Експлуатація та ремонт автомобілів

 

Piccy.info - Free Image Hosting    Piccy.info - Free Image Hosting

       Зараз важко уявити собі життя без автомобілів. Сьогодні вони стали незамінним засобом сучасного пасажирського і вантажного транспорту — великої галузі господарства, яка забезпечує роботу промисловості, будівництва, сільського господарства та інших галузей.

       Однією з найважливіших проблем, що стоять перед автомобільним транспортом, є підвищення його експлуатаційної надійності, оскільки ефективність використання автомобільного транспорту передусім залежить від його технічного стану.

        Технічна експлуатація автомобілів визначає шляхи і методи найбільш ефективного управління технічним станом автомобільного парку з метою забезпечення регулярності та безпеки перевезень пасажирів та вантажу за визначеним маршрутом, з мінімальними витратами паливно-мастильних матеріалів, при повній безпеці руху і щонайменшою шкодою для навколишнього середовища.

        Для подальшого розвитку автомобільного транспорту вирішальна роль належить інженерно-технічним працівникам.

        У ВНТУ на факультеті машинобудування і транспорту (ФМТ) проводиться підготовка фахівців за спеціальностями  274 – Автомобільний транспорт та  275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт), основними напрямками підготовки яких є

-       технічна експлуатація та менеджмент автомобільного транспорту;

-       технічний стан транспортних засобів та організація і безпека дорожнього руху.

Саме для них та всіх інших, хто цікавиться даною темою, розгорнуто книжкову виставку «Експлуатація та ремонт автомобілів» (НТБ, к. 604), яка складається з таких розділів:

- технічна експлуатація автомобілів;

- обслуговування та ремонт автомобілів;

- довідкова література.

Запрошуємо до перегляду.


Розміщено 19.09.2017
Вверх