Перлини Подільського краю

 

Загнітко Д.Н. Вінницький краєзнавчий музей : путівник / Д. Н. Загнітко, А. Г. Степаненко, Й. Г. Тельман. – Одеса : Маяк, 1984. – 79 с. : 8 л. іл.
     Книга містить розповідь про зали та експозиції музею, в т. ч. про відділ образотворчого мистецтва.
Білозерова Л. Приїздіть до Вінниці : нарис / Л. Білозерова. – Одеса : Маяк, 1975. – 55 с. : фото, іл.
     Книжка розповідає про історію Вінниці, її визначні місця: пам’ятники, музеї, вулиці, парки, театри тощо.
Музеї села Тиманівки = Muzea wsi Tymanowki : фоторозповідь про три народних музеї села Тиманівки на Вінниччині / [авт.-упор. П. П. Новіков]. – К. : Мистецтво, 1975. – (Музеї України).
Музей М. М. Коцюбинського у Вінниці : путівник / [авт. тексту: Г. Т. Литвиненко, Б. В. Хоменко]. – 5-те вид., доп. і перероб. – Одеса : Маяк, 1981. – 79 с. : іл. – Текст: укр., рос., пол.
Підласко Т. В. Меморіальний музей В. В. Порика : путівник / Т. Підласко. – 2-ге вид., доп. – Одеса : Маяк, 1987. – 64 с. : іл. – Рез. фр. мовою. 
Зінченко А. Наш край – Поділля : навч. посібник для школи / А. Зінченко. – Вінниця : [б. в.], 1982. – 124 с.
     Видання містить розповідь про історію краю, визначні місця, видатних людей, майстрів прикладного мистецтва, художників Вінниччини та Вінницький художній музей.
Собчук Г. Музей-усадьба Н. И. Пирогова : путеводитель / Г. Собчук, П. Кланца. – Одесса : Маяк, 1980. – 72 с. : ил. – Текст: рус., англ., пол.
    В живописном уголке Винницы сохранилась усадьба, где почти 15 лет жил и работал великий русский ученый и хирург Н. И. Пирогов. Сейчас здесь музей. С его залами и експозициями знакомит данный путеводитель.
Музей Николая Пирогова : метод. указания для студентов-иностранцев / сост. М. Г. Харьков. – Винница : ВНТУ, 2010. – 8 с. : ил.
     Методические указания состоят из адаптированного текста о музее-усадьбе Н. И. Пирогова в Г. Виннице, иллюстративного материала и упражнений для самостоятельной работы студентов-иностранцев.
Федір Коновалюк : альбом : [із колекції меморіального комплексу Ф. З. Коновалюка Центру культурології та виховання студентів ВДТУ] / укл. Т. Буяльська. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 32 с. : іл.
Федір Коновалюк (1890-1984). Живопис : каталог виставки творів / [авт.-упор. В. П. Пидгора]. – К. : Поліграфкнига, 1987. – [52] с. : іл.
Стрельбицький М. Під небом Коновалюка. Кн. 2 : поезії / Михайло Стрельбицький. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 296 с. : іл.
     Книга є версією творчого симбіозу поета з художником Ф. З. Коновалюком (1890-1984) і спрямована на реабілітацію зображальності віршованого слова. Це видання містить прокоментовані поетом полотна живописця.
Мистецтво Вінниччини : альбом / [упор. Л. Гринюк]. – Вінниця : Держ. картографічна ф-ка, 2006. – [95] с. : іл.
     Книга містить інформацію про мистецьку еліту Вінниччини, репродукції картин Вінницьких художників. Це – творчий підсумок 30-річної історії Вінницької обласної організації Національної спілки художників України.

 

«До вас мій пензель промовля…» : [про урочисте вшанування пам’яті Федора Коновалюка з нагоди п’ятирічного ювілею відкриття його музею у ВНТУ] // Імпульс.– 1997. – № 11. – С. 6-7.

     Колісник П. Поташня – рядно таїни : [про Галерею Прокопа Колісника в с. Поташня Бершадського р-ну Він. обл.] / Прокіп Колісник // Сучасність. – 2005. – № 3. – С. 134-138.

     Воєдило Л. Боривітер, він же – Прокіп Колісник / Левко Воєдило // Українська культура. – 2007. – № 12. – С. 24-25.

     Вільчинська О. Портрети «великих українців Вінниччини» на виставці, частина у Хідожньому музеї, а деякі – в Українському домі / Ольга Вільчинська // 33 канал. – 2008. – 16 липня. – С. 10.

     Драпалюк С. У краєзнавчому музеї розпочалися «Мистецькі святки» / Сергій Драпалюк // Вінницька газета. – 2008. – 23 грудня. – С. 3.

     Машевцев А. Мініатюри Михайла Маслюка під мікроскопом : [про мікромініатюри жмеринського «лівші» Михайла Маслюка] / Анатолій Машевцев // Вінницькі відомості. – 2008. – 19 березня. – С. 4.

     Петренко М. У музеї підмінили оригінали полотен класиків соцреалізму : [про випадок у Ямпільському музеї образотворчого мистецтва] / Микола Петренко // RIA. – 2008. – 5 березня. – С. 3.

     Вишневська С. Картини з музеїв дають напрокат. У фонди повертаються… фальшивки / Світлана Вишневська // Місто. – 2009. – 7 березня. – С. 6.

     Мороз О. Продовжимо духовне очищення… в музеї / Оксана Мороз // Вінницька газета. – 2009. – 26 серпня. – С. 5, 8.

     Толстой А. Шляхтичка, а не «Революціонерка» : [посмертний портрет, який став перлиною експозиції Художнього музею м. Вінниці] / Андрій Толстой // RIA. – 2009. – 20 травня. – С. 7.

     Шведун В. Розвиток музейної справи : історичний нарис : [про історію створення музеїв Вінниці] / Володимир Шведун // Вінницька газета. – 2009. – 22 травня. – С. 7. 


Підготувала віртуальну виставку
 зав. відділу ОСГЛ Волкова І.А.
Вверх