ЛІТНЯ СЕРІЯ ВЕБІНАРІВ WEB OF SCIENCE

i.piccy.info/

Шановні науковці!

6-10 липня 2020 року науково-технічна бібліотека запрошує вас на безкоштовну серію вебінарів українською від компанії Clarivate про можливості платформи Web of Science. 8 липня додатковий бонусний вебінар про академічну доброчесність з запрошеними лекторами

Доповідачі:

- Ірина Тихонкова, фахівець з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivat

- Тетяна Ярошенко, віце-президент з наукової роботи та інформатизації Національного університету "Києво-Могилянська академія"

- Юлія Главчева, заступник директора науково-технічної бібліотеки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

- Сергій Квіт, професор Могилянської школи журналістики, голова Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

 

6 липня 2020, 14:15 – 15:15

ПУБЛІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ

 

Тези:

- Що дає науковцю публікація в міжнародному виданні

- Як обрати видання для публікації

- Де опублікуватися безкоштовно

- В яких журналах більше статей за темою за останні роки

- Як зберегти перелік таких видань

- Що таке високоцитована робота

- Чи є обмеження за кількістю авторів, установ, посилань в переліку літератури

- Як швидко статтю прорецензують і надрукують

- Структура статті, правила оформлення

- Що можна/не можна робити зі статтею після публікації

- Перевірка індексації видання у Web of Science Core Collection

Реєстрація:  https://bit.ly/2YGAx4j

 

7 липня 2020, 14:15 – 15:15

ПОШУК І АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ У WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION


Тези:

- Що дає науковцю робота з платформою Web of Science

- Як знайти найцитованіші роботи за темою, визначити найвпливовіші установи, видання, авторів, фонди, що фінансували ці дослідження, зберегти історії пошуку та налаштування повідомлень про появу нових документів або цитувань

- Порівняння можливостей базового та розширеного пошуку

- Робота зі списками літератури

- Визначення, хто і де цитували роботи або журнал, які не індексуються в WoS CC

Реєстрація:  https://bit.ly/2BeDccG

 

8 липня 2020, 11:00 – 13:00

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ НАУКИ І ДЕРЖАВИ

Тема 1: Академічна доброчесність як чинник якості освіти

- Роль, функції, можливості Національного агенства у формуванні та дотриманні норм академічної етики в суспільстві


Тема 2: Наукова етика та академічна свобода: виклики часу та ризики ціннісної трансформації

- Про ризики втрати цінностних етичних орієнтирів університетської науки та освіти в сучасних умовах

- "Каргокульт" символьно-наукометричних оцінок роботи науковців, мотивації до роботи, комерціалізації університетів тощо

- Досвід НаУКМА у запровадженні міжнародних стандартів та етичних принципів

 

Тема3: Академічна доброчесність в університеті: нормативно правове регулювання, технологічні рішення, популяризація

- Імплементація принципів академічної доброчесності

- Нормативно правове регулювання, запровадження в дію технологічних рішень, використання академічних інформаційних компетентностей та популяризація принципів академічної доброчесності

- Як бібліотека НТУ «ХПІ» долучається до цієї роботи: інформаційне забезпечення, публікаційна підтримка, навчання


Тема 4: Академічна етика vs наукометрія

Тези:

- Як прискорити публікацію

- Скільки авторів може бути у статті, чи додається керівник відділу до статті за замовчуванням

- Які джерела вказати в переліку літератури

- Наскільки детально описувати експеримент

- Чи можна використати ілюстрацію зі своєї чи чужої роботи

- Які методи статистики використати

- Чи можна подати одночасно в кілька видань, чому необхідно вказувати грантову підтримку

- Що таке конфлікт інтересів

- Як збільшити індекс Гірша

- Про основні принципи, міжнародні норми та наслідки недотримання принципів академічної етики

 Реєстрація:  https://bit.ly/2NHTHjQ

 

8 липня 2020, 15:15 – 16:15

ОНОВЛЕНИЙ JOURNAL CITATION REPORTS

Тези:

- Оновлений Journal Citation Reports

- Імпакт-фактор, як і для яких видань розраховується, чому не розраховується для AHCI та ESCI

- Квартиль, індекс оперативності, 5 річний імпакт фактор, Eigenfactor і інші показники, які доступні в Journal Citation Reports. Наскільки змінилися показники Journal Citation Reports

- Скільки видань з економіки, педагогіки, права та ін. мають імпакт фактор

- Оцінка видання, категорії, вибір та збереження видань певної категорії, певного квартилю, формування звітів з обраними параметрами

Реєстрація:  https://bit.ly/31rHLLl

 

9 липня 2020, 15:15 – 16:15

ДЕМОНСТРАЦІЯ, АНАЛІЗ І ОЦІНКА НАУКОВОГО ДОРОБКУ НАУКОВЦЯ

 

Тези:

- Які складнощі виникають при пошуку робіт певного автора

- Як знайти та проаналізувати роботи науковця, що проіндексовані у WoS CC

- Що можемо знайти окрім індекса Гірша

- Що впливає на цитованість робіт

- Як можна збільшити шанси бути процитованими

- Publons|ResearcherID, ORCID, Researchgate, Google Scholar : створення, наповнення, підтримка, коректне застосування

Реєстрація:  https://bit.ly/2CTwclR


10 липня 2020, 14:15 – 15:15

АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ INCITES ДЛЯ УСТАНОВИ ТА НАУКОВЦЯ

Тези:

- Знайомство з інтерфейсом, даними доступними для аналізу, готовими звітами та формування статистики за визначеними критеріями

- Абсолютні та нормалізовані показники і їхній розрахунок

- Як установа виглядає на світовому рівні, які теми більш успішні, завдяки чому, які партнерства більш продуктивні та ефективні

-  Чому важливо для установи мати профіль у Web of Science і як його створити та оновити

- Як визначити перспективних партнерів за певною темою і зберегти отримані дані

Реєстрація:  https://bit.ly/2VwxMQW


Участь – безкоштовна
Попередня
реєстрація – обов’язкова

 

Передбачено сертифікати учасникам, що відвідали не менше 90% часу кожного з вебінарів.

Технічні вимоги:

- реєструватися з однієї електронної адреси, на яку буде надіслано посилання для підключення

- починати підключення за 10 хв. до початку

- на комп’ютері мати операційну систему вище ХР та колонки

 


Розміщено 03.07.2020
Вверх