Фахові журнали відкритого доступу за профілем університету (з архівами)


ЕКОЛОГІЯ

Екологічна безпека та природокористування

Екологічні проблеми

 

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ

Економіка

Вісник економічної науки україни

Економіка промисловості

Економіст

Економічні інновації

Проблемы экономики

Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку

Менеджмент та маркетинг

Діловий вісник

Персонал

Экономика и менеджмент инновационных технологий

Маркетинг в Україні

Публічне управління та адміністрування

Актуальні проблеми державного управління (Харків)

Актуальні проблеми державного управління (Одеса)

Аспекти публічного управління

Державне будівництво

Державне будівництво та місцеве самоврядування

Державне управління та місцеве самоврядування

Економічні горизонти 

Ефективність державного управління 

Економіка, управління та адміністрування 

Інвестиції: практика та досвід

Маркетинг і цифрові технології 

Публічне управління і адміністрування в Україні

Публічне управління теорія і практика 

Теорія та практика державного управління 

Університетські наукові записки

 

ЕНЕРГЕТИКА

Advances in Electrical andComputer Engineering (AECE)

Journal of Electrical Systems = Журнал електричних мереж

Journal of Electrical Systems and Information Technology (JESIT) 

Промышленная теплотехника

Технічна електродинаміка

Электроника: наука, технология, бизнес

Энергосбережение

Энергосбережение. энергетика. энергоаудит

 

ІНЖИНІРИНГ

 

Технічна інженерія

 

Архітектура та будівництво

Academia. Архитектура и строительство

International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 

Архитектон: известия вузов

Металлические конструкции

Нанотехнологии в строительстве

Современные наукоемкие технологии

Строительная техника и технологии : стт

Строительные материалы, оборудование, технологии xxi века

Строительство уникальных зданий и сооружений

Строительство: наука и образование

 

Біомедичний інжиніринг

Бионика интеллекта 

Біотехнологія 

Біофізичний вісник 

Вестник новых медицинских технологий

Медична інформатика та інженерія

Фотобіологія та фотомедицина

Innovative Biosystems and Bioengineering 

Біотехнологія

Біоніка інтелекту

Біофізичний вісник

Медична інформатика та інженерія

Технічна інженерія (Біомедична інженерія)

 

Машинобудування

Вестник МГТУ им. Баумана. Серия машиностроение

Известия высших учебных заведений. Машиностроение

Машиностроение

Механика машин, механизмов и материалов

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

Проблемы машиностроения

Проблемы машиностроения и автоматизации

Современные наукоемкие технологии

Экспозиция. Металлообработка

 

Механіка

Прикладна гідромеханіка

Прикладная механика

Проблемы прочности

Техническая механика

 

Приладобудування 

Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування


Радіоелектроніка 

Прикладная радиоэлектроника

Радіоелектронні і комп’ютерні системи 

Технология и конструирование в электронной аппаратуре

 

Транспорт

Автомобіль і електроніка. сучасні технології

Логистика

САПР и ГИС автомобильных дорог

Системный анализ и логистика

 

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Electronic Proceedings in tTheoretical Computer Science

International Journal of Computer and Electrical Engineering (JCEE)

J.UCS

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка

Вісник харківського національного університету. Серія: Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління

Вычислительные методы и программирование

Информационные процессы

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект и принятие решений

Індуктивне моделювання складних систем

Кибернетика и системный анализ

Кібернетика і обчислювальна техніка

Комп’ютерні засоби, мережі та системи

Компьютерная математика

Компьютерные науки и телекоммуникации

Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки

Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки

Математичні машини і системи

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка

Проблеми програмування

Программные продукты и системы

Реєстрація, зберігання і обробка даних

Системи обробки інформації

Системні дослідження та інформаційні технології

Телекомунікаційні науки

Теорія оптимальних рішень

Управление большими системами

Управляющие системы и машины

Электротехнические и информационные комплексы и системы

 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО (ВСІ НАУКИ)

Матеріалознавство

Заводская лаборатория. Диагностика материалов

Нано- и микросистемная техника

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

Пластические массы

Электронная микроскопия и прочность материалов

 

Метали та сплави

Вестник Южно-уральского гос. ун-та. Сер.: Металлургия

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

Экспозиция. Металлообработка

  

СОЦІАЛЬНІ НАУКИ

Лінгвістика та мовознавство

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»

Термінологічний вісник

Українська мова

 

Соціологія

Laboratorium. Журнал социальных исследований

Журнал социологии и социальной антропологии

Социологические исследования

Социология: методология, методы и математическое моделирование

 

Філософія

Філософська думка

 

ФІЗИКА

Condensed Matter Physics

Журнал нано- та електронної фізики

Журнал технической физики

Прикладная механика и техническая физика

Теплофизика и аэромеханика

Український фізичний журнал

Вверх