УДК і авторський знак

Piccy.info - Free Image Hosting

 

Згідно з ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості", вихідні відомості кожного видання повинні містити т.зв. "шифр зберігання видання", який складається з класифікаційних індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК) та авторського знака. Один і той самий шифр зберігання проставляється на весь тираж одного видання і розміщується у верхньому лівому куті звороту титульного аркуша видання у такій послідовності:

              УДК – пробіл – шифр

              авторський знак (починається під першою цифрою індексу).

Шифр зберігання видання (індекси УДК і авторський знак) визначають для неперіодичних книжкових видань.

Індекс УДК визначається за темою (змістом) видання. Незважаючи на те, що УДК інколи вважаються лише "бібліотечним" кодом, він має більш широке коло використання: він повинен максимально точно відобразити зміст видання та забезпечити в подальшому його швидкий та легкий пошук не лише в Україні, а й у світі.

Шифри УДК, авторський знак, а також додаткову інформацію щодо особливостей класифікацій можна отримати у відділі комплектування та наукової обробки літератури (кім. 111, ГНК),а також, скориставшись послугою віртуальної довідкової служби "Запитай бібліотекаря".

e-mail: ntb111@gmail.com
 

УДК

Універсальна десяткова класифікація (УДК) – це міжнародна багатомовна класифікаційна система, що об’єднує всі галузі знань в єдиній універсальній ієрархічній структурі, кожний розділ або підрозділ якої відображається у сукупності тих чи інших з десяти арабських цифр. Головна складова частина УДК – основні таблиці.

Універсальна десяткова класифікація є інтелектуальною власністю міжнародного Консорціуму УДК, який об’єднує основних видавців таблиць УДК різними мовами. Ведення, актуалізацію і вдосконалення українського варіанта таблиць УДК здійснює відділ класифікаційних систем Книжкової палати України, яка має ексклюзивну ліцензію на випуск і розповсюдження видань УДК українською мовою. Отже, в Україні індекс УДК визначають за другим україномовним виданням таблиць УДК, підготовку і випуск яких здійснює Книжкова палата України.

Індекс УДК визначають для:

- продовжуваних видань;

- статей в наукових періодичних виданнях;

- авторефератів дисертацій.

Таблиці УДК призначені для систематизації документів, пошуку інформації та організації фондів документів з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах, інформаційних центрах тощо; роботи без коду УДК не розглядаються при реєстрації в глобальних базах даних.

Детальніше про УДК:

http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_1.html


Авторський знак

Авторський знак – це умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовку видання (залежно від відомостей, розміщених на титульному аркуші). Авторський знак складається з однієї букви (перша з імені автора чи заголовка) та двох цифр (визначаються залежно від послідовності декількох перших букв прізвища чи заголовка видання). У 1916 році його ввела відомий фахівець бібліотечної справи Любов Хавкіна. В Україні авторський знак визначають за виданням "Авторські таблиці (двозначні). Для російської  і української мов" Л. Б. Хавкіної.

Написання авторського знака: між буквою і числом ставиться пробіл; після букв З, І, О, Ч, які схожі з цифрами 3, 1, 0, 4, ставиться дефіс для того, щоб не прийняти авторський знак за тризначне число.

Авторський знак призначений для полегшення і прискорення розміщення за алфавітом видань на полицях і карток в каталогах бібліотек.

Від авторського знака слід відрізняти знак авторського права (див. копірайт).

 

Вверх