Нормативно-правова база по вищій школі

Фотохостинг yapx.ru


Вимоги до оформлення дисертації


Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту»


Нормативно-правова база атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 


Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 


Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук


Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах


Порядок формування Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 32 від 15.01.2018)


Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)


Перелік наукових спеціальностей


Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії


Навчання в аспірантурі, підготовка, захист дисертації та публікація наукових статей: вся нормативна база в одному місці


Вверх