Література обмінного фонду

 

Періодичні видання

№п/п

Назва

кіль-кість

1

Вісник ВПІ : науковий журнал / МОНМСУ, Вінницький національний технічний унівеситет. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - № 2(101). - 226 с.

 

1

2

Вісник ВПІ : науковий журнал / МОНМСУ, Вінницький національний технічний університет. - Вінниця : ВНТУ, 2012 - № 3(102).- 206 с.

 

1

3

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міжнародний науково-технічний журнал / МОНМСУ, Вінницький національний технічний університет. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - № 1(23). -78 с.

 

1

4

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, Optoelectronic information-power technologies : міжнародний науково-технічний журнал /МОНМСУ, Вінницький національний технічний університет. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - № 1(23). -151 с.

 

1


Книги

Математика та природничі науки

1

Клочко, В. І. Вища математика . Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Тестові завдання: навчальний посібник / В. І. Клочко, З. В. Бондаренко, С. А. Кирилащук. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 84 с.

1

2

Кондратенко, Н. Р. Комп'ютерний практикум з математичної логіки : навчальний посібник / Н. Р. Кондратенко. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 117 с.

 

1

3

Краєвський, В. О. Функції комплексної змінної : навчальний посібник / В. О. Краєвський. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 143с.

1

4

Клочко, В. І. Вища математика. Ряди : ( з комп'ютерною підтримкою) : навчальний посібник / В. І. Клочко, Н. О. Клочко, К. І. Коцюбівська. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 145 с.

1


Прикладні науки. Медицина. Техніка.

1

Арсенюк, І. Р. Комп'ютерні мережі : навчальний посібник / І. Р. Арсенюк, А. А. Яровий, І. Д. Івасюк. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 272 с.

1

2

Аввакумов, В. Г. Перехідні процеси в системах електропостачання : елементи теорії, програми, ілюстрації : навчальний посібник / В. Г. Аввакумов, Л. Б. Терешкевич, Г. Л. Лисенко. - Вінниця : ВНТУ, 2015.

1

3

Азаров, О. Д. Прикладне програмування у комп'ютерних мережах : навчальний посібник / О. Д. Азаров, О. І. Черняк, Л. А. Савицька. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 130 с.

1

4

Бабич, М. П. Комп'ютерна схемотехніка : навчальний посібник / М. П. Бабич, І. А. Жуков. - К. : МК-Прес, 2004. - 412 с.

2

5

Білинський, Й. Й. Цифрова схемотехніка : навч. посібник. Ч.2 : електронні пристрої і системи / Й. Й. Білинський, П. М. Ратушний, А. О. Мельничук.-Вінниця : ВНТУ, 2017. - 171 с.

2

6

Біліченко, В. В. Основи логістики : навч. пос. / В. В. Біліченко, Ю. Ю. Бурєнніков, С. О. Романюк. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 129 с.

2

7

Болл Б., . Red Hat Linux 7 . Энциклопедия пользователя : пер. с англ. /Б. Болл., Д. Питтс. - К. : Издательство «ДиаСофт», 2001. - 592 с.

1

8

Бортник, Г. Г. Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах : підручник / Г. Г. Бортник, В. М. Кичак. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 232 с.

1

9

Бортник, Г. Г. Засоби оргтехніки : навчальний посібник / Г. Г. Бортник, В. М. Кичак, О. В. Стальченко ; МОН України, ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 198 с.

1

10

Ваганов, І. І. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища : навчальний посібник / І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 267 с.

2

11

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах ( ВКДТС-2011 ) = Measurment, Control and Diagnosis in Technical Systems : Перша міжнародна наукова конференція пам'яті професора Володимира Поджаренка : збірник тез доповідей / МОН України, ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - Збірник. - 215 с.

1

12

Власенко, А. М. Технологія металів та зварювання. Модульний курс : навчальний посібник / А. М. Власенко. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 250 с.

1

13

Власенко, А. М. Вступ до матеріалознавства : навч. пос. / А. М. Власенко. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 74 с.

2

14

Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство : навч. пос. /В. В. Біліченко, В. П. Кужель, А. А. Кашканов, С. О. Романюк. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 116 с.

1

15

Городецька, О. С. Комп'ютерні мережі та інтернет : лабораторний практикум / О. С. Городецька, Д. В. Михалевський. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 2017. - 76 с.

3

16

Городецька, О. С. Комп'ютерні мережі : навч. пос. / О. С. Городецька, В. А. Гикавий, О. В. Онищук. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 129 с.

2

17

Грабко, В. В. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів : навч. посібник. Ч. 1 : проектування систем автоматизованого електропривода /В. В. Грабко, М. М. Мошноріз. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 104 с.

1

18

Дейнека, В. С. Системный анализ упругих и термоупругих неоднородных тел : монография / В. С. Дейнека, И. В. Сергиенко. - К. : Наукова думка, 2012. - 511 с.

1

19

Імунологія : підручник / А. Ю. Вершигора, Є. У. Пастер, Д. В. Колибо [та ін.] ; за ред. Є. У. Пастер. К. : Вища школа, 2005. - 599 с.

1

20

Камінський, А. В. Основи програмування мовою VBA в середовищі Microsoft Excel : навч. пос./ А. В. Камінський, М. П. Боцула. - Вынниця : ВНТУ, 2016. - 138 с.

2

21

Карпов, Ю. О. Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл : навчальний посібник / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 204 с.

1

22

Кацив, С. Ш. Теорія електричних та магнітних кіл : конспект лекцій / С. Ш. Кацив. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 134 с.

2

23

Кашканов, А. А. Комп'ютерно-інформаційні технології автосервісу : навчальний посібник / А. А. Кашканов, В. П. Кужель. Вінниця : ВНТУ, 2013. - 184 с.

1

24

Кобилянський, О. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист : лабораторний практикум /О. В. Кобилянський, С. В. Дембіцька. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 130 с.

1

25

Кононов, С. П. Системи радіо- і телевізійного мовлення : навчальний посібник / С. П. Кононов. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 116 с.

1

26

Коцюбинський, В. Ю. Комп'ютерна графіка : навчальний посібник / В. Ю. Коцюбинський, О. Ю. Софина, Л. М. Мельник. - Вінниця : ВНТУ, 2015.

1

27

Крилик, Л. В. Матеріали електронної техніки : навч. пос. / Л. В. Крилик, О. О. Селецька. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 120 с.

2

28

Кутін, В. М. Діагностика електрообладнання : навч. пос. /В. М. Кутін, М. О. Ілюхін, М. В. Кутіна. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 161 с.

1

29

Лабораторний практикум з поліграфічного матеріалознавства : навчальний посібник /С. В. Анісімова, Л. М. Олексій, З. Г. Токарчик [ та ін.] ; за ред. В. В. Шибанова. - Львів : Афіша, 2001. - 184 с.

2

30

Лагутін, В. М. Релейний захист генераторів малої та середньої потужності : навч. пос. /В. М. Лагутін, В. О. Лесько, В. В. Тептя. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 104с.

2

31

Левицький, С. М. Елементи систем автоматизації та електроприводу : навч. пос. /С. М.Левицький, М. П. Розводюк. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 152 с.

1

32

Леонтьєв, В. О. Електротехнічні матеріали : лабораторний практикум / В. О. Леонтьєв, С. В. Бевз, В. А. Видмиш. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 96 с.

1

33

Леонтьєв, В. О. Електротехнічні матеріали : навчальний посібник / В. О. Леонтьєв, С. В. Бевз, В. А. Видмиш. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 122 с.

1

34

Лужецький, В. А. Основи інформаційної безпеки : навчальний посібник / В. А. Лужецький, А. Д. Кожухівський, О. П. Войтович. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 221 с.

2

35

Мельник, О. П. Інженерна та комп'ютерна графіка : навч. пос. / О. П. Мельник, А. В. Шевченко, М. П. Боцула. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 133 с.

1

36

Месюра, В. І. Математичні основи логічного програмування : навчальний посібник / В. І. Месюра, Н. В. Лисак, О. І. Суприган. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 94 с.

2

37

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Спеціальні електричні машини” для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” / уклад. М. П. Розводюк. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 29 с.

1

38

Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні : практикум / Ж. П.Дусанюк, С. В. Репінський, С. В. Савуляк, В. В. Сердюк. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 148 с.

2

39

Мильберн Кен., Внутренний мир Flash 5 для дизайнера : пер. с англ. / Кен Мильберн, Джон Крото. - К. : Изд-во «ДиаСофт», 2000. - 496 с.

2

40

Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx : теорія та практика : навчальний посібник / Р. Н. Квєтний, Р. В. Маслій, В. В. Гармаш, О. Р. Бойко. - Вінниця : ВНТУ, 2015. -107 с.

1

41

Моргун, А. С. Будівельна механіка та будівельні конструкції : навчальний посібник / А. С. Моргун, М. М. Сорока ; МОН України, ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 243 с.

1

42

Околітенко, Н. І. Основи системної біології : навч. посібник / Н. І. Околітенко, Д. М. Гродзинський. - К. : Либідь, 2005. - 360 с.

4

43

Осадчук, В. С. Фізична наноелектроніка : навчальний посібник / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 146 с.

2

 

Осадчук, О. В. Теорія електричних кіл і сигналів. Ч.1 : навч. пос. / О. В. Осадчук, О. С. Звягін. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 156 с.

2

44

Паркер Т. Linux 5.2. Энциклопедия пользователя : пер. с англ. / Т. Паркер. - К. : Издательство «ДиаСофт», 1999. - 688 с.

3

45

Пєтух, А. М. Цифрова схемотехніка : навч. пос. / А. М. Пєтух, Д. Т. Обідник, М. Д. Обідник. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 120 с.

2

46

Ратушняк, Г. С. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання : навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна ; МОН України, ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 170 с.

1

47

Русанова, Н. Г. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій : підручник : у 2 ч. / Н. Г. Русанова, П. П. Пальчик, Л. М. Рижанкова. К. : Вища школа, 1994. - Ч. 2 : Виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій. - 334 с. : іл.

2

48

Савуляк, В. І. Зварювання. Вступ до фаху : навчальний посібник / В. І. Савуляк, С. А. Заболотний. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 136 с.

2

49

Савчук, Т. О. Організація баз даних та знань : лабораторний практикум. Ч.2 / Т. О. Савчук. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 85 с.

2

50

Сандлер, К. Ремонт персонального компьютера : пер. с англ. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. - 656 с.

1

51

Свиридов, М. П. Перехідні процеси . Розрахунок статичної і динамічної стійкості електричної мережі : навч. пос. / М. П. Свиридов, В. В. Тептя. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 99 с.

2

52

Севостьянов, І. В. Вступ до фаху : навч. пос. / І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 107 с.

2

53

Семеренко, В. П. Системне програмне забезпечення. Системне об'єктно-орієнтоване програмування мовою C ++ : курсове проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навчальний посібник /В. П. Семеренко. - Вінниця : ВНТУ, 2015.

1

54

Системи автоматизованого проектування в будівництві : навчальний посібник / А. С. Моргун, В. М. Андрухов, М. М. Сорока, І. М. Меть. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 129 с.

1

55

Снелл Нэд. Освой самостоятельно Internet за 24 часа : пер. с англ. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. - 400 с.

1

56

Снігур, А. В. Основи роботи в Internet : навчальний посібник / А. В. Снігур, І. Р. Арсенюк, І. С. Колесник. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 105 с.

2

57

Співак, О. Ю. Теплотехнічні вимірювання та прилади : навч. пос. / О. Ю. Співак. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 141 с.

2

58

Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підручник / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук, Ю. Г. Ведміцький ; під ред. проф. Ю. О. Карпова . - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 377 с.

1

59

Терешкевич, Л. Б. АСУ в електроспоживанні : навчальний посібник / Л. Б. Терешкевич. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 129 с.

1

60

Ткаченко, С. Й. Екологічні аспекти виробництва енергії : навч. пос. /С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 83 с.

2


Інші

1

Денисюк, С. Г. Комунікологія : навч. пос. / С. Г. Денисюк. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 102 с.

2

2

Економетрія : навчальний посібник / А. О. Азарова, Н. В. Сачанюк-Кавецька, О. М. Роїк, Ю. В. Міронова. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 304 с.

2

3

Зянько, В. В. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, Т. О. Журко. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 143 с.

 

 

2

4

Кашканова, Г. Г. Ігрові форми навчання загальнотехнічним дисциплінам як засіб формування професійної спрямованості студентів : монографія / Г. Г. Кашканова, А. А. Кашканов. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 124 с.

 

 

 

1

5

Петрук, В. А. Інтерактивні технології навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ : навчальний посібник / В. А. Петрук, І. В. Хом'юк, В. В. Хом'юк. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 92 с.

 

 

1

6

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Надійність та стандартизація приладів в мікро- та наноелектроніці” для студентів напряму підготовки “Мікро- та наноелектроніка” / уклад. Л. В. Крилик, О. О. Селецька. - Вінниця : ВНТУ, 2016.

 

 

1

7

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Гідравліка та гідропневмопривод” / уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я В. Іванчук. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 66 с.

1

8

Теоретичні та практичні завдання для розрахунку будівельних конструкцій : методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Будівельні конструкції” для студентів напряму підготовки “Промислове та цивільне будівництво” / уклад. О. І. Сіянов. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 26 с.

1Вверх