Нова виставка «Фізика та її закони»

piccy.info


Коли бачиш рівняння Е = mс2,

стає соромно за свою балакучість

 

Станіслав Ленц

 
Фізика – область природознавства, наука, що вивчає найбільш загальні і фундаментальні закономірності, що визначають структуру і еволюцію матеріального світу.

Більш просто, фізика - це наука про природу в найзагальнішому сенсі. Закони фізики лежать в основі всього природознавства. Фізика вивчає речовину (матерію) і енергію, а також фундаментальні взаємодії природи, що керують рухом матерії. Фізичні закони є загальними для всіх матеріальних систем, тому фізику називають «фундаментальною наукою».

Термін «фізика» вперше з'явився в творах Аристотеля. Спочатку терміни «фізика» і «філософія» були синонімічні, оскільки обидві дисципліни намагаються пояснити закони функціонування Всесвіту. Однак в результаті наукової революції XVI століття фізика виділилася в окремий науковий напрям.

Фізика встановлює закони, які допомагають пояснити, чому відбуваються ті чи інші явища. Фізичні явища можуть відбуватися з будь-якими тілами, як живої природи, так і неживої. Це означає, що закони, відкриті фізикою, можуть використовуватися і іншими науками про природу: біологією, географією, астрономією, хімією ... Закони фізики універсальні.

У сучасному світі значення фізики надзвичайно велике. Все те, чим відрізняється сучасне суспільство від суспільства минулих століть, з'явилося в результаті застосування на практиці фізичних відкриттів. Так, дослідження в області електромагнетизму призвели до появи телефонів, відкриття в термодинаміці дозволили створити автомобіль, розвиток електроніки призвів до появи комп'ютерів.

 Фізичне розуміння процесів, що відбуваються в природі, постійно розвивається. Більшість нових відкриттів незабаром отримують застосування в техніці і промисловості. Однак нові дослідження постійно піднімають нові загадки і виявляють явища, для пояснення яких потрібні нові фізичні теорії.

Незважаючи на величезний обсяг накопичених знань, сучасна фізика ще дуже далека від того, щоб пояснити всі явища природи.

 На абонементі молодших курсів (ГНК, кім. 504) оформлено книжково-ілюстративну виставку «Фізика та її закони», де представлені документи із фондів НТБ, які розкривають основні фізичні поняття, закони і принципи фізичних явищ, питання курсу загальної фізики: механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики і спеціальної теорії відносності.

 На сайті НТБ можна ознайомитися з віртуальними презентаціями про видатних вчених-фізиків:

 Історія науки і техніки в особах

 Батько класичної механіки (до 375-річчя від дня народження Ісаака Ньютона)

 Універсальний геній  (до 370-річчя від дня народження Готфріда Вільгельма Лейбніца)

 «Жінка унікальної долі» (до 150-річчя від дня народження Марії Склодовської-Кюрі)

 Дж. Максвелл – батько класичної електродинаміки (до 185-річчя від дня народження)

  

Запрошуємо до перегляду


Розміщено 28.11.2019
Вверх