Академічна доброчесність

 

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень*.

 

Етичний кодекс ученого України

 

1Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ)

Реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні (Відділу преси, освіти та культури), Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, має на меті об’єднати професійну спільноту освітян для обміну досвідом та співпраці  задля інституціоналізації принципів академічної доброчесності в системи середньої та вищої освіти України.

Команда Проєкту спільно з національними та міжнародними експертами:

– надає свою підтримку 60 відібраним університетам задля створення ефективної моделі внутрішнього моніторингу якості освіти та впровадження принципів академічної доброчесності;

– працює над розвитком спроможностей Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та розробкою єдиного системного підходу для реалізації законодавчих ініціатив та вимог щодо академічної доброчесності в університетах;

– надає українським освітянам рекомендації та навчання з розвитку та упровадження сучасних методик викладання, практик перегляду та адаптації навчальних програм, що забезпечуватимуть дотримання академічної доброчесності у системі середньої освіти України.


Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів

Вебінари «Академічна доброчесність»

Інформаціні бюлетені

Впровадження кодексів честі

Освіта у часі війни: корисні ресурси


Методичні, довідкові, інформаційні матеріали для проведення чесного та якісного навчання і дослідження, підготовлені Українською бібліотечною асоціацією у межах проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні.


Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці

Навчання студентів академічної доброчесності у бібліотеці ВНЗ

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

 

Презентація на тему"Академічна доброчесність у вищій освіті: мотивація, законодавча база, проєкти"

Відеоролик на тему: "НТБ ВНТУ. Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проєкти"

Презентація на тему: "Академічне письмо: як писати доброчесно"

Розкрито особливості статті 42 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII про академічну доброчесність науково-педагогічних і наукових працівників та здобувачів освіти

 


 

 * Закон України «Про Освіту». Стаття 42. Академічна доброчесність

 

Вверх