Світові наукометричні бази даних


Інтернет - відкрита система і кожен може розмістити будь-які матеріали. Пошукові системи не здатні оцінити наукову значущість знайдених файлів, тому не варто довіряти пошук наукової літератури тільки їм. Існують спеціалізовані пошукові системи, які здійснюють пошук тільки на авторитетних науково орієнтованих сторінках (видавництва, університети, наукові організації, репозитарії, бібліотеки і т.п.): GoogleScholar, BASE, OAISTER та ін. І все ж пошук варто здійснювати в спеціальних базах даних наукової інформації. Такі бази можуть бути повнотекстові, реферативні і власне наукометричні.

На сьогодні існує велика кількість міжнародних систем цитування (бібліографічних баз): Web of Science, Scopus, Google Scholar, РИНЦ, Index Copernicus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef.

Найавторитетнішими з них, індекси яких визнаються у всьому світі, є Web of Science і Scopus.

12

Web of Science (WoS) - одна з найбільших в світі пошукових платформ, яка містить реферативні бази академічних матеріалів з урахуванням їх взаємного цитування, на основі якого кожен журнал отримує окремий імпакт-фактор. З 2016 платформа розвивається компанією Clarivate Analytics.

Індексація в Web of Science свідчить про високий статус і вплив наукового журналу на світове наукове співтовариство.  

Платформа має вбудовані можливості пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією. На ній є кілька баз даних. До Web of Science Core Collection (головної бази) входять чотири журнальні колекції (індекси):

Science Citation Index Expanded (SCIE) – природничі та технічні науки;

Social Sciences Citation Index (SSCI) – соціальні науки;

Arts & Humanities Citation Index (AHCI) – гуманітарні науки;

Emerging Sources Citation Index (ESCI) – мультидисциплінарний індекс, який охоплює всі галузі науки, включаючи соціальні науки і гуманітаристику (видання індексуються з випробувальним терміном).

Ці бази включають міжнародні та регіональні журнали світового рівня, оцінка і відбір яких регулюється особливою процедурою. В її основі лежать критерії, які послідовно застосовуються більше п'ятдесяти років. Так, однією з визначальних характеристик журналів, що входять в SCIE і SSCI, залишається вимірюваний показник цитування (citation impact), який відображується в показнику впливу окремого наукового журналу - Journal Impact Factor.

Список журналів з IF з баз SCIE і SSCI щорічно публікується в звіті Journal Citation Report (JCR).

Також в Core Collection є монографії, матеріали кращих конференцій. Архів досягає 1900 року, журнали класифіковані по 251 піддисципліні. Перевірити в яких базах індексується видання можна тут.

Процес відбору журналів в ESCI аналогічний процесу відбору в інші бази Core Collection.

Так, деякі журнали після експертної оцінки можуть бути відібрані відразу в одну або кілька основних баз (SCIE, SSCI, AHCI), але багато інших журналів спочатку потрапляють в ESCI. Пізніше вони можуть бути переміщені в основні бази, проте, розміщення в ESCI не гарантує їх включення в SCIE, SSCI або AHCI. З іншого боку, журнали з основних баз, які перестали задовольняти необхідним вимогам, можуть бути переміщені в ESCI.

Тут важливо відзначити, що наукові журнали з ESCI ніколи не дублюються в SCIE, SSCI або AHCI. Всі вони повністю відокремлені від трьох основних баз.

Для журналів з ESCI не розраховується імпакт-фактор, але йде підрахунок цитувань. Тільки ті журнали, які будуть відібрані для SCIE і SSCI, зможуть потрапити до звіту Journal Citation Reports із зазначенням їх окремих імпакт-факторів. Дані, що лежать в основі імпакт-фактора журналу, беруться з усіх чотирьох баз (SCIE, SSCI, AHCI, ESCI), а також бази конференцій (CPCI). Для журналів, які входять в AHCI, імпакт-фактор не розраховується в силу особливостей предметної галузі.

Оскільки ESCI є повноцінною базою, користувачі можуть відстежувати активність цитувань на рівні статей і публікацій. Більш того, показники цитування журналів в ESCI будуть використовуватися в процесі їх відбору для SCIE, SSCI і AHCI, що підвищить прозорість цього процесу. Поточні офіційні імпакт-фактори журналів з бази ESCI публікуватися не будуть.

MASTER JOURNAL LIST - містить всі назви журналів, охоплені в Web of Science.

Списки джерел публікацій (журналів) (станом на липень 2017):

SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED

SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX

ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX

Відео семінарів Clarivate Analytics присвячених роботі з платформою Web of Science і іншими ресурсами для наукової діяльності.

1

SCOPUS - бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного простору SciVerse. Зараз містить більше 50 млн. Реферативних записів з рецензованих журналів, книг, патентів. Індексує більше 18 000 назв наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук 5 000 видавців.

База, створена компанією Elsevier, активно розширює власну колекцію, зокрема оголосила про поглиблення архіву до 1970 року.

Вона є комерційною БД і повна її версія доступна тільки на умовах передоплати через веб-інтерфейс. Однак існує можливість перегляду ресурсів БД Scopus в обмеженому режимі Author preview (доступно: кількість представлених в БД статей автора, h-index, кількість цитувань, affiliation history).

Детальніше про Scopus

Scopus – довідник

Аналіз та порівняння наукових журналів

Як опублікувати статтю у Scopus

SCImagoJournal & CountryRank (SJR) - аналітичний портал, що надає наукові показники по журналах і країнах. Публікує рейтинги публікаційної активності і статистику цитування журналів і країн на основі інформації, що міститься в базі даних Scopus. Показники SJR можуть бути використані для оцінки та аналізу наукових галузей.

SCImagoJournal & CountryRank (SJR) враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, цитувань, зважені показники цитування по роках, індекс Хірша. SJR - показник впливу або престижності журналу. Виражає середнє число цитат, отриманих в поточному році, на статті, опубліковані в журналах за три попередні роки.

Як знайти журнали в Scopus?

Зайдіть на сайт SCImago Journal & Country Rank і виберіть розділ Journal Rankings. У формі Ranking Parameters вибираємо Subject Area: Social Sciences; Subject Category: Law, вказуємо країну, рік, порядок сортування і натискаємо кнопку Refresh. Отримуємо список журналів.

1

Google Академія є вільно доступною пошуковою системою, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дозволяє легко виконувати великий пошук наукової літератури. Використовуючи єдину форму запиту, можна виконувати пошук в різних дисциплінах і за різними джерелами, включаючи статті, що пройшли рецензування, дисертації, книги, реферати і звіти, опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями. Google Scholar дозволяє знайти дослідження, яке найбільш точно відповідає пошуковому запиту, серед величезної кількості наукових праць.

Google Scholar класифікує статті так само, як і вчені, оцінюючи весь текст кожної статті, її автора, видання, в якому стаття з'явилася, і частоту цитування даної роботи в науковій літературі. Найбільш релевантні результати завжди відображаються на першій сторінці

1Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – спеціалізована пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations, розроблена фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЩОДО РОБОТИ OUCI

Якщо науковий журнал досі ще не підтримав Ініціативу для Відкритих цитувань, завантажте практичний посібник, щоб дізнатися, як скористатися сервісом Cited-by, як відкрити свої метадані та як передати у Crossref списки використаної літератури.

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО НАУКОВИХ ЦИТУВАНЬ

1DOAJ (Directory of Open Access Journals) - міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу. Містить більше 10460 назв наукових журналів і метадані статей цих журналів. Каталог прагне охопити всі відкриті наукові журнали, які дотримуються загальних принципів якості наукових видань, сприяти їх поширенню, використанню та популяризації руху Відкритого доступу. DOAJ існує за рахунок спонсорської підтримки і не залежить від будь-яких державних або приватних організацій. Будь-який відкритий журнал, що рецензується, може бути доданий в каталог за умови відповідності критеріям DOAJ.

 

Інструкція для авторів з роботи в системі  SCIENCE INDEX

1

Index Copernicus (IC) (Польща) -  онлайнова наукометрична база даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань і проєктів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ. На додаток до продуктивності індекс Копернікус також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій.

База даних наукових видань - ICI Journal Master List - містить більше 7000 журналів по всьому світу, включаючи близько 700 з Польщі. Журнали, які реєструються, мають позитивну оцінку за багатьма параметрами і передбачають високу якість уявлення наукової інформації. Однак, при розрахунку ICV (Index Coperniceu Value) не використовується кількість цитувань публікацій. І селективності відбору та процедури виключення видань немає.


1

MathSciNet - одна з найбільш авторитетних реферативних баз даних з математики, підтримувана Американським математичним суспільством (AMS).

  Крім того, є записи на монографії, доповіді по наукових конференцій. Більшість з них забезпечені рефератом / рецензією. Охоплення - з початку 1900 рр. по теперішній час.


1

База даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) - реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних і медичних наук.


Вверх