Бібліотечна статистика

 

Основні показники

2019

2020

2021

Обслуговування

 

 

 

Читачі:

 - всього за єдиним обліком

 

6866

 

6609

 

 6699

 - в т.ч. студенти

5243

4949

 5096

- віддалені користувачі

51826

71780

 70254

Кількість читачів, обслужена всіма підрозділами бібліотеки

27310

26071

 26594

 Кількість відвідувань, всього

432445

290728

 335467

 - в т.ч. бібліотеці

361049

191909

 244547

 Звернень до е-ресурсів

70092

98352

 89568

 Видано документів, всього

675916

333472

465734 

 Кількість абонентів МБА/ЕДД

6/7

3/12

 2/7

 Бібліотечний фонд

 

 

 

 Загальний фонд (пр.)

863110

863143

 772238

 - назв

129063

129283

 113744

 - книг, брошур (пр.)

646038

645791

574891 

 - худ. література (пр.)

14409

14538

 14622

 - наукова література (пр.)

187876

188821

 175578

 - навчальна література (пр.)

354109

354146

292477 

 Надійшло за рік (пр.)

4556

3225

3469 

 Вибуло за рік (пр.)

3733

3192

94374 

 Культурно-просвітницька робота

 

 

 

 - оформлено книжкових виставок

175

156

162 

 - проведено оглядів

2

2

 13

 - проведено вечорів, конференцій

8

3

 12

 Довідково-інформаційна робота

 

 

 

 - кількість довідок

30286

18942

18423 

 - проведено “Днів інформації”

10

9

14 

 - підготовлено бюлетенів “Нові надходження”

10

9

 9

-      бібліографічні показчики, всього

8

8

 8

 рекомендаційний покажчик “Вища школа”

4

4

 4

 біобліографічні показчики

2

2

 2

 Електронні ресурси

 

 

 

Мережеві віддалені ресурси

 

 

 

Ліцензійні ресурси передплачені (придбані)

 

 

 

К-сть придбаних (передплачених) БД:

-      з них повнотекстових

 2

 

 

2

 

2

Ліцензійні ресурси тестового доступу:

-      кількість тестових БД

5

 

19

 

Ресурси відкритого доступу:

-      кількість унікальних назв в онлайн-каталозі або БД бібліотеки

505

 

621

 

 632

 АБІС “УФД Бібліотека”

 

 

 

-      к-сть власних БД

3

3

-      к-сть записів в ЕК (всього)

238089

246653

249248 

Бібліотечний веб-сайт (власний)

 

 

 

URL веб-сайту

http://lib.vntu.edu.ua/

-      кількість звернень

18164

24818

 21700

Інституційний репозитарій:

 

 

 

URL репозитарію

https://ir.lib.vntu.edu.ua/

-      кількість представлених документів (записів)

25087

27596

 31276

-      кількість звернень

43226

48061

47580 

 Методична робота

 

 

 

 - участь у конференціях. семінарах

9

2

 3

 - підготовлено доповідей, виступів

5

3

 1

 Матеріально-технічна база

 

 

 

 - загальна площа бібліотеки (м2)

2755

2755

 2755

 - кількість читальних залів

9

9

 9

 - кількість абонементів

4

4

 4

 - кількість посадкових місць в ч/з

555

555

 555

 - кількість комп'ютерів

51

51

 51

 - штат бібліотеки

38

35

35 

 - штат бібліотечних працівників

27,55

27,55

27,55 

Вверх