Публикации об И. В. Кузьмине


338. Про нагородження професора Кузьміна І. В. Почесною грамотою Президії Верховної Ради України РСР : [ректора ВПІ, доктора технічних наук] // Відомості ВР УРСР. – 1984. – № 4. – С. 184.

339. Про присвоєння професору Кузьміну І. В. почесного звання заслуженого діяча науки УРСР : Указ Президії Верховної Ради УРСР : [Кузьмін І. В. – ректор ВПІ] // Відомості ВР УРСР. – 1979. – № 29. – С. 464.

340. Про присудження Державної премії УРСР в галузі науки і техніки 1981 р. : Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР : [в т. ч. Кузьміну І. В. – ректору ВПІ, як співавтору підручника «Основы теории информации и кодирования» (1977)] // Зібрання постанов Уряду УРСР. – 1981. – № 12. – С. 3-9.

341. Борецький В. Любов, праця і життя : [88-річчя І. В. Кузьміна] // Імпульс. – 2012. – № 2. – С. 10.

342. Волошенюк, І. Біля витоків : [професор ВПІ Іван Кузьмін – про свою роботу в науці і в космічній програмі Сергія Корольова] // Вінницька газета. – 2011. – 12 квітня. – С. 8.

343. Говірський, Л. Сибірський характер : [про ректора ВПІ І. В. Кузьміна] // Вінницька правда. – 1984. – 3 лют.

344. Від «Востока» до «Бурана» : [про перспективи розвитку космонавтики розповідає завідувач кафедри АСУ ВПІ, професор, доктор технічних наук, лауреат Державної премії УРСР по науці і техніці І. В. Кузьмін] / інтерв’ю взяв В. Якимчук // Вінницька правда. – 1991. – 12 квітня.

345. Вуз і виробництво : [розповідає ректор ВПІ І. В. Кузьмін] / бесіду вів О. Прихожай // Вінницька правда. – 1985. – 5 квітня.

346. Дмитрук, О. Батько вінницьких інженерів : [про ректора Вінницького політехнічного інституту (нині Національного технічного університету) І. В. Кузьміна] // Вінницька газета. – 2004. – 19 березня. – С. 2.

347. Довгий час до комп’ютера : [інтерв’ю професора ВПІ І. В. Кузьміна з приводу створення у м. Вінниці товариства інформатики і обчислювальної техніки] / інтерв’ю взяв О. Прихожай // Вінницька правда. – 1991. – 23 квітня.

348. Дьяконов, Б. Все залишається людям : [підсумки діяльності І. В. Кузьміна на посаді ректора ВПІ] // Комсомольське плем’я. – 1989. – 15 липня.

349. Зонова, І. Іван Кузьмін, колишній ректор ВНТУ, мив золото і запускав космічні ракети з Сергієм Корольовим // 33 канал. – 2012-2013. – 26 грудня – 1 січня. – С. 20.

350. Зянько, І. Космос професора Івана Кузьміна // Імпульс. – 1997. – № 4. – С. 2-3; Подолія. – 1997. – 12 квітня.

351. Космос Кузьміна : [до 80-літнього ювілею І. В.] // Імпульс. – 2004. – № 2. – С. 4-6.

352. КУСС-99 імені Кузьміна : [П‘ята МНТК, присвячена 75-літньому ювілею І. В. Кузьміна] // Імпульс. – 1999. – № 1. – С. 3.

353. Пастушенко, Л. На все життя : [про ректора ВПІ, професора І. В. Кузьміна] // Радянська Україна. – 1983. – 18 грудня.

354. Пастушенко, Л. Президентський стипендіат : як стати вченим? : [бесіда з академіком І. В. Кузьміним] // Подолія. – 1997. – 10 червня.

355. Складові щастя Івана Кузьміна : [інтерв’ю заслуженого діяча науки і техніки, колишнього ректора ВПІ з приводу встановлення йому особистої стипендії Президента України Л. Кучми] / кореспондент Л. Пастушенко // Демократична Україна. – 1997. – 4 грудня.

356. Слово партии – в массы : X сьезд общества «Знание» : [УССР. Упоминается выступление И. В. Кузьмина, ректора ВПИ] // Правда Украины. – 1982. – 5 июня; Молодь України. – 1982. – 5 червня; Сільські вісті. – 1982. – 5 червня; Робітнича газета. – 1982. – 5 червня.

357. У творчому пошуку : [інтерв’ю ректора ВПІ І. В. Кузьміна про роботу інституту] // Вінницька правда. – 1980. – 19 квітня.

358. Украинская советская энциклопедия : в 12 т. Т. 5. Кетокислоты-Лахор / гл. ред. М. П. Бажан. – К. : Главная редакция УСЭ, 1981. – 560 с. – Из содерж. : И. В. Кузьмин. – С. 475.

359. Хвиля, А. Вершина : нарис : [про ректора ВПІ І. В. Кузьміна] // За інженерні кадри. – 1981. – 5 червня.

360. Шаміс, Л. Один день у політехнічному : [добірка матеріалів, присвячена 10-літньому ювілею ВПІ] / Л. Шаміс, В. Клепко // Вінницька правда. – 1983. – 17 грудня.

Вверх