Патенти, стандарти


Державне підприємство “Український інститут промислової власності”


Цифрова патентна бібліотека 


Державні та галузеві будівельні норми України, каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня та інші нормативні документи в галузі будівництва

 

Міждержавні стандарти, стандарти Росії та інші нормативні документи в галузі будівництва


ДП «УкрНДНЦ» - Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», воно ж UAS «Українське агентство зі стандартизації» - виконує функції національного органу стандартизації України.


НІЦ «ЛЕОНОРМ» - один з лідерів  у забезпеченні актуальною інформацією в сфері технічного регулювання. Науково-інформаційний центр "ЛЕОНОРМ" є агентом з розповсюдження офіційних копій нормативних документів (НД), що діють на території України

 

ФИПС даний ресурс є частиною WEB-сайту Роспатент і призначений для забезпечення доступу до Російських баз даних з винаходів, корисних моделей і товарних знаків.


FreePatentsOnline одна з  найпотужніших патентних пошукових систем у відкритому доступі, яка надає доступ до американських, європейських та японських патентів та непатентної наукової літератури.


Google Patents повні тексти патентів, надані американською фірмою United States Patent and Trademark Office (USPTO).


Espacenet патентний пошук, наданий Європейським Патентним Офісом (European Patent Office-EPO).


US Patent and Trademark Office. Official Gazette офіційний бюлетень Бюро Патентів і Торгових марок США (з 1964 - по теперішній час, безкоштовний пошук і перегляд). Офіційний бюлетень публікується щовівторка для подання патентів, які будуть опубліковані, і торгівельних марок, які будуть зареєстровані.


Пошук міжнародних патентних заявок-PATENTSCOPE - система пошуку в міжнародних та національних патентних колекціях в рамках ВОІВ.


GB and European patents - сайт належить Патентному Бюро Великобританії. Безкоштовний пошук і перегляд рефератів з 1996 року по сьогодення. Містить бібліографічні дані та малюнки патентів Великобританії, опубліковані Патенти Бюро Великобританії з 5 червня 1996. База даних також містить європейські патенти, світові патенти (база даних PCT), японські патенти і патенти інших країн. Перегляд малюнків можливий тільки з використанням Adobe Acrobat 3.x.


IBM Patent Search - (можливість безкоштовного пошуку та перегляду титульної сторінки) http://www.patents.ibm.com/. Підтримується IBM - Business Machines CorporationМістить патенти США з 1971 і неповні дані по патентам попередніх років, патенти Європейського Патентного Бюро (EPO) з 1979 і патенти PCT (Patent Cooperation Treaty) з 1997. На цьому сайті доступні титульні сторінки та заявки.


STO's Internet Patent Search System - база даних підтримується системою Source Translation & Optimization (STO), яка може бути використана для пошуку по базах даних патентів і торгових марок США усіх років з використанням класифікаційних класів USPTO або за номером патенту. Можливий перегляд рефератів патентів, опублікованих у період 1981-1989.


INPADOC cвітовий покажчик патентів World Patent Index охоплює дані про патентні документи США, Німеччини та ін. країн, дозволяє здійснювати пошук патентів будь-якої галузі знань і промисловості.


Industrial Property Digital Library (IPDL) – онлайн-сервіс для пошуку японських патентів, заявок на патенти, корисні моделі, конструкції і товарні знаки.


State Intellectual Property Office - (SIPO)– пошуковий інструмент від Державного відомства інтелектуальної власності Китайської Народної Республіки.


DPMApublikation сервер Публикації Німецького Офісу Патентованої і Торгової Марки в Інтернеті.


DPINFO - реєстр Німецького Офісу Патентованої і Торгової Марки.


CIPO - Канадський Офіс Інтелектуальної  Власності.


Патентна база даних Японії 


Europe's Network Patent Databases безкоштовний пошук і повні тексти, сайт Європейського Патентного Бюро. Містить повні тексти європейських патентів з жовтня 1997 і національні патенти європейських країн, світові патенти, опубліковані Всесвітньою Організацією Інтелектуальної Власності (WIPO) з листопада 1997, японські патенти з 1980, а також додатки патентів, опубліковані в понад 50 країнах світу. Сайт підтримується Європейським Патентним Бюро.


PATENTSCOPE - база даних дозволяє ознайомитися з повним текстом міжнародних заявок, поданих відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ), з першого дня їх публікації, а також з патентними документами національних і регіональних патентних відомств держав-учасниць.

 

 

 

 

Вверх