] // Вінницька газета. - 2015. - 23 жовтня. - С. 4.

 

Грант від Президента : [про вручення гранту доктору технічних наук професору кафедри комп'ютерних наук ВНТУ Андрію Яровому] // Вінницька газета. - 2015. - 20 жовтня. - С. 1.

 

Ровесниці університету — 55! Усе тільки починається! : [бібліотека ВНТУ сьогодні] // Імпульс. - 2015. - №1. - С.13, Імпульс. - 2015. - №1. - С.14

 

Барський, М. Півтисячі вінницьких “малих академіків” мріють стати вченими : [виступ ректора ВНТУ В.В. Грабка у Малій академії наук] // Вінницька газета. - 2015. - 29 вересня. - С. 4.

 

Сегеда, Ю. Вчені-екологи зібрались у Вінниці : [V Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю на базі ВНТУ] // Вінниччина. - 2015. - 25 вересня. - С. 2.

 

Вперше у Вінниці пройдуть Дні Америки : [освітній ярмарок пройде у приміщенні ВНТУ] // Вінниччина. - 2015. - 17 квітня. - С. 4.

 

Бісікало, О. Батько Вінницького політеху : [І.В. Кузьмін] // Вінницька газета. - 2015. - 10 липня. - С.2.

 

Банкова, Н. Процес «кризи читання» у сучасному світі та діяльність вузівської бібліотеки щодо позитивної зміни ситуації [Електронний ресурс] / Н. Банкова // Репозитарій Вінн. Нац. техн. ун-ту. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/322.


Семенов, А. Всеукраинская студенческая олимпиада по радиотехнике: [на базе ВНТУ] / Андрей Семенов, Константин Коваль // CHIPNEWS Украина. – 2014. - №4(134). – С. 94-95.

 

Барабан, С.В. Всеукраинская студенческая олимпиада по радиотехнике на базе Винницкого национального технического университета / С.В. Барабан, К.О. Коваль // Радиохобби. - 2014. - №2. - С. 52-53.


Болгарський тріумф студентів ВНТУ. 9 студентів ВНТУ стали переможцями і призерами V міжнародного конкурсу комп’ютерного малюнку та колажу «No Borders Creativity» (Республіка Болгарія) // Імпульс. - 2014. - №1. - С. 6.

 

“Технічна освіта — фантастичний потенціал України” - наголосив голова Представництва Європейського Союзу в Україні, польський дипломат Ян Томбінський на зустрічі зі студентами нашого університету // Імпульс. - 2013. - №9-10. - С. 3.


Магістрантка нашого вишу представляла Україну на молодіжному форумі в столиці Туреччини: [Дарія Тихонова взяла участь у Європейському молодіжному форумі муніципальних рад країн Ради Європи, що відбувався в Анкарі 10-14 вересня] // Імпульс. - 2013. - №9-10. - С. 5.

 

IV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю — у нашому університеті. 25-27 вересня у Вінницькому національному технічному університеті проходив IV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю // Імпульс. - 2013. - №9-10. - С. 8.

 

ВНТУ — лауреат конкурсу І ступеня “Інноватика в сучасній освіті” : [наш університет став лауреатом у номінації “Розробка та активне просування інноваційних комплексних рішень для осіти і науки] // Імпульс. - 2013. - № 9-10. - С. 13

 

Архітектурне майбутнє Вінниці в надійних руках!: Наші студенти О. Лисюк і В. Круть стали призерами Всеукраїнської студентської олімпіади за своїм фахом - “Міське будівництво і господарство” // Імпульс. - 2012 - №6-7. - С. 19.

 

За перемогою — до мексиканських сполучених штатів. Команда нашого ВНТУ втретє поспіль стала переможцем щорічних Національних змагань Enactus Украина // Імпульс. - 2013. - №6. - С. 2.

 

У “ТОП-200 Украина” - ВНТУ 26-й. Наш університет на 26 місці серед 200 ВНЗ // Імпульс. - 2013. - №6. - С. 2.

 

Месюра, В. Особисте “срібло” і командна “бронза” із Грузії : [про VII Міжнародну олімпіаду з програмування на Кубок академіка Іллі Векуа відбулася у Батумському державному університеті] // Імпульс. - 2013. - №6. - С. 6.

 

Будівельники — переможці. Цьогоріч студенти інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання підтримали свою традицію — блискуче виступили на всеукраїнській та міжнародній студентських олімпіадах та конкурсах // Імпульс. - 2013. - №6. - С. 10.

 

Остра, Н. Друга вища освіта — запорука кар'єрного успіху. Понад 100 випускників Центру післядипломної освіти інституту інтеграції навчання з виробництвом нашого університету стали щасливими власниками дипломів спеціалістів у 2013 році. // Імпульс. - 2013. - №6. - С. 11-12

 

Притуляк, Т. Є. Університетська бібліотека на шляху іновацій: [про перехід бібліотеки ВНТУ на автоматизоване обслуговування] // Імпульс. - 2013. - №4-5. - С. 15.


Гран-Прі за науку. Найвищу винагороду ХХІІІ Міжнародної виставки “Освіта та кар'єра 2013”- отримав наш університет за науково-дослідну діяльність // Імпульс. - 2013. - №4-5. - С. 2.

 

ВНТУ — патентовласник кращого винаходу — 2012! // Імпульс. - 2013. - №4-5. - С. 8.

 

Вінниця знову столиця! Майже 1000 робіт студенти й учні із 21 країни подали на міжнародний конкурс з Web-дизайну та комп'ютерної графіки // Імпульс. - 2013. - №4-5. - С. 9.

 

Піднебесна стає досяжнішою. В. Зайкова і О. Кавуненко, четвертокурсниці Інституту менеджменту нашого вишу, впродовж березня і квітня проходитимуть виробничу практику в Китаї // Імпульс. - 2013. - №2. - С. 2.

 

13 студентів нашого вишу водночас навчаються і в університеті Politechnika Lubelska: [Про програму “Подвійний диплом”] // Імпульс. - 2013. - №2. - С. 3-4.

 

ВНТУ знову працюватиме для Космосу. Ректор нашого університету підписав угоду з державним підприємством Конструкторське бюро “Південне” ім. Янгеля щодо спільних досліджень у галузі створення ракетно-космічної техніки // Імпульс. - 2013. - №2. - С. 6.

 

Вінницький політех як високий старт. ВНТУ дає можливість отримати освіту, яка цінується як у нас, так і за кордоном : [інтерв'ю з випускником нашого вишу Максимом Грудіним, трейдером і спеціалістом з фінансового моделювання у Wall-street] // Імпульс. - 2013. - №2. - С. 7-8.

 

Залізний підприємець. Вперше у Вінниці у нашому університеті відбувся І етап міжнародного чемпіонату з ділової гри “Залізний підприємець” // Імпульс. - 2013. - №2. - С. 11-12.

 

ОСББ замість ЖЕКів. Навчальний курс, який розробили фахівці нашого Вінницького національного технічного університету для навчання голів ОСББ, Вінницька міська рада пропонує запровадити на загальнодержавному рівні // Імпульс. - 2013. - №1. - С. 9-10.

 

Випускники ВНТУ виходитимуть з університету інженерами. У жовтні уже приступили до навчання за військово-обліковою спеціальністю нашого університету // Імпульс. - 2012. - № 10. - С. 2.


Самігулліна, Ю. ВНТУ надає конкурентноспроможну освіту //Імпульс. - 2012. - № 10. - С. 8.


У “ТОП-200 Україна” - ВНТУ 24-й. Наш ВНТУ на 24 місці серед ВНЗ країни //Імпульс. - 2012. - № 6-7. - С. 14.


ВНТУ — лідер сучасної освіти : [інтерв'ю з ректором ВНТУ, доктором технічних наук, професором В. Грабком про наше сьогодення і перспективи розвитку] //Імпульс. - 2012. - № 6-7. - С. 3-11.


ГІС для Полтавщини від ВНТУ : Науковці нашого університету створюватимуть геоінформаційну систему для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод // Імпульс. - 2012. - № 6-7. - С. 18.


ВСОРТ — 2012 : [про студентську олімпіаду з радіотехніки] //Імпульс. - 2012. - № 4. - С. 5-6


Безуглий, Ю. Міському транспорту — зелену вулицю! : [про нову схему маршрутних перевезень, розроблену фахівцями ВНТУ] // Вінницька газета. - 2012. - 6 січня. - С. 2.


Білоус, К. Студпрофком ВНТУ — точка опори студентів // Освіта України. - 2011. - 11 лютого. - С. 4, 5.


Савчук, Т. С. Нова послуга університетської бібліотеки. ЕДД — служба електронної доставки документів організована у відділі міжбібліотечного абонементу нашої науково-технічної бібліотеки // Імпульс. - 2011. - №7-8. - С. 20.


Власюк, А. ВНТУ у віртуальному просторі [у рейтингу Webometrics ВНТУ займає 5400 місце серед кращих 12000 університетів світу] //Імпульс. - 2011. - № 7-8. - С. 14.


Впроваджуємо енергозберігаючі технології : [розробки учених ВНТУ, які дають змогу ощадно використовувати енергію, реалізуються у ВНТУ студентами] //Імпульс. - 2011. - № 5. - С. 3.


Бондар, О. BEST ВНТУ - BABY MEMBER!!! : [на ХХІХ Генеральній асамблеї BEST у Белграді ВНТУ отримав членство у Раді студентів Європейських технічних університетів] //Імпульс. - 2011. - № 5. - С. 11.


Вишневська, С. Премія за інтелект : [на ученій раді ВНТУ О. Домбровський вручив трьом студентам засновану ним грошову премію за високі досягнення у навчанні та перемогу у конкурсі наукових ідей] / С. Вишневська, Ю. Сікорський //Імпульс. - 2011. - № 2. - С. 5


Близько 160 патентів України на винаходи та корисні моделі отримують щороку винахідники ВНТУ : [у книзі “Винаходи та інновації” вміщена стаття про ВНТУ] //Імпульс. - 2011. - № 1. - С. 5.


Бондар, О. ВНТУ — BEST! : [ВНТУ прийнято в BEST – Board of European Students of Technology] //Імпульс. - 2011. - № 1. - С. 10.


Бєлов, В. Радіостанція нашого університету — одна з найстаріших “колективок” Вінниці //Імпульс. - 2010. - № 10. - С. 11-12.


Савчук Т. С. Науково-технічна бібліотека нашого університету : [про структуру і функції бібліотеки ВНТУ] //Імпульс. - 2010. - №11. - С. 10.

 

Банкова, Н. П. Мозковий осередок університету : [бібліотека ВНТУ: історія і сучасність] // Імпульс. - 2010. - №4. - С. 11-12.


Вверх