Відділ наукової інформації та бібліографії

 

У відділі представлена література наукового напрямку; нормативно-технічна та патентна; довідково-бібліографічна та інформаційна; періодичні видання та дисертації.


Відділ наукової інформації та бібліографії:


- формує та зберігає фонд науково-технічної літератури;

- забезпечує повне, якісне й оперативне довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників та інших категорій користувачів згідно з їх інформаційними запитами на допомогу науковому та навчальному процесу;

- забезпечує якісне обслуговування користувачів в читальних залах;

- організовує та веде ДБА з використанням як традиційних так і сучасних носіїв інформації;

- надає доступ до використання власних електронних ресурсів та ресурсів Інтернету;

- сприяючи підвищенню рейтингу університету, здійснює технічну та інформаційну підтримку Інституційного репозитарію – електронного архіву ВНТУ, який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує постійний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів ВНТУ;

- надає всі види бібліографічних довідок, в тому числі в автоматизованому режимі – за допомогою електронного каталогу (ЕК);

- надає цілий спектр послуг віддаленим читачам через мережу Інтернет:

  • електронне замовлення літератури;
  • визначення індексів УДК, ББК;
  • ЕДД (електронна доставка документа – отримання на електронну пошту цифрової копії статті, фрагменту чи розділу книжки з фондів НТБ (враховуючи Закон про авторське право));
  • міжбібліотечний абонемент (МБА);
  • забезпечення роботи віртуальної довідкової служби “Запитай бібліотекаря”;

- веде роботу з формування бази даних електронних інформаційних ресурсів відповідно  освітньо-професійним програмам та навчальним планам університету;

- складає рекомендаційні бібліографічні покажчики літератури з проблем вищої школи та найбільш актуальної тематики;

- приймає участь в проектній діяльності НТБ ВНТУ;

- популяризує наукові надбання вчених ВНТУ, а саме:

  • готує та видає біобібліографічні покажчики з серії «Вчені нашого університету», присвячені ювілейним датам та науковим досягненням наших науковців;
  • оформляє виставки-персоналії та постійнодіючі книжкові виставки «Внесок вчених ВНТУ в науку та виробництво»;
  • організовує віртуальні виставки-презентації серії «Штрихи до портрету вченого», які розміщуються на сайті бібліотеки;

- організовує та проводить зі студентами та молодими науковцями лекції й практичні заняття з “Основ інформаційної культури”;

- надає бібліографічні консультації з правил користування ДБА бібліотеки та методики складання списків літератури;

- проводить Дні бібліографії, Дні інформації, Дні кафедри, Дні спеціаліста та Дні бібліотеки на факультеті;

- організовує тематичні виставки, виставки нових надходжень, перегляди та бібліографічні огляди літератури;

- надає допомогу при пошуку патентних видань, ДСТУ, ГОСТів та інших видів НТІ, а також при пошуку дисертацій, авторефератів дисертацій, магістерських робіт, періодичних і реферативних видань.

 

Структура відділу:

 

- читальний зал каталогів та картотек (к. 303);

- електронний читальний зал з підтримкою функціонування Інституційного репозитарію ВНТУ (к. 304);

- абонемент наукової літератури для користувачів професорсько-викладацького складу, співробітників, аспірантів і студентів ЦПО (к.703);

- читальний зал наукової літератури, економіки та політології (к.704);

- читальний зал інформаційних видань і спецвидів літератури (к.803);

- читальний зал періодики (к.804);

- сектор МБА та ЕДД (к. 703).

 

 

Завідуюча відділом – Тарануха Наталія Олександрівна

Робочі телефони: 59-83-10 (к. 703-704),  59-86-40 (к. 303), 59-86-03 (к. 803-804)

Електронна адресаntbvntu.nauka@gmail.com; ntbvntu303@gmail.com; ntbvntu@gmail.com.

Графік роботи: ПН – ПТ з 9.00 до 17.00

Вверх