Ілля Михайлович Ліфшиць – фізик-теоретик (до 105-річчя з дня народження)

Ілля Михайлович Ліфшиць

Є одна наука – фізика!

Решта – колекціонування марок

І. М. Ліфшиць

 

Ілля Михайлович Ліфшиць – фізик-теоретик, фахівець з квантової теорії твердого тіла, електронної теорії металів, фізичної кінетики, фізики полімерів й інших учень  та продовжувач справи Ландау у Харкові. Творець уславленої «Школи фізиків-теоретиків Ліфшиця».

Ілля Михайлович народився у Харкові 13 січня 1917 року. Закінчив Харківський університет (1936) та Харківський політехнічний інститут (1938).

З 1937 протягом тридцяти одного року працював у Харківському фізико-технічному інституті. Паралельно, починаючи з 1944 року, завідував кафедрою Харківського університету.

У 1964 році він обійняв посаду професора кафедри електродинаміки та квантової теорії. Після цього в 1978 році став професором кафедри фізики низьких температур фізичного факультету. За сумісництвом обіймав посаду завідувача теоретичного відділу Інституту фізичних проблем Академії наук СРСР.

І. М. Ліфшиць встановив зв'язок між властивостями металів і геометрією і топологією їх поверхні Фермі, створивши новий напрямок у фізиці металів, що отримав назву фермілогії. Ліфшиць є також одним із творців сучасної динамічної теорії твердого тіла та фізики квантових кристалів.

Ліфшицю належать піонерські роботи у вивченні поведінки електронів у невпорядкованих системах. Він вперше проаналізував енергетичний спектр кристалів з дефектами, відкрив локальні та квазилокальні рівні, побудував термодинаміку шаруватих та ниткоподібних структур. Розробив теорію одного з основних процесів пластичної деформації – процесу двійникування (1948 р.), а також теорію дифузійно-в'язкого перебігу полікристалічних тіл.

Про життя та діяльність вченого можна дізнатися з книжкової виставки «Ілля Ліфшиць – фізик-теоретик (до 105-річчя з дня народження)», розгорнутої  на абонементі молодших курсів (ГНК, кімн. 504).

 

Запрошуємо до перегляду!

 

Андреев А. Ф. Памяти Ильи Михайловича Лифшица [Текст] / А. Ф. Андреев // УФН. – 1983. – Т. 140. – С. 521-522.

 

53

А38

Академик Илья Михайлович Лифшиц [Текст] : сборник статей / сост. А. Ю. Гросберг. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Физика» ; № 10).

     Кімн. 704 

 

539.2

К 12

Каганов, М. И.  Квазичастицы [Текст] : Идеи и принципы квантовой физики твердого тела / М. И. Каганов, И. М. Лифшиц. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 93 с. : ил.   

Розповідається про характер руху атомних частинок у твердих тілах. Для широкого загалу читачів.

     Кімн. 301, 704 

 

Капица, П. Л. Илья Михайлович Лифшиц (К шестидесятилетию со дня рождения) [Текст] / Капица П. Л., Андреев А. Ф., Каганов М. И. // УФН. – 1977. – Т. 121, № 1. – С. 175–176.

 

539.2

Л64

Лифшиц, И. М.  Физика реальных кристаллов и неупорядоченных систем [Текст] : Избранные труды / И. М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1987. – 552 с. : ил.  

Книга призначена для всіх, хто займається дослідженням та вивченням фізики твердого тіла.

     Кімн. 301, 703, 704 

 

Локтєв, В.   Ілля Ліфшиць – основоположник фізики реальних кристалів [Текст] / В. Локтєв // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 11. – С. 55-58.

Розповідається про українського вченого, фізика-теоретика академіка АН СРСР і АН УРСР Іллю Михайловича Ліфшиця, який став фундатором сучасної теорії металів. Стисло  висвітлюються  роботи  Ліфшиця з теорії невпорядкованих систем або фізики неідеальних кристалів - напряму, який повністю сформувався в Україні.

 

53(092)

Х 89

Храмов, Ю. А.  Физики [Текст] : Биографический справочник / Ю. А. Храмов ; Под ред. А. И. Ахиезера. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1983. – С. 165-166. – 400 с. : ил.

Вміщено короткі відомості про життя та наукову діяльність близько тисячі двохсот фізиків минулого та сучасності, які зробили внесок у розвиток фізичної науки. Наводиться бібліографія, що включає монографії, вибрані праці фізиків, їх наукові біографії, ювілейні та меморіальні статті. Для фізиків, істориків науки, викладачів закладів вищої освіти та шкіл, студентів.

     Кімн. 503, 703


Розміщено 13.01.2022
Вверх