Майбутнім будівельникам

 

Дякуємо к.т.н., доценту кафедри ПЦБ О. В. Войцехівському за навчальний посібник «Основи проектування елементів залізобетонного каркасу багатоповерхової будівлі», яку він написав у співавторстві з Журавським О. Д. та Поповим В. О., а також за посібник його колег з Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова «Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій за ДБН В.2.6-98:2009 у порівнянні з розрахунками за СНиП 2.03.01-84* і EN 1992-1-1 (Eurocod 2)».

            Piccy.info - Free Image Hosting                     Piccy.info - Free Image Hosting


Розміщено 18.09.2018
Вверх