Бібліотечна статистика

 

Основні показники

2021

2022  2023

Обслуговування

     

Читачі:

 - всього за єдиним обліком

6699

8071 7455 

 - в т.ч. студенти

5096

5100 5346 

- віддалені користувачі

70254

37026 53593 

Кількість читачів, обслужена всіма підрозділами бібліотеки

26594

26108  26586

 Кількість відвідувань, всього

335467

178772 345193 

 - в т.ч. бібліотеці

244547

127501 265548

 Звернень до е-ресурсів

89568 50764  78111

 Видано документів, всього

465734

241355  649211

 Кількість абонентів МБА/ЕДД

2/7

2/5  -/5

 Бібліотечний фонд

     

 Загальний фонд (пр.)

772238

678165  640476

 - назв

113744

107602  106102

 - книг, брошур (пр.)

574891

511356  492185

 - худ. література (пр.)

14622

12590  12618

 - наукова література (пр.)

175578

147427 147536 

 - навчальна література (пр.)

292477

247262

246127

 Надійшло за рік (пр.)

3469

1410 1288

 Вибуло за рік (пр.)

94374

95483

38977

 Культурно-просвітницька робота

     

 - оформлено книжкових виставок

162

43  81

 - проведено оглядів

2

2  2

 - проведено вечорів, конференцій

12

   5

 Довідково-інформаційна робота

     

 - кількість довідок

18423

16980  22485

 - проведено “Днів інформації”

14

6  3

 - підготовлено бюлетенів “Нові надходження”

9 4  5

-      бібліографічні показчики, всього

8

5  8

 рекомендаційний покажчик “Вища школа”

4

2  2

 біобліографічні показчики (друк./ел.)

2/2

1/2  4/4

 Електронні ресурси

     

Мережеві віддалені ресурси

     

Ліцензійні ресурси передплачені (придбані)

     

К-сть придбаних (передплачених) БД:

-      з них повнотекстових

3

4  4

Ліцензійні ресурси тестового доступу:

-      кількість тестових БД

8

4  4

Ресурси відкритого доступу:

-      кількість унікальних назв в онлайн-каталозі або БД бібліотеки

632

549  1073

 АБІС “УФД Бібліотека”

     

-      к-сть власних БД

3

3  3

-      к-сть записів в ЕК (всього)

249248

250480  240690

Бібліотечний веб-сайт (власний)

     

URL веб-сайту

http://lib.vntu.edu.ua/

-      кількість звернень

21700

12549  20868

Інституційний репозитарій:

     

URL репозитарію

https://ir.lib.vntu.edu.ua/

-      кількість представлених документів (записів)

31276

32282  35645

-      кількість звернень

47580

29298  46189

 Методична робота

     

 - участь у конференціях. семінарах

3

1  1

 - підготовлено доповідей, виступів

1 1  1

 Матеріально-технічна база

     

 - загальна площа бібліотеки (м2)

2755 2755  2755

 - кількість читальних залів

9

7  7

 - кількість абонементів

4

4  4

 - кількість посадкових місць в ч/з

555

460  460

 - кількість комп'ютерів

51

51  27

 - штат бібліотеки

35

20  19

 - штат бібліотечних працівників

27,55 17,5  17

 

Вверх