Нова виставка до Всесвітнього дня охорони праці

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності 

 

 Державна політика в галузі охорони праці

визначається відповідно до Конституції України

Верховною Радою України і спрямована на

створення належних, безпечних і здорових умов праці,

запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

 

Закон України «Про охорону праці»

Стаття 4.

Piccy.info - Free Image Hosting

Ідея проведення Всесвітнього Дня охорони праці бере початок від Дня вшанування пам’яті працівників, які загинули на роботі. Він вперше був організований американськими та канадськими робітниками в 1989 році.

У 1996 році Міжнародна організація праці (МОП) приєдналась до ініціативи Міжнародної конференції вільних профспілок про визнання 28 квітня всесвітнім Днем охорони праці, який вперше офіційно був відзначений в 2003 році.

Це було зроблено задля привернення уваги світової громадськості до масштабів проблеми охорони праці, а також до того, яким чином створення та просування її культури може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці.

В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і згідно до Указу Президента України № 685/2006 від 18 серпня 2006 року проходить  щорічно 28 квітня.

Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести напередодні свого сторічного ювілею заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, у яких здійснюється трудова діяльність людини є предметом курсу «Основи охорони праці». Розглядаючи «Основи охорони праці» як наукову дисципліну, слід зазначити, що вона виникла й сформувалася на стику наук про працю і людину.

Основи охорони праці - це комплексна дисципліна, яка вивчається з метою надання майбутнім інженерам теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням безпечних умов праці, при розробці та використанні нової техніки і технологічних процесів, організації виробництва, що виключають негативний вплив на людину і навколишнє середовище, а також з питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти.

Особливо тісно дисципліна «Основи охорони праці» пов'язана з безпекою життєдіяльності, метою якої є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі перебування, осягнення світоглядних принципів гармонійних стосунків людини з технікою, природою та суспільством, запобіганню професійних захворювань, виробничого травматизму, аварій.     

Варто також зазначити, що, розпочинаючи вивчення дисципліни «Основи охорони праці», кожен студент повинен чітко усвідомити, що диплом випускника вищого навчального закладу дає йому право посісти відповідні керівні посади на виробництві, а це означає, що в його підпорядкуванні будуть працівники певного виробничого підрозділу. Тому саме на нього покладається велика відповідальність, оскільки він повинен забезпечити безаварійну роботу свого підрозділу і недопущення нещасних випадків та професійних захворювань працівників. І лише належна підготовка з питань охорони праці допоможе йому виконати це важливе завдання.

На допомогу вивченню  такої необхідної дисципліни, на абонементі старших курсів (ГНК к. 604) оформлено книжкову виставку «Охорона праці та безпека життєдіяльності», на якій представлені підручники, навчальні посібники та праці викладачів ВНТУ з даної тематики.

Запрошуємо до перегляду


Розміщено 16.04.2019
Вверх