На допомогу науковцю

 

 

Академічна доброчесність

Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень

Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту"” № 656 — редакція від  19.08.2015

Про обов'язкові публікації в іноземних фахових виданнях

Журнали відкритого доступу

Наукометричні бази

Наукометричні показнки

Бібліометрика української науки

Авторам публікацій

Майбутнім здобувачам

Нормативно-правова база атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Мережа спеціалізованих вчених рад

Перелік наукових спеціальностей

Етичний кодекс ученого

Інтелектуальна власність в Україні

Українські наукові журнали в міжнародних наукометричних базах

Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях (з сайту МОН України)

 

 

 

 

Вверх