Віртуальні виставки-персоналії «Штрихи до портрета вченого»

 

Віртуальні виставки-персоналії організовуються до ювілейних дат науковців ВНТУ, де представлені їхні праці, що є у фондах нашої бібліотеки, і мають на меті популяризувати та пропагувати здобутки вчених.

 


 

 

«Штрихи до портрета вченого» (до 60-річчя з дня народження д-ра техн. наук, проф. Павлова С. В.)


 «Штрихи до портрета вченого» (до 55-річчя з дня народження д-ра техн. наук, професора Осадчука О. В.)


 «Штрихи до портрета вченого» (до 60-річчя з дня народження д-ра екон. наук, професорки кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту Бурєннікової Н. В.)


 Штрихи до портрета вченого (до 75-річчя з дня народження д-ра техн. наук, професора Савуляка В. І.)


 Штрихи до портрета вченого (до 70-річчя з дня народження д-ра техн. наук, професора Михалевича В. М.)


Штрихи до портрета вченого (до 60-річчя з дня народження доктора економічних наук, професора Мороза Олега Васильовича)


Штрихи до портрета вченого (до 65-річчя з дня народження канд. іст. наук, д-ра політ. наук, професора Корнієнка В. О.)


Штрихи до портрета вченого (до 60-річчя з дня народження старшого викладача кафедри мовознавства Горчинської Л. В.)


Штрихи до портрета вченого (до 70-річчя з дня народження кандидата технічних наук, професора кафедри захисту інформації Кондратенко Н. Р.)


Штрихи до портрета вченого  (до 70-річчя з дня народження канд. техн. наук, доцента Очеретного В. П.)


Штрихи до портрета вченого (до 65-річчя з дня народження канд. техн. наук, професора Рубаненка О. Є.)


Штрихи до портрета вченого (до 90-річчя з дня народження д-ра техн. наук, професора Друкованого М. Ф.)


Штрихи до портрета вченого (до 75-річчя з дня народження д. т. н. професора Лежнюка П. Д.)


Штрихи до портрета вченого (до 65-річчя з дня народження д. т. н. професора Квєтного Р. Н.)


Штрихи до портрета вченого  (до 70-річчя з дня народження к. е. н. професора Леська О. Й)


Штрихи до портрета вченого (Пам’яті  професора С.М. Злепка)


Штрихи до портрета вченого (до 60-річчя з дня народження д. т. н. професора Грабко В. В.)


Штрихи до портрета вченого (до 65-річчя з дня народження д.т.н. професора Дубового В. М.)


Штрихи до портрета вченого (до 70-річчя з дня народження к.т.н. професора Леонтьєва В. О.)


Штрихи до портрета вченого (до 70-річчя з дня народження к.т.н. професора Бурєннікова Ю. А.)


Штрихи до портрета вченого (до 70-річчя з дня народження к.т.н. професора Коца І. В.)


Штрихи до портрета вченого (до 70-річчя з дня народження д.т.н. професора Моргун А.С.)


Штрихи до портрета вченого (до 60-річчя з дня народження к. е. н. професора Небава М. І.)


Штрихи до портрета вченого (до 60-річчя з дня народження д. т. н. професора Петрука В. Г.)


Будівництво, наука та наставництво професора І. Н. Дудара (до 70-річчя з дня народження проф. І. Н. Дудара)


Життя і праця для освіти і науки (до 70-річчя з дня народження проф. Г. С. Ратушняка)


Науковець розумом і серцем (до 65-річчя з дня нароження проф. В. В. Кухарчука)


Світити в юну душу світлом знань (до 70-річчя з дня народження проф. А. С. Васюри) 


Не зупинятись на досягнутому (до ювілею проф. Л. Є. Азарової)


Вчений, педагог, новатор (до 65-річчя з дня народження проф. О. Д. Азарова)


Вверх