Відділ обслуговування навчальною літературою


Відділ обслуговування навчальною літературою

В структуру відділу входять абонемент і читальний зал по обслуговуванню користувачів молодших курсів та абонемент і читальний зал по обслуговуванню користувачів старших курсів.

У відділі представлена навчальна література технічного напрямку, природнича література, підручники по російській, українській, іноземних мовах, словники.

 

Основні задачі відділу:

• повне і оперативне бібліотечне обслуговування читачів літературою згідно з їх інформаційними запитами;

• формування фонду відділу у відповідності з навчальними планами і програмами інститутів ВНТУ;

• забезпечення збереження книжкового фонду відділу;

• виховання інформаційної культури;

• впровадження нових технологій у роботу відділу.

Працівники відділу здійснюють диференційне обслуговування студентів всіх форм навчання, професорсько-викладацького складу, працівників структурних підрозділів університету згідно з їх запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів в традиційному та автоматизованому режимі; виконують запити користувачів, працюють у фондах, формують тематичні виставки, постійно працюють над удосконаленням обслуговування.

Обслуговування користувачів здійснюється в автоматизованому режимі. Автоматизований процес книговидачі передбачає здійснення запису книг в електронний формуляр шляхом сканування і контролюється користувачем за допомогою електронного підпису (пін-коду, який є індивідуальним для кожного).

 

Зав. відділом Суровенко Ганна Федорівна

Графік роботи:

щоденно: з 9:00 до 17:00

Вихідні дні – субота, неділя.

На період сесії: субота з 10:00 до 15:00

Контакти:

тел.: 24-09; 25-16

е-mail: biblio-5@online.ua

 

Вверх