Нова виставка «Інформаційні технології в науці та освіті»

piccy.info


Ми живемо в суспільстві, де технології  є

дуже важливою частиною бізнесу,

нашого повсякденного життя.

І всі технології починаються з іскор в чиїйсь голові.

Ідея чогось, чого раніше не існувало,

але одного разу буде винайдено, може змінити все.

 

Натан Мірволд

 

На сучасному етапі розвитку освіти, науки, ринкової економіки науково-технічний прогрес проявляється в зміні способів навчання, наукових досліджень, в зміні  засобів праці. І одним із головних факторів успішного впливу науково-технічного прогресу на всі сфери діяльності людини є використання сучасних інформаційних технологій.

Поняття «інформаційні технології» включає сукупність засобів та методів отримання і практичного використання інформації на базі комунікаційної, обчислювальної техніки, різностороннього використання математичних методів.

piccy.infoІнформаційні технології є невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання. Звідси можна сказати, що актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп'ютерні технології та Інтернет.

«Інформаційні технології в науці та освіті» – тема  нової книжково-ілюстративної виставки, яку розгорнуто в читальному залі старших курсів НТБ ВНТУ (кім. 603, ГНК). Представлені на ній документи із фондів нашої книгозбірні розкривають застосування інформаційних технологій в освіті, науці, економіці та бізнесі.

 

Запрошуємо до перегляду!


Розміщено 29.11.2019
Вверх