Цілі та пріоритети сталого розвитку України ч.2


124.Мішеніна, Н.  Стратегії інвестиційного забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України [Текст] / Н. Мішеніна, І. Мареха // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 33-38.
   
125.Мовчан, В. О.  Екологізація міських систем - шлях до сталого розвитку [Текст] / В. О. Мовчан, К. Д. Черненко // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 639-641.
   
126.Мовчан, Я. І.  Екомережа як інноваційний інструмент впровадження елементів екологічного збалансованого розвитку [Текст] / Я. І. Мовчан // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 11-12.
   
127.Мойсеєнко, І. П.  Методологічні основи вимірювання рівня економічної безпеки держави [Текст] / І. П. Мойсеєнко, М. Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 90-98.
   
128.Морська екополітика України : сценарій стратегії збалансованого розвитку [Текст] / Я. І. Мовчан, О. Г. Тарасова, О. В. Бонь, В. А. Гроза // Екологічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 17-18.
   
129.Мудрак, О. В.  Принципи, ресурси та шляхи формування екологічної мережі Вінниччини у контексті збалансованого розвитку [Текст] / О. В. Мудрак // Екологічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 10-15.
   
130.Мюрби, Х.  Міжнародні стандарти ISO на підтримку процесів сталого розвитку [Текст] / Х. Мюрби // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 3. – С. 4-5.
   
131.Ночвай, В. М.  Екологічно чиста технологія спалювання палива [Текст] / В. М. Ночвай, В. Г. Петрук // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 400-402.
   
132.Огліх, В.  Шляхи реформування податкової системи України у напрямку забезпечення сталого економічного розвитку [Текст] / В. Огліх, О. Шаповалов // Економіст. – 2007. – № 11. – С. 26-29.
   
133.Окландер, М.  Модернізація концепції маркетингу у ХХІ столітті в межах парадигми сталого розвитку України [Текст] / М. Окландер, Н. Андреева // Економіст. – 2010. – № 11. – С. 23-25.
   
134.Орловська, Ю. В.  Оцінка сталості розвитку адміністративних територій в розробці регіональних інвестиційних стратегій [Текст] / Ю. В. Орловська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 4. – С. 120-125.
   
135.Оскольський, В.  Про економічну політику сталого розвитку в Україні [Текст] / В. Оскольський // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 4-13.
   
136.Охорона та збереження об'єктів культурної і природної спадщини в контексті збалансованого (сталого) розвитку [Текст] / М. Г. Демчишин, О. М. Беспалова, О. М. Анацький, Т. В. Кріль // Екологічний вісник. – 2007. – № 6. – С. 19-20.
   
137.Павліха, Н.  Принцип просторового менеджменту сталого розвитку [Текст] / Н. Павліха // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 40-45.
   
138.Палапа, Н. В.  До питання збалансованого розвитку сільських територій [Текст] / Н. В. Палапа // Екологічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 14-15.
   
139.Перга, Т. Ю.  Україна в Індексі Екологічно Усталеного Розвитку: реалії та перспективи на майбутнє [Текст] / Т. Ю. Перга // Екологічний вісник. – 2005. – № 1. – С. 18-19.
   
140.Пилипенко, А. А.  Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення [Текст] / А. А. Пилипенко, І. В. Ялдін // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 253-260.
   
141.Пішеніна, Т.  Онтологія, періодичність та сутнісні ознаки радіоекологічної безпеки, етапність процесу становлення радіоекологічної безпеки України [Текст] / Т. Пішеніна // Економіст. – 2011. – № 2. – С. 28-29.
   
142.Погурельський, С. П.  Формування оптимальних співвідношень земельних угідь як основа сталого природокористування [Текст] / С. П. Погурельський, А. Г. Мартин // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 503-505.
   
143.Попова, О.  Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку [Текст] / О. Попова // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 73-84.
   
144.Потай, О. А.  Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства [Текст] / О. А. Потай // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 226-235.
   
145.Похресник, А.  Стратегічна роль цілісного освітньо-наукового комплексу [Текст] / А. Похресник // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 30-35.
   
146.Праховник, А. В.  Від управління електроспоживанням до енергетики сталого розвитку [Текст] / А. В. Праховник // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2009. – № 6. – С. 49-56.
   
147.Приходько, М. М.  Система інтегрального управління природними ресурсами [Текст] / М. М. Приходько // Екологічний вісник. – 2005. – № 2. – С. 19-24.
   
148.Прокіп, А.  Сучасні підходи до енергозабезпечення людства в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] / А. Прокіп // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 85-90.
   
149.Рассадникова, С. І.  Політика формування екологічної інфраструктури в контексті впровадження "зеленої" економіки в Україні [Текст] / С. І. Рассадникова // Екологічний вісник. – 2012. – № 2. – С. 10-11.
   
150.Ригайло, С. Я.  Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку [Текст] / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 171-177.
   
151.Рідей, Н.  Освіта і наука для сталого розвитку в програмних документах і угодах світових зібрань [Текст] / Н. Рідей, Ю. Рибалко, Т. Хітренко // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 90-97.
   
152.Рогов, Г. К.  Фактори та фінансові результати корпоративної екологічної діяльності [Текст] / Г. К. Рогов // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 92-103.
   
153.Рябікова, Г. В.  Охорона природи і екологізація виробництва як передумова сталого розвитку [Текст] / Г. В. Рябікова // Екологічний вісник. – 2005. – № 1. – С. 20-21.
   
154.Салтан, М. П.  Формування стратегії сталого розвитку соціально-економічного потенціалу регіону (на прикладі Вінницької області) [Текст] / М. П. Салтан // Вісник ВПІ. – 2011. – № 2. – С. 52-57.
   
155.Саньков, П. М.  Забезпечення акустичної безпеки населення України - шлях до євроінтеграції [Текст] / П. М. Саньков, Н. О. Ткач // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 5. – С. 3-6.
   
156.Северенчук, А. Л.  Оцінка розвитку регіонів: збалансований підхід [Текст] / А. Л. Северенчук // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 26-27.
   
157.Семенюк, Е.  Яким буде завтрашній день людства? [Текст] / Е. Семенюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; за ред. В. Л. Петрушенко. – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 3-8.
   
158.Семків, О.  Торгівля викидами для України - шлях до сталого розвитку [Текст] / О. Семків // Екологічний вісник. – 2005. – № 5. – С. 30-31.
   
159.Сімченко, Н. О.  Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень [Текст] / Н. О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 13-18.
   
160.Скиба, Ю. А.  Зміст і структура екологічної освіти в контексті сталого розвитку [Текст] / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна, М. М. Скиба // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 25-26.
   
161.Славов, В. П.  Енергетичні аспекти ресурсозбереження у сталому розвитку сільських територій [Текст] / В. П. Славов, О. В. Коваленко // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 1. – С. 258-261.
   
162.Соловій, І. П.  Аналіз індикаторів суспільного прогресу в контексті державної політики, спрямованої на реалізацію пріоритетів сталого розвитку України [Текст] / І. П. Соловій, М. П. Душна // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 199-205.
   
163.Сологуб, О. П.  Реформування системи екологічного управління в умовах сталого розвитку [Текст] / О. П. Сологуб // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 3. – С. 110-113.
   
164.Соляр, В. В.  Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону в контексті концепції сталого розвитку [Текст] / В. В. Соляр // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 189-193.
   
165.Сотник, І.  Економічне стимулювання ресурсозбереження у контексті сталого розвитку України [Текст] / І. Сотник // Економіст. – 2010. – № 12. – С. 72-75.
   
166.Сотник, І. М.  Тенденції і проблеми управління дематеріалізацією виробництва й споживання [Текст] / І. М. Сотник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 62-67.
   
167.Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) [Текст] / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 4-14.
   
168.Сталий розвиток територій: лісомеліорація Яворівського гірничо-промислового району [Текст] / В. І. Мокрий, Л. І. Копій, В. Б. Капустяник [та ін.] // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 641-644.
   
169.Статюха, Г. А.  Стандарты управления окружающей средой и связь с устойчивым развитием [Текст] / Г. А. Статюха, Б. Н. Комаристая // Вісник ВПІ. – 2006. – № 5. – С. 63-66.
   
170.Статюха, Г. О.  Сталий розвиток як складова вищої технічної освіти в НТУУ "КПІ" [Текст] / Г. О. Статюха, Т. В. Бойко, І. М. Джигирей // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 651-654.
   
171.Степаненко, Б. В.  Фінансування "зеленого" бізнесу у контексті забезпечення сталого розвитку [Текст] / Б. В. Степаненко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 75-81.
   
172.Стецюк, К.  Екологічна культура як джерело ціннісних орієнтацій освіти для збалансованого розвитку [Текст] / К. Стецюк // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 96-103.
   
173.Стецюк, К.  Поетапне формування екологічної культури майбутніх фахівців вищої аграрної школи [Текст] / К. Стецюк // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 74-79.
   
174.Стецюк, К. В.  Концепція освіти для збалансованого розвитку в нормативних джерелах [Текст] / К. В. Стецюк // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / МОНМС України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2011. – Вип. 67. – С. 58-64.
   
175.Стецюк, К. В.  Освіта для збалансованого розвитку в контексті вимог здорового життєвого середовища [Текст] / К. В. Стецюк // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 3. – С. 85-92.
   
176.Стукалов, В. А.  Система ядерной энергетики и проблемы ее устойчивого развития [Текст] / В. А. Стукалов, С. А. Субботин, В. Ф. Цибульский // Энергия: экономика, техника, экология. – 2007. – № 4. – С. 8-15.
   
177.Супруненко, С.  Економічні аспекти сталого розвитку та роль концепції чистішого виробництва в екологізації економіки [Текст] / С. Супруненко // Екологічний вісник. – 2005. – № 6. – С. 29-31.
   
178.Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів [Текст] : монографія / МОН України ; під ред. В. Г. Петрука. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 254 с. – 100.
   
179.Тараріко, О. Г.  Подолання опустелення та деградації земель як базова основа збалансованного розвитку сільського господарства [Текст] / О. Г. Тараріко // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 20-21.
   
180.Тарасенко, І. О.  Методологічні положення прогнозування сталого розвитку підприємств легкої промисловості [Текст] / І. О. Тарасенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 153-163.
   
181.Тимочко, Т. В.  Національний проект "Україна на шляху до "зеленого зростання [Текст] / Т. В. Тимочко // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 4-5.
   
182.Тимочко, Т. В. У людства не залишається іншого виходу, як планувати своє майбутнє : [щодо збалансованого (сталого) розвитку] [Текст] / Т. Тимочко // Зовнішні справи. – 2010. – № 6. – С. 8-10; № 7-8. – С. 25-29.
   
183.Тимочко, Т. В.  Україна потребує збалансованого розвитку [Текст] / Т. В. Тимочко // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 6-7.
   
184.Толстоухов, А. В.  Національна екологічна політика як складова переходу України на засади збалансованого (сталого) розвитку [Текст] / А. В. Толстоухов // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 4-5.
   
185.Туниця, Т. Ю.  Екологічна Конституція Землі: перша українська версія побудови каркасу [Текст] / Т. Ю. Туниця, Ю. Ю. Туниця, С. Н. Краєвський // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 7-21.
   
186.Устінова, І. І.  Демографічний та природно-ресурсний потенціал території у контексті збалансованого (сталого) розвитку України [Текст] / І. І. Устінова // Екологічний вісник. – 2011. – № 5. – С. 14-16.
   
187.Федунь, Ю. Б.  Шляхи забезпечення сталого еколого-економічного розвитку України [Текст] / Ю. Б. Федунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етепи становлення і проблеми розвитку. – С. 525-529.
   
188.Філіпчук, Г.  Природо- і людиноцентризм у контексті екоосвіти сталого розвитку [Текст] / Г. Філіпчук // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13, № 2-3. – С. 79-85.
   
189.Філіпчук, Г.  Суспільне ековиховання в контексті природності існування [Текст] / Г. Філіпчук // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13, № 4. – С. 144-150.
   
190.Філонова, І. Б.  Стратегічні аспекти сталого розвитку банківської системи України під впливом глобалізаційних процесів [Текст] / І. Б. Філонова // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 96-102.
   
191.Формування еколого-економічної системи енергоактивного агрокліматичного коридору як зони екологічного комфорту [Текст] / С. М. Дутка, Ю. В. Мельник, І. В. Дерев'янко, Н. М. Власова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 175-183.
   
192.Фурдичко, О.  Сталий розвиток аграрного сектора економіки на засадах раціонального природокористування [Текст] / О. Фурдичко // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 6-8.
   
193.Харічков, С.  "Зелені інвестиції" як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження [Текст] / С. Харічков, Н. Андрєєва // Економіст. – 2010. – № 12. – С. 16-21.
   
194.Харічков, С.  Екологічно чисте виробництво: інституційні передумови, шляхи та механізми їх активізації в Україні [Текст] / С. Харічков, Н. Андрєєва // Економіст. – 2010. – № 10. – С. 25-29.
   
195.Харічков, С. К.  Стале рекреаційно-туристичне природокористування на природно-заповідних тереторіях [Текст] / С. К. Харічков, О. А. Воробйова // Екологічний вісник. – 2010. – № 1. – С. 7-8.
   
196.Хвесик, М.  Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України [Текст] / М. Хвесик, І. Бистряков // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 4-12.
   
197.Хвесик, М.  Сталий розвиток України: проблеми та перспективи [Текст] / М. Хвесик // Економіст. – 2011. – № 4. – С. 8-9.
   
198.Хвесик, М. А.  Екологізація економіки як пріоритетний інструмент сталого розвитку [Текст] / М. А. Хвесик // Екологічний вісник. – 2010. – № 6. – С. 26-27.
   
199.Хвесик, М. А.  Економічні проблеми природокористування та сталий розвиток [Текст] / М. А. Хвесик // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 4-5.
   
200.Хилько, М. І.  Про узгодженість економічної та екологічної парадигм розвитку в Україні [Текст] / М. І. Хилько // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 22-24.
   
201.Хоружий, П. Д.  Шляхи збалансованого водокористування та водовідтворення в Україні [Текст] / П. Д. Хоружий, Т. П. Хомутецька, А. Л. Котельчук // Екологічний вісник. – 2007. – № 6. – С. 7-8.
   
202.Черваньов, І. Г.  Інвайронментальні аспекти соціально-економічної концепції сталого розвитку [Текст] / І. Г. Черваньов // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 16-17.
   
203.Чистілін, Д.  Прогноз структури світової економіки на основі чисельного експерименту [Текст] / Д. Чистілін // Економіка України. – 2009. – № 9. – С. 57-66.
   
204.Шубравська, О.  Ризики сталого розвитку АПС України в умовах глобалізації [Текст] / О. Шубравська // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 62-68.
   
205.Яцик, А. В.  Водні ресурси в контексті екологічної безпеки та збалансованого розвитку держави [Текст] / А. В. Яцик // Екологічний вісник. – 2007. – № 6. – С. 21-24.
Вверх