Академічна доброчесність

 

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими законами України правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.*

 

 

Проєкт сприяння академіної доброчестності в Україні (SAIUP)

Реалізовувався протягом 4 років (2016-2019) Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні, що дозволило охопити ціле покоління студентів-бакалаврів, починаючи з їх першого року навчання в університеті і закінчуючи отриманням дипломів бакалавра. Саме це покоління випускників повинно стати носієм нових цінностей у вищій освіті, в науці та в суспільстві загалом.

Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ)

Реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні (Відділу преси, освіти та культури), Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на 2020-2022 рік.

Має на меті об’єднати професійну спільноту освітян для обміну досвідом та співпраці  задля інституціоналізації принципів академічної доброчесності в системи середньої та вищої освіти України.

Місія проєкту: підсилення спроможностей освітньої системи на засадах і  принципах академічної доброчесності та якості освіти в Україні.

 

Інформаційні бюлетені: 

Випуск 01. Як мені писати без академічного плагіату

Випуск 02. Плагіат = порушення авторських прав?

Випуск 03. Як вижити без самоплагіату? 

Випуск 04. Скільки відсотків можна?

Випуск 05. Студенський плагіат. Ч. 1. Хто винен?

Випуск 06. Студенський плагіат. Ч. 2. Що робити? 

Випуск 07. Як підвищити якість оцінювання?

Випуск 08. Як підтримати чесність дистанційного навчання?

Випуск 09. Як поліпшити (не) дистанційне викладання

 

Вебінари:

Матеріали вебінарів “Академічна доброчесність”


Методичні, довідкові, інформаційні матеріали для проведення чесного та якісного навчання і дослідження, підготовлені Українською бібліотечною асоціацією у межах проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні.


Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці

Навчання студентів академічної доброчесності у бібліотеці ВНЗ

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

 

Презентація на тему"Академічна доброчесність у вищій освіті: мотивація, законодавча база, проєкти"

Відеоролик на тему: "НТБ ВНТУ. Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проєкти"

Презентація на тему: "Академічне письмо: як писати доброчесно"

Розкрито особливості статті 42 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII про академічну доброчесність науково-педагогічних і наукових працівників та здобувачів освіти

 


 

 * Закон України «Про Освіту». Стаття 42. Академічна доброчесність

 

Вверх