Нормативно-правова база по вищій школі

 

 

1

Акредитаційна комісія України (АКУ)


 

Атестація кадрів вищої кваліфікації


Вимоги до оформлення дисертації


Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту»


Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 


Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук


Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах


Порядок формування Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 32 від 15.01.2018)


Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)


Перелік наукових спеціальностей


Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії


Нормативно-правова база


ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  про присудження ступеня доктора філософії


 

Вверх