Фахові журнали відкритого доступу за профілем університету (з архівами)

 

01 ОСВІТА

 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

 • 033 Філософія
 • 035 Філологія

05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

 • 051 Економіка
 • 054 Соціологія

07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 • 073 Менеджмент
 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

 • 101 Екологія
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали

12 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
 • 123 Комп'ютерна інженерія
 • 124 Системний аналіз
 • 125 Кібербезпека

13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • 131 Прикладна механіка
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Галузеве машинобудування

14 ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 144 Теплоенергетика

15 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 153 Мікро- та наносистемна техніка

16 ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

 • 161 Хімічні технології та інженерія
 • 163 Біомедична інженерія

17 ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

 • 171 Електроніка
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка

18 ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ

 • 183 Технології захисту навколишнього середовища

19 АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

 • 192 Будівництво та цивільна інженерія

25 ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

27 ТРАНСПОРТ

 • 274 Автомобільний транспорт
 • 275 Транспортні технології (за видами)

 


Вверх