«Вивчаємо мову (на допомогу студентам-іноземцям)»


Підготовка фахівців для іноземних держав у навчальних закладах Україні є одним із найважливіших стратегічних напрямів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності України, а підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади – це перша і вкрай необхідна ланка всього навчального процесу з підготовки іноземних студентів для будь-якого ВНЗ України, зокрема для Вінницького національного технічного університету.

Структурний підрозділ, який готує в ВНТУ  іноземних громадян до вступу у ВНЗ України – це інститут довузівської підготовки (ІнДП) для іноземних громадян.

Щороку підготовче відділення зараховує на навчання студентів з Китайської Народної Республіки, Колумбії, Сірії,  Конго, Камеруну, Еквадору, Чілі, Анголи,  Іраку, Туркменістану, Азербайджану, Молдови та ін.  

Основною метою навчальної роботи підготовчого відділення іноземних громадян є вивчення слухачами-іноземцями української мови в обсязі, достатньому для спілкування, читання та навчання, вивчення української термінології; вивчення і поглиблення знань з математики, фізики, хімії, креслення, інформатики в обсязі, достатньому для подальшого навчання у вищих навчальних закладах України, а також підготовка слухачів до здачі вступних випробувань до вищих навчальних закладів України і, зокрема, до  Вінницького національного технічного університету.

Окрім того, вивчення української мови дає можливість іноземним громадянам ознайомитися з історією, культурою і традиціями українського народу.

Володіння мовою  для іноземного студента є гарантією якісної професійної підготовки сучасного освіченого спеціаліста-інженера. Багато студентів-іноземців потребують знань української мови не тільки для спілкування, а й для кращого розуміння технологічних процесів.

Слухачі підготовчого відділення для іноземних громадян забезпечуються навчально-методичними посібниками та користуються науково-технічною бібліотекою університету. Бібліотека активно сприяє іноземним студентам у вивченні української мови, у формуванні мовних і комунікативних навичок й умінь, в популяризації культурного розмаїття та формуванні позитивного ставлення до української мови.

Пропонуємо вашій увазі віртуальну книжкову виставку «Вивчаємо мову (на допомогу студентам-іноземцям)»  яка сформована із матеріалів з фонду бібліотеки.

На виставці представлені всі наявні посібники та підручники, необхідні для вивчення української мови студентами-іноземцями.

Сподіваємося, що ця виставка стане в нагоді для всіх бажаючих вивчати українську мову


Нові надходження з української мови


Ш143.21я73

А16

Абрамчук, О. В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців ІІ курсу: навчальний посібник/О. В. Абрамчук, І. Є. Зозуля, Г. В. Лепко; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 109с.

 

Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців ІІ курсу, які проходять мовно-технологічну практику з метою оволодіння термінологічною лексикою своєї майбутньої спеціальності.

ГНК, к. 503, 504

Ш141.1я73

А 35

Азарова, Л. Є. Практична граматика української мови : Для студентів-іноземців підготовчого відділення: Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, В. Я. Корженко, З. П. Корженко; МОН України. - Вінниця : ВНТУ, 2004.  294с.

 

Орієнтовано на студентів-іноземців, які мають намір навчатися в технічних вузах. У посібнику подаються основи граматики української мови у доступній формі, які сприятимуть швидкому і повному засвоєнню мови студентами підготовчих відділень.

ГНК, к. 503, 504

Ш141.1я73

А35

Азарова, Л. Є. Українська мова для іноземців. Професійна сфера спілкування: навчальний посібник/Л. Є. Азарова, Т. Ю. Іванець,  О. А. Цимбал; ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 111с. 

 

Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців економічних спеціальностей. Посібник містить різноманітні вправи, граматичний та лексичний матеріал, тексти економічного напряму, комунікативно спрямовані завдання, що сприятимуть засвоєнню нової лексики та синтаксичних конструкцій, збагачуватимуть словни ковий запас студентів.

ГНК, к. 503, 504
Ш141.1я73

А35

Азарова, Л. Є. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, Т. Ю. Іванець; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 130с.

 

Навчальний посібник містить країнознавчий матеріал для студентів-іноземців 2 курсу.

ГНК, к. 503, 504
  Ш141.1я73

А35

Азарова, Л. Є.  Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення: навчальний посібник / Л. Є. Азарова,  І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 121с.

 

В посібнику подано граматичний та лексичний матеріал, різні види завдань, вправи, таблиці, мікротексти для читання, діалоги, наочність, необхідні для вивчення української мови іноземними студентами на початковому етапі.

ГНК, к. 503, 504
  Ш141.1я73

А35

Азарова, Л. Є.  Українська мова. Складні вживання: (найновіші рекомендації): навчальний посібник / Л. Є. Азарова, Н. Й. П'яст, Л. А. Радомська; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 90с.

 

Посібник містить рекомендації щодо типових мовленнєвих помилок, суперечливих та складних проблем морфології і синтаксису сучасної української літературної мови.

ГНК, к. 503, 504
  Ш141.1я73

В 48

Вінницька, В. М.   Українська мова: Практичний курс граматики для студентів-іноземців / В. М. Вінницька, Н. П. Плющ. - К., 1997. - 243с.

 

У пропонованому виданні узагальнюються та систематизуються знання з граматики української мови, розширюється словниковий запас, автивізуються навички усного та писемного мовлення. Видання може бути використане у будь-якій іномовній аудиторії.

ГНК, к. 503, 504
  Ш141.1я73

Г 84

Гримич, М. Українська мова щодня: Початковий рівень: Навчальний посібник / М. Гримич, Н. Непийвода, В. Різун. - К. : "Заповіт", 1998.  - 160с.

 

Це - перший ілюстрований посібник з української мови для іноземців, написаний за новими зарубіжними і вітчизняними комунікативними методиками. В його основі — матеріали авторів за час їхнього викладання в Міжнародній школі україністики та Корпусі миру США.

ГНК, к. 503

Ш141.1я73

З 17

Зайченко, Н. Ф. Практичний курс української мови для іноземців : усне мовлення:Навчальний посібник / Н. Ф. Зайченко, С. А. Воробйова. - К.: Знання України, 2004. - 324с.

 

Видання адресується іншомовним студентам, які оволоділи базовою практичною граматикою української мови і лексичним мінімумом у межах 1500-2000 одиниць і бажають активізувати свій лексичний запас та вдосконалити  навички усного мовлення в актуальних ситуаціях повсякденного спілкування.

ГНК, к. 503, 504
  Ш141.1я73

І-18

Іванець, Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів: Соціально-політична сфера спілкування: Навчальний посібник /Т. Ю. Іванець, О. В. Абрамчук ; ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2006. - 63с.

 

Посібник містить тексти соціально-політичного спрямування та завдання для них. Мета посібника — удосконалення навичок читання, усного та писемного мовлення іноземних студентів, ознайомлення з найбільш важливими і суперечливими подіями історії українського суспільства.

ГНК, к. 503, 504
 

Ш141.1я73

І-18

Іванець, Т. Ю.  Українська мова для іноземних студентів інженерних спеціальностей.: Збірник вправ / Т. Ю. Іванець; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 65с.

 

Навчальний матеріал допоможе студентам-нефілологам узагальнити і систематизувати мовні знання, активізувати навички усного і писемного мовлення у професійній, побутовій та соціально-культурній сферах спілкування.

ГНК, к. 503, 504
 

Ш141.1я73

І 18

Іванець, Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів: Навчальний посібник. Ч.2 / Т. Ю. Іванець, В. Я. Корженко, О. В. Абрамчук; МО України. - Вінниця: ВДТУ, 1998. - 37с.

 

Посібник містить вправи та завдання, граматичний матеріал у вигляді завдань та тестів з освоєння української мови.

ГНК, к. 503, 504

 

Ш141.1я73

І 18

Іванець, Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів: Навчальний посібник. Ч.3 / Т. Ю. Іванець, В. Я. Корженко, О. В. Абрамчук. - Вінниця: ВДТУ, 1999. - 112с.


ГНК, к. 503, 504

  Ш141.1я73

К66

Корженко, В. Я.  Українська мова для студентів-іноземців підготовчого відділення: розмовно-фонетичний курс: навчальний посібник/В. Я. Корженко, З. П. Корженко, Л. В. Горчинська; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2005.  - 238с.


Посібник розрахований на студентів-іноземців підготовчого відділення, які вивчають українську мову та мають намір продовжити навчання в технічному вузі. Посібник містить вправи та завдання, граматичний матеріал у вигляді таблиць та мікротексти для читання.

ГНК, к. 503, 504
  Ш141.1я73

К 66

Корженко, В. Я.  Фізика на заняттях української мови: Навчальний посібник. Ч. 1 / В. Я. Корженко, З. П. Корженко; МОН України; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 86с.

 

Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців, які вивчають фізику. Тексти та завдання посібника спрямовані на активізацію та максимальне засвоєння комунікативних конструкцій і граматичного матеріалу наукового стилю мовлення.

ГНК, к. 503, 504
 

Ш141.1я73

К66

Корженко, В. Я.  Фізика на заняттях української мови: посібник для студентів-іноземців першого курсу. ч. 2 / В. Я. Корженко, З. П. Корженко; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 83с.

 

Навчальний посібник містить тексти та лексико-граматичні комплекси для студентів-іноземців, які вивчають фізику. Матеріал посібника, граматичні моделі та мовленнєві конструкції спрямовані на активізацію навчальної діяльності студентів, сприятиме засвоєнню граматичного матеріалу наукового стилю мовлення.

ГНК, к. 503, 504
  Ш141.1я73

К66

Корженко, В. Я. Спілкуємося українською. Країнознавство: навчальний посібник/В. Я. Корженко, О. В. Абрамчук, Л. В. Горчинська; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 84с.

 

Матеріал посібника містить навчальні тексти та лексико-граматичні конструкції, необхідні для навчальної діяльності та спілкування у побутовій, культурній, науково-навчальній та соціальних сферах. Запропоновані тексти допоможуть студентам-іноземцям ознайомитися з традиціями та звичаями українського народу, збагатити словниковий запас.

ГНК, к. 503, 504
 

Ш141.1я73

К66

Корженко, В. Я.  Українська мова для іноземців: початковий етап: навчальний посібник. Ч. 1 / В. Я. Корженко; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 115с.

 

Посібник складається зі вступного фонетичного курсу, який передбачає інтенсивне засвоєння фонетики та функціональної граматики,  формування базисного словникового запасу та вдосконалення навичок усного і письмового спілкування у навчально-науковій та соціально-побутових сферах.

ГНК, к. 503, 504
 

Ш141.1я73

К66

Корженко, В. Я. Українська мова для іноземців: початковий етап: навчальний посібник. Ч.2/В. Я. Корженко; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 134с.

 

Посібник орієнтовано на засвоєння основ функціональної граматики, удосконалення мовної та мовленевої компетентності студентів-іноземців у навчально-науковій та соціально-побутових сферах,що сприятиме збагаченню словникового запасу та формуванню комунікативних навичок.

ГНК, к. 503, 504
  Ш141.1я73

К66

Корженко, В. Я. Українська мова для іноземців: початковий курс: навчальний посібник. Ч. 3 / В. Я. Корженко; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 123с.

 

Посібник формує необхідні уміння та навички в усному та писемному мовленні, читанні та аудіюванні, засвоєння основ функціональної граматики, удосконалення мовної та мовленнєвої компетентності.

ГНК, к. 503, 504
 

Ш141.1я73

К66

Корженко, В. Я.  Основи економічної теорії на заняттях української мови: навчальний посібник/В. Я. Корженко, Л. Є. Азарова; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 79с.

 

Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців, які вивчають основи економічної теорії.  Матеріали посібника орієнтовані на активізацію мовленевої діяльності студентів-іноземців І курсу.

ГНК, к. 503, 504
  Ш141.1я73

К78

Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення: навчальний посібник/Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 85с.

 

Навчальний посібник розрахований на слухачів-іноземців підготовчого відділення, які вивчають країнознавство. Посібник містить різноманітні вправи та завдання, граматичний та лексичний матеріал, тексти для читання. Велика кількість завдань репродуктивного, реконструктивного та творчого характеру дає змогу студентам покращити лексичний запас слів та граматичний рівень мови.

ГНК, к. 503, 504
  Ш141.1я73

П69

Практичний курс української мови для слухачів Ін ДП.: навчальний посібник. Розділ ІІ: Синтаксис/ВНТУ; Уклад.: Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, З. П. Корженко. - Вінниця: ВНТУ, 2006. -  90с.

 

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні питання синтаксису сучасної української мови, надано практичні завдання, спрямовані на формування практичних навичок володіння сучасною українською мовою.

ГНК, к. 503, 504
  Ш141.1я73

П99

П'яст, Н. Й. Українська мова. Країнознавство: навчальний посібник для студентів-іноземців/Н. Й. П'яст, А. С. Стадній, Л. А. Радомська; ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 112с.

 

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких мовленнєвих умінь і навичок, удосконаленню комунікативних якостей мовлення студентів-іноземців, інтонаційної виразності. Пропонований дидактичний матеріал можна використовувати як з навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями.

ГНК, к. 503, 504
  Ш141.1я73

У45

Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство: Навчальний посібник/В. Я. Корженко, Т. Ю. Іванець, О. В. Абрамчук [та ін.]; ВДТУ. - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 78с.

 

Посібник сприятиме активізації мовної діяльності у сфері країнознавства студентів-іноземців усіх спеціальностей.

ГНК, к. 503, 504

 

Віртуальну виставку підготували зав. відділом навчальної літератури Суровенко Г.Ф, бібліотекар ІІ кат. Бондар О.І.

 

Вверх