Увага! Нова виставка «Інформаційна безпека: теорія та практика»

 

i.piccy.info/Інформаційна безпека досить молода галузь, яка знаходиться на перетині інформаційних технологій та захисту інформації. Комплексний підхід дозволить забезпечити інформаційну безпеку на належному рівні. Це однаково стосується захисту даних, що зберігаються як в окремому комп’ютері, так і в корпоративній мережі. Сьогодні особливо гостро постає проблема забезпечення інформаційної безпеки в зв’язку із стрімким впровадженням комп’ютерної техніки в усі сфери нашого життя.

Інформаційна безпека – це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, використання й розвиток в інтересах громадян або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації особи, суспільства і держави від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки запису чи знищення.

i.piccy.info/Щодо національних інтересів інформаційна безпека означає такий стан захищеності інформаційних ресурсів особи, суспільства й держави, який забезпечує реалізацію та прогресивний розвиток життєво важливих для них інтересів.

Поняття інформаційної безпеки не обмежується безпекою технічних інформаційних систем чи безпекою інформації у чисельному чи електронному вигляді, а стосується усіх аспектів захисту даних чи інформації незалежно від форми, у якій вони перебувають. Правила інформаційної безпеки відіграють ключову роль у забезпеченні захисту системи та мереж.

У відділі обслуговування навчальною літературою на абонементі молодших курсів (ГНК, кімн. 504) оформлено книжково-ілюстративну виставку «Інформаційна безпека: теорія та практика», на якій представлені документи  з фондів  бібліотеки про основні поняття, методи та механізми в галузі захисту інформаційної безпеки.

Також пропонуємо переглянути  віртуальну виставку на сайті НТБ «Міжнародний день захисту інформації», де представлено матеріали за даною тематикою.

 

Запрошуємо до перегляду.

 

681.3.06

А 25

Аграновский, А. В. Практическая криптография [Текст] : Алгоритмы и их программирование / А. В. Аграновский, Р. А. Хади. – Москва : СОЛОН-Пресс, 2002. – 256 с + CD-ROM. – (Аспекты защиты).

 

Книга призначена для тих, хто цікавиться не тільки теоретичними аспектами криптології, а й практичними реалізаціями алгоритмів криптографії та криптоаналізу.

 

Кімн. 301, 603, 704

 

681.3.06

А 67

Анин, Б. Защита компьютерной информации [Текст] / Б. Анин. – СПб : БХВ – Санкт–Петербург, 2000. – 384 с. : ил.  .

 

Розглядаються питання забезпечення безпеки конфіденційної комп'ютерної інформації. Частина книги присвячена криптографічним методам захисту комп'ютерних даних.

 

Кімн. 301, 503, 603, 704   

 

681.3.06

А 69

Анонимный автор   Максимальная безопасность в Linux [Текст] : руководство по защите серверов и рабочих станций Linux, написанное хакером : пер. с англ / а. Анонимный. – К. : «ДиаСофт», 2000. – 400 с.

 

Призначена для системних адміністраторів і звичайних користувачів OC Linux, які бажають захистити свої комп'ютери та забезпечуючі ними мережеві служби від вторгнення і можливих загроз ззовні.

 

Кімн. 301,  703,  704

 

Ш143.21я2

Б 12

Бабак, В. П.  Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології [Текст] = Information security and modern network technology : Англо-українсько-російський словник термінів / В. П. Бабак, О. Г. Корченко ; МОН України. – Київ. : НАУ, 2003. –   670 с.   

 

Містить близько 3500 термінів з інформаційної безпеки та сучасних мережевих технологій з їх коротким тлумаченням, предметний покажчик термінів та список абревіатур.

 

 Кімн. 301

 

681.3(075)

Б12

Бабак, В. П. Теоретические основы защиты информации [Текст] = Theoretical bases of Informashion Protection : учебник / В. П. Бабак, А. А. Ключников ; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль :   Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. – 776 с.

У підручнику викладені основні поняття і методи захисту інформації, що базуються на математичному апараті перетворення і дослідження інформаційних сигналів.

Кімн. 301 

 

681.3.06

Б 25

Бармен, С.  Разработка правил информационной безопасности [Текст] : пер. с англ / С. Бармен. – Москва : «Вильямс», 2002. – 208 с : ил.   

 

Правила інформаційної безпеки відіграють ключову роль в забезпеченні захисту систем і мережі. Вони допоможуть відчути різницю між намітками безпеки і організованою системою безпеки.

Кімн. 301, 703, 704 

 

Х9(4УКР)0

Б 74

Богуш, В. М.  Інформаційна безпека держави [Текст] / В. М. Богуш, О. К. Юдін. – Київ : «МК-Прес», 2005. – 432 с.   

 

Наведена систематизована сукупність відомостей про інформаційну безпеку держави та шляхи її забезпечення. Визначене місце інформаційної безпеки в загальній системі національної безпеки.

Кімн. 301,  403,  404

 

004.9(075.8)

Б91

Бурячок, В. Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби [Текст] : підручник / В. Л. Бурячок, Г. М. Гулак, В. Б. Толубко ; ДУТ. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 448 с.    

 

У підручнику висвітлено головні ознаки таких понять, як інформаційне суспільство, інформаційний і кіберпростори, інформаційна та кібербезпека. Розкрито основи їх формування та розвитку, досліджено їх сутність, основний зміст, складові та ін.

Кімн. 301, 603, 703, 704, 

 

681.3.06

В19

Васильцов, І. В.  Атаки спеціального виду на криптопристрої та методи боротьби з ними [Текст] : монографія / І. В. Васильцов. – Кременець : Видавничий центр КОГПІ, 2009. – 263 с.  

 

Робота присвячена нагальній проблемі забезпечення безпеки в умовах атак спеціального виду на засоби реалізації криптографічних алгоритмів.

Кімн. 503, 603, 604,  703, 704 

 

681.3(075)

Г54

Гломозда, Д. Комп'ютерна вірусологія [Текст] : навчальний посібник / Д. Гломозда. – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – 144 с.

 

Посібник знайомить студентів з основами комп'ютерної вірусології та комп'ютерної безпеки.

Кімн. 301

 

681.3.06

Д66

Домарев, В. В. Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты [Текст] / В. В. Домарев. – Киев. : ООО «ТИД «ДС», 2002. – 688 с.

 

Книга допоможе Вам знайти шляхи вирішення проблеми захисту інформації в умовах повної відкритості сучасних інформаційних технологій.

Кімн. 301, 603, 704

 

681.3.06(075)

Д 81

Дудатьєв, А. В. Захист програмного забезпечення [Текст] : навчальний посібник.  Ч. 1 / А. В. Дудатьєв, В. А. Каплун, В. П. Семеренко ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 140 с.

Наведено теоретичні відомості щодо методів захисту програмного забезпечення. Наведено характеристику сучасних систем захисту програмних продуктів.

Кімн. 301, 503, 504, 603, 703, 704

 

681.3.06(075)

Д81

Дудатьєв, А. В. Захист комп'ютерних мереж [Текст] : теорія і практика : навчальний посібник / А. В. Дудатьєв, О. П. Войтович, В. А. Каплун ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 219 с.

 

В посібнику розглянуті основні поняття та засади забезпечення безпеки комп'ютерних мереж. Подані теоретичні відомості та матеріали для проведення практичних і лабораторних робіт з дисципліни «Захист комп'ютерних мереж».

Кімн. 301,  503,  603,  604, 703, 704 

 

621.395(075)

Д81

Дудикевич, В. Б.  Захист засобів і каналів телефонного зв'язку [Текст] : навчальний посібник / В. Б. Дудикевич, В. В. Хома, Л. Т. Пархуль ; МОНМС України, НУ «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 212 с.

 

Викладено основи функціонування телефонних мереж загального користування, проаналізовано загрози інформаційній безпеці на об'єктах із телефонним зв'язком, детально описано методи і засоби захисту від витоку інформації, закриття мовних повідомлень під час їхньої передачі каналами зв'язку, запобігання несанкціонованому використанню засобів телефонії.

Кімн. 301,  603,  703, 704 

 

004.7(075.8)

З–38

Захарченко, С. М.  Основи побудови захищених мереж на базі обладнання компанії CISCO [Текст] : навчальний посібник / С. М. Захарченко, Т. І. Трояновська,

О. В. Бойко ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 136 с.

 

У навчальному посібнику розглянуто особливості побудови захищених комп'ютерних мереж різного типу на основі використання обладнання компанії CISCO.

Кімн. 301,  603,  604,  703, 704

 

621.391

З–40

Защита информации в телекоммуникационных системах [Текст] / Г.Ф. Конахович, В. П. Климчук, С. М. Паук. – К. : МК–Пресс, 2005. – 288 с.

 

Розглянуто основні проблеми захисту інформації, що виникають у відомчих системах зв'язку і передачі даних, радіотехнічних системах і системах зв'язку загального користування.

Кімн. 301,  603,  703, 704 

 

004.9(075.8)

І-74

Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект [Текст] : підручник /

В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа ; МОН України. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 320 с.   

 

У підручнику висвітлено головні принципи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, розкрито їхню сутність, основний зміст та складові.

Кімн. 301

 

681.3

И74

Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех – 2009» [Текст] : материалы международной научно-практической конференции, г. Севастополь, 7–12 сентября 2009 г. / МОН Украины, СевНТУ. – Севастополь : СевНТУ, 2009.   

 

У збірнику опубліковані матеріали, що охоплюють широке коло проблем, пов'язаних з інформаційними технологіями.

Кімн. 704

 

681.3.067(075)

К 20

Каплун, В. А. Захист операційних систем [Текст] : навчальний посібник /

В. А. Каплун, В. П. Майданюк ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 185 с.

 

Наведено теоретичні відомості щодо сучасних систем захисту операційних систем та їх ресурсів. Наведено характеристику можливих атак на операційні системи, види та методи захисту від них, можливості та види ідентифікації та автентифікації користувачів.

Кімн. 301, 603, 604, 703, 704 

 

681.3.06(075)

К20

Каплун, В. А.   Захист програмного забезпечення [Текст] : навчальний посібник.

Ч. 2 / В. А. Каплун, О. В. Дмитришин, Ю. В. Баришев ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 106 с.

 

Посібник містить теоретичні відомості щодо методів захисту програмного забезпечення від несанкціонованого дослідження.

Кімн. 301, 503, 504, 703, 704  

 

004.4(075.8)

К20

Каплун, В. А. Захист програмного забезпечення [Текст] : лабораторний практикум / В. А. Каплун, О. В. Дмитришин, Ю. В. Баришев ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 75 с.

 

Лабораторний практикум містить практичні відомості щодо методів захисту програмного забезпечення від несанкціонованого копіювання і використання, від статичного та динамічного дослідження.

Кімн. 301,  503, 504, 703, 704 

 

681.3(075)

Л14

Лагун, А. Е. Криптографічні системи та протоколи [Текст] : навчальний посібник / А. Е. Лагун ; МОН України, НУ «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2013. – 96 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти дослідження криптографічних систем, а саме питання теоретичної та практичної секретності. Наведено деякі шифри докомп'ютерного періоду з прикладами зашифрування–розшифрування повідомлень.

        Кімн.  301,  503, 504, 703, 704 

 

351.74(075.8)

Л63

Лісовський, П. М.  Безпекознавство: особистість, держава, суспільство [Текст] : (системний аналіз) : навчальний посібник / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. – Київ : Кондор, 2017. – 368 с.   

 

У навчальному посібнику викладено основи безпекознавства, що на сьогодні є основним пріоритетом і базою, яка постійно створює та примножує загальний потенціал людини, держави та суспільства.

Кімн. 301   

 

681.3.06(075)

Л83

Лужецький, В. А. Захист персональних даних [Текст] = Data Protection : навчальний посібник / В. А. Лужецький, О. П. Войтович, А. В. Дудатьєв ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 487 с.

 

У посібнику описуються основні причини витоку персональних даних та методи боротьби з ними. Розглядаються поняття та принципи правового захисту персональних даних. Наведені закони, що стосуються захисту персональних даних в різних країнах.

Кімн. 301, 503, 603, 704 

 

681.3.06(075)

Л83

Лужецький, В. А.  Основи інформаційної безпеки [Текст] : навчальний посібник / В. А. Лужецький, А. Д. Кожухівський, О. П. Войтович ; МОН України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 221 с.

 

У посібнику розглядаються поняття інформаційної безпеки і компоненти системи захисту інформації.

Кімн. 301, 503, 504, 703, 704

 

681.3.06

М 15

Мак–Клар, С.  Секреты хакеров. Безопасность сетей – готовые решения [Текст] : пер. с англ / С. Мак-Клар, Д. Скембрей, Д. Курц. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, 2002. – 736 с.

 

Розглядаються принципи організації атак зломщиків і способи захисту від них.

Кімн. 301, 503, 603, 703, 704

 

681.32

М 15

Маккарти, Л.  IT-безопасность [Текст] = IT Security: Riskihg the Corporation : Стоит ли рисковать корпорацией?: пер. с англ / Л. Маккарти. – Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 208 с.

Книга присвячена питанням захисту інформації.

Кімн. 301

 

681.3.06(03)

М 22

 Мамаев, М.   Технологии защиты информации в Интернете [Текст] : Специальный справочник / М. Мамаев, С. Петренко. – С.Пб. : Питер, 2002. – 848 с : ил. 

 

У книзі міститься комплексний опис протоколів і служб Інтернету, а також питань, пов'язаних з безпекою мережевої взаємодії на різних рівнях.

Кімн. 301, 704  

 

681.3.06(07)

М54

Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи та лабораторного практикуму з дисципліни «Захист інформації в комп'ютерах, системах та мережах» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Комп'ютерні науки» [Текст] / ВНТУ ; уклад. О. І. Суприган. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 27 с.

 

У виданні наведено методичні вказівки до вивчення дисципліни, завдання до контрольної роботи та типові розв'язування її задач з урахуванням вимог до оформлення результатів, а також методику виконання лабораторного практикуму.

Кімн. 503, 504, 703, 704  

 

681.3.06

Р 69

Романец, Ю. В.  Защита информации в компьютерных системах и сетях [Текст] / Ю. В. Романец, П. А. Тимофеева, В. Ф. Шаньгин ; под ред. В.Ф.Шаньгина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва. : Радио и связь, 2001. – 376 с : ил.

 

Викладено сучасні криптографічні методи, алгоритми, протоколи і засоби захисту інформації. Наводяться докладні відомості про серію ефективних апаратно-програмних засобів криптографічного захисту інформації КРІПТОН.

Кімн. 301,  603, 703, 704 

 

681.3.06

С 42

Скембрей, Д.  Секреты хакеров. Безопасность Windows 2000 – готовые решения [Текст] : пер. с англ / Д. Скембрей, С. Мак-Клар. – М. : Вильямс, 2002. – 464 с. : ил.

 

Книга буде найкориснішим інструментом в арсеналі засобів кожного системного адміністратора, відповідального за безпеку довіреної йому інформаційної інфраструктури.

Кімн. 301,  704

 

681.3.06

Х 25

Хатч, Дж. Секреты хакеров. Безопасность LINUX – готовые решения [Текст] : пер. с англ / Б. Хатч, Дж. Ли, Дж. Курц. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2002. – 544 с : ил.

 

Книга допоможе забезпечити безпеку і надійний захист систем Linux, які представляють собою одну з найбільш вразливих цілей для атак хакерів.

Кімн. 301,  603, 704 


Розміщено 29.03.2021
Вверх