Відкрита наука. Наукометрія.

 

1

 

ВІДКРИТА НАУКА


Вінницький національний технічний університет підтримує відкриту науку − рух у науковому співтоваристві, який вимагає більш тісної співпраці між дослідницькими групами.

Ідея полягає в тому, що при більшому доступі до інформації більша кількість людей, що працюють окремо над одними і тими ж  проблемами, можуть вирішувати їх більш ефективно і з максимальною прозорістю.

 

Особливості відкритої науки

 

 • Відкриті дані - Завдяки відкритій науці дані стають доступними у відкритому доступі для проведення подальших досліджень.
 • Відкритий код -  Завдяки відкритій науці інструменти, програмне забезпечення та коди є у відкритому доступі для підвищення ефективності дослідницького процесу.
 • Відкритий доступ -  Завдяки відкритій науці результати, аналіз і публікації стають загальнодоступними, що підвищує прозорість і заохочує достовірність і відтворюваність дослідницького процесу.
 • Відкрита експертна оцінка - Завдяки відкритим науковим практикам громадяни та науковці можуть відкрито переглядати дослідницький процес та робити свій внесок.
 • Відкрита наукова публікація - Відкрита наука заохочує вчених документувати та публікувати свою роботу, не зосереджуючись на результатах.
 • Відкрита співпраця - Країни або науковці можуть співпрацювати, щоб зробити певні соціальні вплив через практики відкритої науки.

 

Важливість відкритої науки

 

 • Ефективність - Відкрита наука орієнтує дослідження на суспільну користь, оцінюючи дані та відтворюючи їх, поєднуючи науку з технологіями.
 • Прозорість - Відкрита наука підвищує прозорість процесу збору даних і зменшує ймовірність дублювання інформації завдяки перевірці даних.
 • Інновації - Відкрита наука урізноманітнює сферу інновацій та допомагає дослідницькому процесу, що здійснюється в рамках бюджету.
 • Доброчесність - Відкрита наука сприяє інклюзії, уможливлюючи участь громадян у дослідницькому процесі та завойовуючи їхню довіру.
 • Глобальний вплив - Відкрита наука сприяє співпраці між країнами та допомагає вирішувати глобальні проблеми.

Презентація «Відкрита наука та її концепції»

 


НАУКОМЕТРІЯ


ВНТУ в наукометричних базах даних


Бібліометричні профілі вчених ВНТУ


Бібліометрика української науки (профіль ВНТУ)


Профіль дослідника у Web of Science


Профіль автора в Scopus: покрокова інструкція


Афіліація вченого: термін та значення


Всі українські наукові журнали у Scopus та Web of Science


Master Journal List (інструмент для пошуку журналів у базах платформи Web of Science)


Scientific Journal Rankings (рейтинг наукових журналів; портал, який містить журнали та наукові показники країни на основі інформації, що міститься в БД Scopus® (Elsevier BV)


Національний репозитарій академічних текстів


Український індекс наукового цитування


Реєстр наукових видань України


ВНТУ у рейтингах університетів


ТОП-10 переглядів «Репозитарій ВНТУ» (з 01.01.2022)


Платформа «Відкрита наука» (агрегатор новин української науки)


Сайти, за допомогою яких можна самостійно перевірити свою роботу на плагіат


Вверх