Хімія – це просто

 

 «Широко простягає хімія руки свої

у справи людські...». 

М. Ломоносов

 

Хімія – одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їхнього складу й будови, вивчення умов перетворення одних речовин в інші, поширення хімічних речовин у природі, технологій їхнього одержання, механізмів взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.

Сучасна хімія являє собою величезну галузь людських знань і відіграє важливу роль у житті суспільства. Багато її розділів є самостійними, хоча й тісно взаємозв'язаними науковими дисциплінами. За ознакою об'єктів вивчення (речовин) хімію прийнято поділяти на неорганічну та органічну.  Розрізняють ще хімію фізичну, колоїдну, аналітичну, біологічну, квантову, біологічну та ін.

Отже, хімія — дуже цікава наука. У ній ще не все вивчено, і залишається широкий простір для застосування талантів нових поколінь учених.

Роль і значення хімії в наші дні немає потреби описувати детально, оскільки без її досягнень не можливо уявити наше життя. Загалом, у сучасному світі не залишилося практично жодної сфери діяльності, у якій людина тією чи іншою мірою не зіштовхувалася б із хімією. Немає жодної галузі виробництва, де б не застосовували продукцію хімічної промисловості. Практично все наше життя, наше здоров'я, наш побут тісно пов'язані з численними речовинами, що нас оточують, і хімічними процесами, що відбуваються навколо нас і всередині нас. Хімічними знаннями повинна володіти кожна цивілізована людина, оскільки вивчення хімії допомагає не тільки підвищувати загальну ерудицію, а й пізнавати себе та навколишній світ.

Саме тому кожна людина має оволодівати хімічними знаннями й уміти користуватися ними практично. Академік М. М. Семенов, лауреат Нобелівської премії, говорив: «Всі ми поєднуємо з хімічною наукою подальший прогрес у пізнанні світу, що нас оточує... І не може бути в наші дні спеціаліста, який міг би обійтися без знання хімії.».

На абонементі молодших курсів оформлено книжкову виставку «Хімія – це просто».  Представлені документи розкривають історію виникнення хімії та шляхи її розвитку, а також найважливіші поняття, закони та теоретичні положення, що становлять фундамент хімічних знань. Окремою рубрикою виділено праці викладачів ВНТУ в галузі хімічних наук.

 Запрошуємо до перегляду.

 


Розміщено 25.05.2018
Вверх