На допомогу досліднику

i.piccy.info/

 

Авторам публікацій


Майбутнім здобувачам


Навчання в аспірантурі, підготовка, захист дисертації та публікація наукових статей


Етичний кодекс ученого


Академічна доброчесність


Світові наукометричні бази даних


Наукометричні показники 


Мережа спеціалізованих вчених рад


Журнали відкритого доступу


Бібліометрика української науки


Інтелектуальна власність в Україні


Нормативно-правова база по вищій школі


Українські наукові журнали в міжнародних наукометричних базах


Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень


Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах (методичні рекомендації)


ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складанн


Презентація тренінгу «Scopus – інструмент підтримки дослідника»


 
Вверх