Наукові ресурси України


Україніка наукова

«Україніка наукова» — українська загальнодержавна реферативна база даних. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України.


Наукова періодика України 

Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. НАН України надає відкритий доступ до 1535 наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні.


Бібліотека авторефератів 

Повнотекстова електронна база авторефератів дисертацій, захищених в Україні з 1998 по 2012 рр. Ресурс Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

 

Відкритий гуманітарний архів "АНТРОПОС"

Архів заснований Центром гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка 2007 року за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Він відкритий для діяльних спільнот, інституцій та окремих дослідників, готових розміщувати для тривалого зберігання й доступу власні наукові монографії, статті, рецензії, огляди, джерельні матеріали і бази даних, музейно-архівні колекції, дослідницькі й культурні проекти, навчальні матеріали, презентації, каталоги й бібліографії.


Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

Загальноакадемічний портал наукової періодики. Доступ до 294 журналів НАН України. 

 

Міністерство економіки України

До уваги заявників, патентних повірених, партнерів системи та інтелектуальної спільноти!

У зв'язку з опублікуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 320, Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВ) з 19 травня 2017 року припинила виконувати функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності: діяльність, пов’язану з їх виконанням, відтепер здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

В Міністерстві створено Департамент інтелектуальної власності, який виконує заявки про реєстрацію авторського права на твір та договорів, які стосуються права автора на твір, заявки на отримання контрольних марок та про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення а також документи про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, та про видачу ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності.


Державна система правової охорони інтелектуальної власності

Портал, складовою якого є:

-  Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ), що виконує функції НОІВ.

-  Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (УІІВ), інституційна складова державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, що здійснює забезпечення фізичних та юридичних осіб послугами, пов'язаними з набуттям, здійсненням та захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Прийом заявок на видачу охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, проведення експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності на відповідність їх умовам надання правової охорони, забезпечення здійснення державної реєстрації об'єктів інтелектуальної власності і змін їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей. Бюлетені, пошукові бази у сфері інтелектуальної власності».

 

Управління патентно-інформаційних послуг

Підрозділ Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Має найповніші нормативно-правові бази та зібрання нормативних і правових актів у сфері інтелектуальної власності. Відсутність посередників. Найкоротші терміни виконання пошуків на тотожність та схожість. Гнучка система ціноутворення. Сувора політика конфіденційності.

 

Державна організація "Українське агентство з авторських та суміжних прав" 

Управління на колективній основі і захист майнових прав вітчизняних і зарубіжних авторів на території України. Усунення порушень в галузі авторського права в переговорному або судовому порядку. Попередження правопорушень у сфері інтелектуальної власності шляхом підвищення інформованості громадськості в області авторського права. Сприяння становленню та розвитку загальної правової системи у сфері інтелектуальної власності та колективного управління авторськими правами на Україні.

 

Навчальні матеріали онлайн

 

Урядовий контактний центр

Реалізація державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інформатизації, формування, використання і захисту державних електронних інформаційних ресурсів та створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

 

Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ)

Головний науково-дослідний інститут України з проблем науково-технічної і економічної інформації. Виконує функції з організації міжнародного співробітництва у сфері науково-технічної інформації.


Бібліометрика української науки

Інформаційно-аналітична ситема Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, яка надає можливість більш зручного пошуку профілів науковців у Google Академія. Система призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища, представлення його галузевої, регіональної та відомчої структури. Джерельною базою Системи є створені вченими на платформі Google Scholar бібліометричні профілі, що містять вивірену ними інформацію про результати публікаційної діяльності.

Вверх