Тестовий доступ до електронної бібліотеки видавничого дому "Грєбєнніков"

 

 

До 20 березня 2017 року відкрито тестовий доступ до електронної бібліотеки Видавничого дому «Грєбєнніков».

Електронна бібліотека ВД «Грєбєнніков» пропонує статті соціогуманітарної тематики, опубліковані у періодичних виданнях Видавничого дому.

У розділі «Маркетинг» порушені абсолютно всі аспекти маркетингу, в тому числі реклама і теорія реклами, брендинг, інтернет-маркетинг, дослідження споживачів, маркетингові стратегії, комунікаційна політика, директ-маркетинг, маркетинг послуг, подієвий маркетинг, управління продажами.

У розділі «Менеджмент» пропонуються статті, присвячені питанням управління проектами, структурного і стратегічного менеджменту, кадрового менеджменту, логістики. У переліку є перекладні праці іноземних фахівців.

Розділ «Фінанси» – це перелік статей з спеціалізованих журналів: «Управление корпоративными финансами», «Управление финансовыми рисками», «Управленческий учет и финансы». В даному розділі бібліотеки розкриваються теми фінансового аналізу, бюджетування, планування інвестицій, ризик-менеджменту, податкового планування, бухгалтерського та управлінського обліку.

Розділ «Персонал» охоплює величезну область кадрового менеджменту: мотивація, оплата праці, нематеріальна мотивація, навчання та тренінг, лояльність персоналу. Значну кількість досліджень присвячено психологічним аспектам управління кадрами.


Доступ за посиланням: grebennikon.ru


Доступ надано в рамках участі ВНТУ у проекті ELibUkr: «Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України».


Розміщено 22.02.2017
Вверх