Нова виставка «Альтернативна енергетика та ресурсозбереження»

 

«Зелена»  енергетика – ц е не лише сонце 

 

Андрій Конеченков,  Голова правління УВЕА,

(Української вітроенергетичної асоціації)

 

piccy.infoСвітова енергетична криза, яка стала відчутною ще в кінці минулого століття, спонукала цивілізовані країни всього світу вдатись до пошуку альтернативних і нетрадиційних джерел енергії. Вчені повернулись до вивчення всіх можливостей енергії сонця, вітру, землі. Пріоритетом стає використання власних вторинних та альтернативних джерел енергії та одночасне вирішення актуальних екологічних проблем. Світовий досвід показує, що прогресу досягають там, де цінують інтелектуальну діяльність та уміло використовують її.

З 27 по 28 січня 2021 року в онлайн форматі проходив 4-ий Форум інвесторів у відновлювану енергетику в Україні – Renpower Ukraine Investors Forum 2021, організований компанією Euroconvention Global за партнерством провідних асоціацій України з відновлюваної енергетики, включно з Українською вітроенергетичною асоціацією. Renpower є однією із найбільших глобальних платформ, що представлена в понад 50 країнах, і є одним із найавторитетніших форумів, присвячених відновлюваним джерелам енергії в Україні.

Спікери та учасники заходу дискутували щодо «зелених» аукціонів, запланованих  в Україні на 2021 рік; технологічних можливостей для України в рамках «зеленої» угоди ЄС; майбутнього проєктів з «зеленого» водню та накопичувачів енергії в Україні. Багато уваги було приділено питанню вирішення фінансової кризи в секторі відновлюваної енергетики.

Впровадження енергозберігаючих технологій та використання альтернативних джерел енергії, таких як енергія сонця, вітру, геотермальної енергії Землі – це  запорука помітного зменшення використання газу, нафти, вугілля, мазуту в промисловості, соціальній та комунальній сфері.

piccy.infoАльтернативна енергетика – сукупність перспективних способів отримання, передачі та використання енергії (найчастіше – з поновлюваних джерел), які розповсюджені не так широко, як традиційні, проте представляють інтерес через вигідність їх використання при, як правило, низькому ризику заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

Основним напрямком альтернативної енергетики є пошук та використання альтернативних (нетрадиційних) джерел енергії.

 

Альтернативне джерело енергії є відновлюваним ресурсом, що замінює собою традиційні джерела енергії, які функціонують на нафті,  природному газі та вугіллі, а при згорянні виділяють в атмосферу вуглекислий газ, який сприяє зростанню парникового ефекту і глобальному потеплінню. Причина пошуку альтернативних джерел енергії – потреба отримувати її з енергії поновлюваних або практично невичерпних природних ресурсів та явищ.

 

Напрямкам дослідження та використання альтернативних та нетрадиційних джерел енергії присвячена нова виставка документів «Альтернативна енергетика та ресурсозбереження», яку оформлено в читальному залі старших курсів НТБ (кімн. 603, ГНК).

Представляємо вашій увазі матеріали з фонду НТБ з даної тематики

 

Запрошуємо до перегляду!

 

 

620.9(477)

Б63

Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення [Текст] : практичний посібник. – Київ : Поліграф плюс, 2015.  – 208 с.

 

У посібнику висвітлено досвід, набутий авторами під час упровадження одного з найуспішніших  біоенергетичних проектів «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород».

         Кімн. 301

 

620.9

В42

Відновлювані джерела енергії в розподільчих електричних мережах [Текст] : монографія / П. Д. Лежнюк, О. А. Ковальчук, О. В. Нікіторович, В. В. Кулик ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 204 с. 

   

Розглядається проблема підвищення ефективності сумісного функціонування різнотипних відновлювальних джерел енергії в електромережах за рахунок оптимізації схем їх приєднання, а також автоматизації частини функцій керування.

         Кімн. 301, 703, 704

 

502/504:620.9](075.8)

В48

 Вінклер, І. А. Екологічна безпека джерел енергії [Текст] : від традиційних до сучасних і перспективних : навчальний посібник / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 277 с. – (Вища освіта України).  

 

У навчальному посібнику висвітлюються питання, пов'язані з технологією використання традиційних джерел енергії, екологічні аспекти роботи сучасних і перспективних джерел енергії.

Кімн.  301

 

620.9(075)

Д81

Дудюк, Д. Л.  Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі [Текст] : навчальний посібник / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 188 с.  

 

Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальної енергії.

         Кімн. 604

 

620.9(075)

Е62

Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень [Текст] : загальний курс : навчальний посібник / В. В. Сабадаш, І. М. Петрушка,

М. С. Мальований, О. А. Нагурський ; МОН України, НУ «Львівська політехніка» – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 296 с.  

 

Наведено інформацію про базові положення енергетики, подано характеристику та принципи роботи традиційних та альтернативних енергетичних установок, технології виробництва електроенергії, тепла та атомної енергії.

Кімн. 301 ,  503,  603,  604,  703, 704   

 

620.9

Е62

Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії [Текст] / під ред.

А. К. Шидловського ; НАН України, підприємство «Укренергозбереження». – Київ : Українські енциклопедичні знання, 2007. – 560 с. 

   

Розглянуто характеристику енергоекологічного чинника розвитку економіки, енергетичну ефективність економіки України та особливості розвитку паливно-енергетичного комплексу нашої країни.

         Кімн. 301, 704

 

620.9

К 59

Козин, Л. Ф. Водородная энергетика и экология [Текст] / Л. Ф. Козин, С. В. Волков ; НАН Украины. – Київ : Наукова думка, 2002. – 334 с.   

 

Рассмотрены особенности новой отрасли знаний и промышленности водородной энергетики, которая является единственным экологически чистым способом получения энергии.

         Кімн. 301, 503, 603, 703, 704

 

620.9(075)

К88

Кудря, С. О.  Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії  [Текст] : підручник / С. О. Кудря ; МОНМС України, НТУ України «КПІ». – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 492 с.  

 

Викладено матеріал щодо перетворення енергії різних видів відновлювальних джерел в електричну та теплову енергію.

         Кімн. 301, 603, 604, 703, 704

 

621.311

М74

Мокін, Б. І.  Математичні моделі та системи автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання вітрового колеса [Текст] : монографія / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, О. А. Жуков ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 124 с. 

 

Здійснено аналіз підходів та робіт, де розглядаються існуючі варіанти вітроенергетичних установок з вітровими колесами з вертикальною віссю обертання та їх систем керування.

         Кімн. 301, 603, 703, 704

 

541

Н 57

Нетрадиційні електрохімічні системи перетворення енергії [Текст] / В. Кузьмінський, Г. Я. Колбасов, Я. Ю. Тевтуль. – Київ : Академперіодика, 2002. – 182 с.  

 

Монографія присвячена сучасним проблемам електрохімічної енергетики.

         Кімн. 301

 

620.9(075)

Н61

Низькопотенційна енергетика [Текст] : навчальний посібник / А. О. Редько,

М. К. Безродний, М. В. Загорученко [та ін.] ; МОН України, НТУ України «КПІ», ОНАХТ, ХНУБА, ВНТУ ; за ред. А. А. Долинського. – Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2016. – 412 с.   

 

Навчальний посібник написано на основі лекцій, що читаються авторами. Доцільність даного видання зумовлена недостатнім рівнем інформаційного забезпечення дисциплін: «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії», «Використання вторинних енергетичних ресурсів в теплопостачанні», «Енергозбереження». Теоретичною основою курсу є технічна термодинаміка та методи термодинамічного аналізу.

         Кімн. 301, 603, 604, 703, 704

 

620.9

П32

Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії [Текст] : практичний посібник / за ред. Р. Ю. Тормосова, О. П. Романюк, К. Р. Сафіуліної – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 176 с.

 

Посібник буде корисним для тих, хто цікавиться сталим енергетичним розвитком та енергоефективністю.

         Кімн. 301

 

697.(075)

Р25

Ратушняк, Г. С.  Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна ; МОН України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 170 с. 

 

В посібнику розглянуто основні джерела альтернативного енергозабезпечення фермерських господарств. Особлива увага надана біогазу як перспективному паливу.

         Кімн. 301, 603, 604, 703, 704

 

620.9(075)

С17

Самохвалов, В. С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження [Текст] : навчальний посібник / В. С. Самохвалов ; НУК ім. адмірала Макарова ; МОН України. – Київ. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.  

 

У навчальному посібнику розглянуто основні принципи енергозбереження за рахунок використання вторинних енергоресурсів.

         Кімн. 301, 603, 703, 704

 

620.9(075.8)

С28

Сегеда, М. С.  Нетрадиційні та відновлювальні джерела електроенергії [Текст] : навчальний посібник / М. С. Сегеда, М. Й. Олійник, О. Б. Дудурич ; НУ «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. – 204 с.  

 

Розглянуто теоретичні засади та основні способи раціонального перетворення та використання відновлюваної енергії, отриманої із нетрадиційних джерел, для генерування електроенергії. Висвітлено економічні та екологічні аспекти використання відновлюваних джерел енергії на сучасному етапі.

         Кімн. 301,  603,  604,  703 704

 

620.9 (075)

С38

Сінчук, І. О. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії [Текст] : навчальний посібник / І. О. Сінчук, С. М. Бойко, К. І. Лосіна ; за ред. О. М. Сінчука. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2013. – 192 с. 

 

У посібнику викладені основні положення про відновлювальні енергоресурси, основні принципи їх використання. Розглянуті конструкції та режими роботи енергоустановок, що використовують альтернативні джерела енергії. Наведені приклади та міжнародний досвід експлуатації альтернативних електростанцій.

         Кімн. 301

 

620.92:551](075.8)

С40

Сиротюк, С. В. Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру [Текст] : навчальний посібник / С. В. Сиротюк, В. М. Боярчук, В. П. Гальчак. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 182 с.  

 

У навчальному посібнику викладено основні питання, що стосуються природи і потенціалу вітрової енергії. Висвітлено питання взаємодії вітрового потоку з вітроприймальними засобами, перетворення кінетичної енергії вітру на електричну.

         Кімн. 301

 

620.9(03)

Ш95

Шульман, Р. Ф.  Энергосберегающая энциклопедия биотопливных технологий и альтернативных источников энергии [Текст] / Р. Ф. Шульман. – Киев : Украинский биоэнергетический фонд, 2006. – 560 с.

 

Освещает аспекты в области альтернативных источников энергии.

         Кімн. 301

 

620.9(03)

Ш95

 Шульман, Р. Ф. Водородные и биотопливные технологии. Энергоресурсосбережение. Альтернативные источники энергии [Текст] : технологический справочник: в трех томах / Р. Ф. Шульман. – К. : Шульман Р.Ф., 2008.

         Т. 1. – 2008. – 1041 с.

         Т. 2. – 2008 – 862 с.

         Т. 3. – 2008. – 964 с.

Данное издание призвано осветить наиболее важные аспекты в области технологий альтернативной энергетики.

         Кімн. 301

 

620.9(03)

Ш95

Шульман, Р. Ф. Технологии замены природного газа - 2009 [Текст] : технологический справочник : в двух томах  / Р. Ф. Шульман ; Украинский биоэнергетический фонд. – Киев : Шульман Р.Ф., 2009.

         Т. 1. – 2009 – 860 с.   

         Т. 2. – 2009 – 869 с.

Практической стороной справочника является всеохватывающий, многодисциплинарный характер и системный подход к рассмотрению всех аспектов, связанных с данной темой. 

Кімн. 301

 

Статті з періодичних видань

 

Добрун, А.  Альтернативна енергетика та охорона праці [Текст] / А. Добрун, А. Кулаковський // Охорона праці. – 2016. – № 8. – С. 16-20.

          Про перспективні відновлювальні джерела енергії

Конеченков, А. Є. А.  Чи стане відновлювана енергетика перспективною в Україне? [Текст] / А. Конеченков   // Екологія підприємства. – 2018. – № 1. – С. 64-72.

Про просування вітроенергетичних технологій на національному та міжнародному рівнях.

Конеченков, А. Є.   «Зелена» енергетика – це не лише сонце [Текст]  / А. Є. Конеченков  // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2020. –

№ 2. – С. 30-32.

Савчук, С.  Відновлювана енергетика – точка росту української економіки та посилення енергетичної децентралізації країни [Текст] / С. Савчук  // Екологія підприємства. – 2018. – № 1. – С. 72-74.

 Про інвестиційну привабливість «зелених» проєктів і вплив розвитку цієї сфери на майбутнє українців.

Савчук, С. Відновлювана енергетика України приваблює інвесторів: понад 900 млн. євро залучено у зелені проекти за останні 3 роки [Текст] / С. Савчук  // Екологія підприємства. – 2018. – № 4. – С. 10-14.

Про широкомасштабний розвиток чистої енергетики заради вирішення питань енергозабезпечення громад.

Сонячна енергетика сьогодні та завтра: чому наше майбутнє енергоспоживання буде забезпечуватись за рахунок сонячної енергії [Текст]  // Новини енергетики. – 2018. – № 8. – С. 12-14.

Соколовський, О. О.  Мікро- та наносистемна техніка в сонячній енергетиці [Текст] / О. О. Соколовський, Є. О. Кропив'янський, А. А. Коломієць  // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. «Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (СПІРН-2019)», 14-16 листоп. 2019 р. : з нагоди 50-річчя ФІРЕН / ВНТУ, НТУ «КПІ» ім. І. Сікорського, ХНУР. – Вінниця : ІРВЦ ВНТУ, 2019. – С. 183-185.

Основна мета мікро- та наносистем в сонячній енергетиці – це мінімізація розмірів фотогальванічної комірки та збільшення її міцності і вихідної потужності.

Філатова, К. С.  Сонячна енергетика в Україні. Аналіз правил безпеки по встановленню та експлуатації сонячних батарей в приватних будинках [Текст] / К. С. Філатова // Матеріали І науково-практичної конференції «Якість і безпека. Сучасні реалії» 02-03 березня 2017 р. : [збірник тез доповідей] / ВНТУ, ВНАУ, ВМК ім. Д. Заболотного. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 77-79.

В роботі розглянуто особливості сонячних батарей та виявлено правила щодо забезпеченню та експлуатації в приватних будинках.

Циганок, Л. Про зелений бізнес і зелений тариф. Сонячні станції : як перетворити приміщення в актив [Текст] / Л. Циганок, М. Бабаєв  // Екологія підприємства. – 2017. – № 9. – С. 48-58.

Зелений тариф як інструмент заохочення до генерування електроенергії з відновлюваних джерел.

Ялова, А. М. Нетрадиційна енергетика [Текст] / А. М. Ялова, А. М. Сусідко, А. В. Сусідко // Енергетика та електрифікація. – 2018. – № 1. – С. 25-28.

В даній статті дано визначення біопалива, представлені основні види сировини для виробництва біопалива, а також наведено класифікацію біопалива і розказано про можливе застосування альтернативних видів палив.


Розміщено 19.03.2021
Вверх