Наукова періодика


СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ

Науково-технічний збірник, заснований в 2004 році. Виходить як видання Вінницького національного технічного університету.

Є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Мова видання: українська, російська.

Збірник має розділи:

- Будівельні конструкції;

- Будівельні матеріали та вироби;

- Механіка ґрунтів та фундаменти;

- Технологія будівельного виробництва;

- Моделювання процесів будівельного виробництва;

- Організація, управління та економіка в будівництві;

- Інженерні мережі будівель та споруд;

- Енергозбереження в будівництві.

Періодичність випуску - 2 рази на рік.

Головний редактор: Дудар Ігор Никифорович, доктор технічних наук, професор.

Адреса редакції: Україна, 21021

м. Вінниця, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 7

ВНТУ, к. 3237

тел. 0(432)46-52-04


ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Засновник і видавець: Вінницький національний технічний університет

В журналі публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.
Мова видання: українська
Статус видання: вітчизняний
Журнал призначається для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Періодичність випуску журналу – 6 раз на рік

«Вісник ВПІ» включено ВАК до переліку наукових видань, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з технічних, економічних та педагогічних наук. Відповідно до постанов президії ВАК:
від 8.07.2009р №1 – 05/3
від 8.09.1999р №01 – 05/9
та від 10.07.1999р №3 – 05/11
Журнал має розділи: «Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка»; будівництво, гуманізація і гуманітаризація технічної освіти; застосування результатів дослідження; економіка, менеджмент та екологія; енергетика та електротехніка; інформаційні технології та комп’ютерна техніка; машинобудування і транспорт; радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування; стратегія зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою; філософія науки і техніки; фундаментальні науки

Адреса редакції та видавця: вул. Хмельницьке шосе, 95, к. 204. ГНК, Вінниця, 21021. Тел. (0432)59-83-83


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Виходить як видання Вінницького національного технічного університету.

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Мова видання: українська, а також російська, англійська
Статус видання: міжнародний
Журнал призначається для науковців і студентів.

Періодичність випуску журналу – 3 рази на рік.

Журнал включено ВАК України до переліку фахових видань України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.
Головний редактор – Азаров Олексій Дмитрович, д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України
Адреса редакції – 21021, Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, к. 114 ГНК. Телефон (0432) 59-81-59

ОПТИКО- ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Засновники:
•    Міністерство освіти і науки України
•    Вінницький національний технічний університет
•    Академія інженерних наук України
•    Інститут фізики напівпровідників НАНУ
•    Ужгородський національний університет
•    Грузинський технічний університет
•    Люблінський технічний університет
•    SPIE – міжнародне оптичне товариство
Мова видання: українська, російська, англійська
Статус: міжнародний науково-технічний журнал

Періодичність випуску журналу – 2 рази на рік
Заснований у 2001 році.

Журнал є науковим виданням, публікації в якому визначаються при захисті дисертаційних робіт з технічних наук (постанова Президії ВАК України №1 -  05/8 від 12.06.2002 р)
Головний редактор – Кожем'яко В.П., академік АІНУ, д.т.н., професор, зав. кафедрою лазерної і оптоелектронної техніки ВНТУ.
Адреса редакції – вул. Хмельницьке шосе, 95, кім. 2162а, Вінниця, 21021. Тел. (0432) 59-81-25; 59-80-19


SENTENTIAE

Збірка наукових праць спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства).
Видання засноване в 2000 році за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» і видавництва Пор-Рояль (Київ). З 2004 року видається у співпраці з видавництвом «Критика» (Київ).
Мова видання: українська, російська, французька, англійська.

Періодичність випуску журналу – 4 рази на рік.

Заснований у 2001 році.

Зазвичай на рік видається 2 числа часопису, а також 1 або 2 спецвипуски.

Загальний обсяг до 17 друкованих аркушів.

У часописі друкуються дослідницькі матеріали з історії модерної філософії і дотичні до них, наукові коментовані переклади, реферативні огляди фахової літератури, результати технологічних досліджень, рецензії.
Президія ВАК України визнала Sententiae фаховим за спеціальністю філософії (Постанова №5 – 05/4 від 11.04.)
Головний редактор – О. Хома, доктор філософії наук
Адреса редакції – кафедра філософії, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021. Тел. (0432) 59-86-42.


ВІСНИК МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є науковим виданням, призначеним для публікації статей, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі машинобудування та транспорту.

Періодичність випуску журналу - 2 рази на рік.

Заснований у січні 2015р.НАУКОВІ ПРАЦІ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Журнал «Праці Вінницького національного технічного університету» є науковим виданням, визнаним ВАК України як фахове видання у галузях технічних, економічних та педагогічних наук.

Журнал виходить на 3 мовах у on-line версії.

Він публiкує статтi, якi мiстять новi теоретичнi та практичнi результати в галузях технiчних, природничих та гуманiтарних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ, статтi з педагогiки вищої освiти.

 

ЧАСОПИС "ІМПУЛЬС"

«Імпульс» — щомісячник Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво про державну реєстрацію ВЦ № 424 від 29.12.2000 р.

Комп’ютерна верстка — Т. С. Криклива, О. В. Мензул

Відповідальна за інтернет-версію О. О. Кушнір

Світлини — С. М. Марков

Віддруковано у комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі ВНТУ м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 93, головний корпус, 1-й поверх, тел. 59-81-59

Вверх