Періодичні видання за 2014 рік

 

 Газети України

 

Iндекс

Hазва видання

Прим.

Місце збереження

1.

  06720

Пенсійна газета

1

Бухгалтерія

2.

22144

Аргументы и факты в Украине            

1

Читальний зал СГЗ

3.

22404

Комплект юриста “Загальний”

1

Юридичний відділ

4.

23301

Освіта

2

Ректор

Читальний зал СГЗ

5.

60955

Голос України

1

Читальний зал СГЗ

6.

30547

Вінницька газета

 

3

Планово-финансовий відділ

Читальний зал СГЗ

Ректор

7.

30670

Педагогічна газета

1

Проректор з НПР по ОВП

8.

33594

Все про бухгалтерський облік

1

Бухгалтерія

9.

33933

Сегодня

1

Читальний зал СГЗ

10.

40075

Факты и комментарии

1

Читальний зал СГЗ

11.

40123

Освіта України

2

Ректор

Читальний зал СГЗ

12.

49778

Дзеркало тижня

1

Читальний зал СГЗ

13.

60974

Літературна Україна

1

Центр культурології ВНТУ

14.

61035

Урядовий кур'єр

2

Читальний зал СГЗ

Ректор

15.

90154

Місто

1

Читальний зал СГЗ

16.

91520

Контракты и личный счет

1

Бухгалтерія

17.

91524

День

1

Читальний зал СГЗ

18.

22144

Вінниччина

3

Читальний зал СГЗ

Ректор

Центр культурології ВНТУ

19.

95705

Юридична практика - професіонал

1

Юридичний відділ

20.

37708

Газета по-українськи

1

 

Центр культурології

 

21.

40344

Комсомольская правда в Украине

1

Ч/з СГЗ

22.

68836

Спецвипуск газети “Освіта України”

2

Ч/з СГЗ,  Аспірантура

23.

95995

Бюджетна бухгалтерія

2

Бухгалтерія,  ПФВ

 

Журнали України

 

Індекс

Назва видання

Прим.

Місце збереження

1.

01154

Екологічний вісник

1

Ч/з періодики

2.

01567

Радиоаматор

1

Ч/з періодики

3.

08071

Економіка України

1

Ч/з наукової літератури

4.

08231

Новини енергетики

1

Ч/з періодики

5.

08388

Проблемы машиностроения

1

Ч/з періодики

6.

08934

Фінансовий контроль

1

Ч/з періодики

7.

09923

Бібліотечний форум України

1

Довідково-бібліограф. відділ

8.

21842

Актуальні проблеми економіки

1

Ч/з наукової літератури

9.

21950

Бібліотечна планета

1

Довідково-бібліограф. відділ

10.

21876

Вища школа

1

Ч/з СГЗ

11.

68130

Інтелектуальна власність

1

Ч/з спецвидів

12.

22782

Энергосбережение

1

Ч/з періодики

13.

22794

Календар знаменних і пам'ятних  дат

1

Довідково-бібліограф. відділ

14.

23683

Збірник рефератів дисертацій, НДР

1

Ч/з спецвидів

15.

23785

Технология и конструирование в электрон. аппаратуре

1

Ч/з періодики

16.

23823

Вища освіта України

1

Ч/з СГЗ

17.

37620

Казна України

1

Бухгалтерія

18.

40379

Вісник книжкової палати

1

Довідково-бібліограф. відділ

19.

40433

Офіційний вісник України

1

Ч/з СГЗ

20.

49573

Довідник спеціаліста з охорони праці

1

Відділ охорони праці

21.

70463

Кибернетика и системный анализ

1

Ч/з періодики

22.

70730

Проблемы прочности

1

Ч/з періодики

23.

71115

Электронное моделирование

1

Ч/з періодики

24.

74002

Проблемы управления и информатики

1

Ч/з періодики

25.

74049

Бібліотечний вісник

1

Довідково-бібліограф. відділ

26.

74053

Бухгалтерський облік і аудит

1

Ч/з наукової літератури

27.

74105

Педагогіка і психологія

1

Ч/з СГЗ

28.

74160

Енергетика та електрифікація

1

Ч/з періодики

29.

68832

Інформаційний збірник та коментарі Мін

1

Ч/з СГЗ

30.

74276

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

1

Ч/з СГЗ

31.

70031

Автоматическая  сварка

1

Ч/з періодики

32.

74352

Літопис журнальних статей

1

Ч/з спецвидів

33.

74357

Образотворче мистецтво

1

Центр культурології ВНТУ

34.

74377

Охорона праці

1

Ч/з періодики

Відділ охорони праці

35.

74398

Будівництво України

1

Ч/з періодики

36.

74405

Промышленная теплотехника

1

Ч/з періодики

37.

74424

Право України

1

Ч/з СГЗ

38.

74474

Технічна електродинаміка

1

Ч/з періодики

39.

74546

Энерготехнологии и ресурсосбережение

1

Ч/з періодики

40.

74568

Літопис книг

1

Ч/з спецвидів

41.

74580

Фінанси України

1

Ч/з наукової літератури

42.

37227

Кадровик України

1

Відділ кадрів

43.

74000

Автошляховик України

1

Ч/з періодики

44.

90057

Вінницький край

1

Центр культурології ВНТУ

45.

91857

Безпека життєдіяльності

1

Відділ охорони праці

46.

96279

Промислова гідравліка і пневматика

1

Ч/з періодики

47.

96333

HI-TECH PRO (з DVD)

1

Ч/з періодики

48.

49415

Вінничанка

1

Ч/з СГЗ

49.

94559

Вокруг света

1

Ч/з СГЗ

50.

68555

Дати і події

1

Ч/з СГЗ

51.

98807

Viva! Биография

1

Ч/з СГЗ

52.

21972

Економіка і прогнозування

1

Ч/з наукової літератури

53.

48382

Економіст

1

Ч/з наукової літератури

54.

98871

Журнал нано- та електронної фізики

1

Ч/з періодики

55.

89539

Захист інформації

1

Ч/з періодики

56.

49470

Караван историй

1

Ч/з СГЗ

57.

74249

Кіно-театр

1

Центр культурології ВНТУ

58.

23886

Компьютеры, сети, программирование

1

Ч/з періодики

59.

94994

Личности

1

Ч/з СГЗ

60.

01627

Менеджмент и кадры

1

Ч/з наукової літератури

61.

74328

Народна творчість та етнографія

1

Ч/з СГЗ

62.

23721

Нові матеріали і технології в металургії

1

Ч/з періодики

63.

40470

Освіта і управління

1

Ч/з СГЗ

64.

89092

Охорона праці і пожежна безпека

1

Пожежник

65.

09881

Персонал

1

Ч/з наукової літератури

66.

70700

Порошковая металлургия

1

Ч/з періодики

67.

22859

Промислова електроенергетика та електротехніка

1

Ч/з періодики

68.

08391

 Радиотехника

1

Ч/з періодики

69.

21985

Психологія і суспільство

1

Центр культурології ВНТУ

70.

22405

Сварщик

1

Ч/з періодики

71.

23918

Системні дослідження і інформаційні технології

1

Ч/з періодики

72.

74423

Слово і час

1

Ч/з СГЗ

73.

74541

Україна: аспекти праці

1

Ч/з наукової літератури

74.

95220

Українська культура

1

Ч/з СГЗ

75.

74499

Український історичний журнал

1

Ч/з СГЗ

76.

98857

Фізико-математичне моделювання

1

Ч/з періодики

77.

74299

Філософська думка

1

Ч/з СГЗ

78.

22453

Экономика предприятия

1

Ч/з наукової літератури

 

Журнали Росії

 

Iндекс

Hазва видання

Прим.

Місце збереження

1.

20681

Известия ВУЗов. Электромеханика

1

Ч/з періодики

2.

47570

Известия ВУЗов. Электроника

1

Ч/з періодики

3.

70294

Журнал общей химии

1

Ч/з періодики

4.

70470

Квантовая электроника

1

Ч/з періодики

5.

70542

Мировая экономика и международ. отношения

1

Ч/з наукової літератури

6.

70647

Научные и технические библиотеки

1

Довідково-бібліограф. відділ

7.

70705

Приборы и техника эксперимента

1

Ч/з періодики

8.

70772

Радио

1

Ч/з періодики

9.

70776

Радиотехника и электроника

1

Ч/з періодики

10.

71095

Энергия :экономика, техника

1

Ч/з періодики

11.

71600

Мир библиографии

1

Довідково-бібліограф. відділ

12.

72334

Наука и жизнь

1

Ч/з періодики

13.

72940

Медицинская техника

1

Ч/з періодики

14.

73300

Патенты и лицензии

1

Ч/з спецвидів

15.

81398

Студенчество. Диалоги о воспитании

1

Проректор з НПР по ОВП

16.

20700

Автометрия

1

Ч/з періодики

17.

70036

Автомобильный транспорт

1

Ч/з періодики

18.

70050

Бетон и железобетон

1

Ч/з періодики

19.

87319

Библиография

1

Довідково-бібліограф.відділ

20.

70080

Библиотека

1

Довідково-бібліограф. відділ

21.

84519

Библиотеки учебных заведений

1

Довідково- бібліограф. відділ

22.

81774

Библиотечное дело

1

Довідково-бібліограф. відділ

23.

79187

Вопросы защиты информации

1

Ч/з періодики

24.

70242

Деньги и кредит

1

Ч/з наукової літ.

25.

70321

За рулем

1

Ч/з періодики

26.

70377

Известия ВУЗов. Строительство

1

Ч/з періодики

27.

46123

Информатика и системы управления

1

Ч/з періодики

28.

80113

Контрольно-измерительные приборы и системы

1

Ч/з періодики

29.

70571

Микроэлектроника

1

Ч/з періодики

30.

70602

Наука и религия

1

Ч/з СГЗ

31.

70672

Основания, фундаменты и механика грунтов

1

Ч/з періодики

32.

70763

Программирование

1

Ч/з періодики

33.

70775

Радиотехника

1

Ч/з періодики

34.

70820

Смена

1

Ч/з СГЗ

35.

70968

Теплоэнергетика

1

Ч/з періодики

36.

71026

Физкультура и спорт

1

Ч/з СГЗ

37.

71104

Электрические станции

1

Ч/з періодики

38.

47298

Электронные компоненты

1

Ч/з періодики

 

 

 

Вверх