Книжкова виставка на допомогу навчальному процесу Теоретична механіка. Кінематика. Статика.

 

Механіка - найблагородніша і, головне, найкорисніша з наук.

Леонардо Да Вінчі

 

Механіку як науку про найбільш загальні закони руху матеріальних тіл можна вважати найдавнішою. В уявленнях людства вона сформувалася саме як наука, тобто звід законів, понять на основі спостережень за навколишнім світом. Її виникнення і розвиток зумовлені потребами практики.

Теоретичною механікою називається наука, що вивчає загальні закони механічного руху матеріальних тіл і встановлює загальні прийоми і методи для вирішення питань, пов’язаних з цим рухом.

Теоретична механіка поділяється на три частини: статика, кінематика, динаміка. Статика вивчає умови рівноваги тіл. Кінематика розглядає рух без урахування чинників, що його породжують. Динаміка вивчає рух залежно від чинників, що його викликають, – від взаємодії з іншими тілами.

Теоретична механіка має велике значення в підготовці інженерних кадрів. Вона є фундаментом для вивчення таких дисциплін, як опір матеріалів, теорія коливань, гідравліка, теорія пружності, гідромеханіка, електродинаміка, теорія автоматичного керування рухомими об'єктами, теорія механізмів і машин, приладів, роботів-маніпуляторів. Знання законів теоретичної механіки дає змогу науково передбачити хід процесів у нових задачах, що виникають при розвитку науки, техніки і технології.

На абонементі молодших курсів (ГНК, к. 504) оформлено книжкову виставку «Теоретична механіка. Кінематика. Статика». Підібрані документи розкривають основні положення теоретичної механіки: статики, кінематики, динаміки. Представлено посібники для розв’язування  задач, виконання  лабораторно‐практичних  та розрахунково‐графічних робіт. Розглянуто основні питання зі статики твердого тіла, кінематики точки та твердого тіла, динаміки точки та твердого тіла.

Запрошуємо до перегляду.


Розміщено 21.05.2019
Вверх