Шляхами Вернадського

 

 

Нет ничего более  ценного в мире и ничего, требующего большого бережения и уважения, как свободная человеческая личность (В. И. Вернадский)

Природодослідник, видатний мислитель, мінералог і кристалограф, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології та вчення про біосферу, організатор багатьох наукових установ. Академік АН СРСР (1912), перший президент АН Української РСР (1919). Володимир Іванович Вернадський був видатним вченим кінця ХІХ початку ХХ століття, знанням якого було затісно в рамках виділених тоді наук. Дослідження науковця випередили свій час, а його ідеї багато в чому були пророчими. Яким же було життя академіка Вернадського?


Біографія В. І. Вернадського

Наукова діяльність В. І. Вернадського

Вернадський і Україна

Вшанування пам'яті

Твори В. І. Вернадського і про В. І. Вернадського


Підготувала віртуальну виставку
зав. відділу навчальної літератури Суровенко Г.Ф.

 

Вверх