Нові надходження з української мови

 

Ш141.1я2

І-49

Азарова, Л. Є. Ілюстрований тематичний словник української мови для студентів-іноземців /

Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Н. Л. Клочко,

Ю.В. Поздрань / Вінниця : ВНТУ, 2015. - 124 с.

Ілюстрований тематичний словник є універсальною сучасною методикою швидкого оволодіння навичками української мови. 43 теми, що розміщені у цьому виданні, дають змогу швидко поповнити словниковий запас загальновживаною лексикою української мови. 

к. 301,  704,  703,  503,  504

Ш141.1я73

А16

Абрамчук, О. В. Українська мова для студентів-іноземців економічних спеціальностей : навчальний посібник / О.В. Абрамчук, О. А. Цимбал – Вінниця : ВНТУ, 2015. - 94 с.

У посібнику навчальний матеріал розташований за темами, у кожній з яких містяться фахові тексти та завдання, передтекстові та післятекстові, які спрямовані на засвоєння фахової лексики та лексико-граматичних конструкцій в науково-професійній сфері спілкування.

к. 301,  704,  703,  503,  504

 

Вверх