Нові надходження з української мови

 

 Piccy.info - Free Image Hosting  

811.161.1(072)

М54

Методические указания к практическим занятиям по русскому языку для студентов-иностранцев всех специальностей [Текст] / ВНТУ ; сост.: Т.Н. Пустовит, Л.В. Горчинская, Е.Н. Ярмоленко. - Винница : ВНТУ, 2017. - 58 с.

Методические указания содержат материалы, которые могут быть использованы во время аудиторных и самостоятельных занятий с целью выявления уровня подготовки студентов к речевой практике.

 

к. 704 ,  703 ,  503 ,  504 
 Piccy.info - Free Image Hosting  

811.161.1(072)

М54

Методичні вказівки до СРС з російської мови для студентів-іноземців 4 курсу всіх спеціальностей [Текст] / ВНТУ ; уклад.: М. М. Мошноріз,

Ю. Л. Старовойт. -  Вінниця : ВНТУ, 2017. - 55 с.

Методичні вказівки до СРС з російської мови для студентів-іноземців 4 курсу призначені для виконання домашніх завдань студентами-іноземцями всіх спеціальностей задля закріплення мовного матеріалу.

 

к. 704 ,  703 ,  503 ,  504 
 Piccy.info - Free Image Hosting  

Ш141.1я73

С 760

Стадній, А. С. Основи ІТ-технологій на уроках української мови [Текст] : навчальний посібник /

А. С. Стадній, Л. А. Радомська ; ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 76 с.

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких мовленевих умінь і навичок у побудові висловлювань наукового стилю, удосконаленню комунікативних якостей мовлення студентів-іноземців.

 

к. 301 ,  704 ,  703 ,  503 ,  504
 Piccy.info - Free Image Hosting  

Ш141.1я73

А35

Азарова, Л. Є. Український дивосвіт [Текст] : країнознавство для іноземних студентів-нефілологів : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, Т. Ю. Іванець ; МОН України, ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 171 с.

Навчальний посібник містить країнознавчий матеріал для студентів-іноземців 2 курсу. У посібнику подано інформацію про українські символи, видатних українців, визначні місця України, а також події української історії.

 

к. 301 ,  704 ,  703 ,  2264,  503 ,  504
 Piccy.info - Free Image Hosting  

811.161.2(03)

С48

Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян - слухачів підготовчого відділення [Текст] : словник / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Н. Л. Франчук, Ю.В. Поздрань ; ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 87 с.

Словник містить основні терміни з математики, фізики та хімії.

 

к. 301 ,  704 ,  703 ,  503 ,  504
 Piccy.info - Free Image Hosting  

811.161.2(075.8)

Г76

Граматика української мови [Текст] : (у схемах та таблицях) для іноземних студентів : фонетика, лексика, морфологія : навчальний посібник / О. В. Абрамчук,

Л. В. Горчинська, Н. Л. Франчук, Ю. В. Поздрань ; ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 102 с. 

Матеріал посібника містить таблиці з граматичним матеріалом, що спрямовані на продуктивне засвоєння й максимальну активізацію комунікативних моделей та їхнє лексичне засвоєння.

 

к. 301 ,  704 ,  703 ,  503 ,  504
 Piccy.info - Free Image Hosting  

811.161.2(075)

З-78

Зозуля, І. Є. Тексти для читання [Текст] : початковий етап : навчальний посібник. Ч. 1 / І. Є. Зозуля,

О. М. Новак, О. Д. Присяжна ; ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 126 с.

Навчальний посібник містить авторські тексти та діалоги, що включають найбільш вживану навчальну, побутову та загально-наукову лексику.

 

к. 301 ,  704 ,  703 ,  503 ,  504 

Ш141.1я2

І-49

Азарова, Л. Є. Ілюстрований тематичний словник української мови для студентів-іноземців /

Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Н. Л. Клочко,

Ю.В. Поздрань / Вінниця : ВНТУ, 2015. - 124 с.

Ілюстрований тематичний словник є універсальною сучасною методикою швидкого оволодіння навичками української мови. 43 теми, що розміщені у цьому виданні, дають змогу швидко поповнити словниковий запас загальновживаною лексикою української мови. 

к. 301,  704,  703,  503,  504

Ш141.1я73

А16

Абрамчук, О. В. Українська мова для студентів-іноземців економічних спеціальностей : навчальний посібник / О.В. Абрамчук, О. А. Цимбал – Вінниця : ВНТУ, 2015. - 94 с.

У посібнику навчальний матеріал розташований за темами, у кожній з яких містяться фахові тексти та завдання, передтекстові та післятекстові, які спрямовані на засвоєння фахової лексики та лексико-граматичних конструкцій в науково-професійній сфері спілкування.

к. 301,  704,  703,  503,  504

 

Вверх