Webometrics Ranking of World's Universities

 

 

Одним з найбільш авторитетних рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі є Webometrics Ranking of World's Universities.

Рейтинг укладається дослідницькою групою Cybermetrics Lab при найбільшому в Іспанії дослідницькому центрі Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (Вища рада з наукових досліджень) з 2004 року та публікується  двічі на рік (у червні-липні та січні).

Webometrics оцінює більше 24 тис. ЗВО. Методи і підходи оцінки навчальних закладів відповідають Берлінським принципам ранжирування вищих навчальних закладі. Ці принципи були розроблені, узгоджені та затверджені в якості основних для порівняльних досліджень національних систем вищої освіти Міжнародною експертною групою по ранжирування (IREG), заснованої в 2004 році Європейським центром з вищої освіти ЮНЕСКО (ЮНЕСКО-СЕПЕС) і Інститутом політики вищої освіти в Вашингтоні ( інститут політики вищої освіти). Найбільшу вагу в рейтингу (сумарно 80%) займають показники цитованості ЗВО в мережі Інтернет та в БД Scopus. Рейтинг також враховує рівень впровадження в університеті політики «відкритого доступу» до результатів своїх досліджень, навчальних матеріалів, нормативної бази тощо.

Авторитетність рейтингу підтверджується використанням його результатів іншими рейтинговими агентствами: QS (рейтинг вишів країн Європи, що розвивається, та Центральної Азії), SCImago, Центр «Євроосвіта» (рейтинг «Топ-200 Україна»), освітній проект «Osvita.ua» (консолідований рейтинг ЗВО України) тощо.

В процесі складання  Webometrics Ranking of World's Universities  розробниками враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вищого навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів. Іншими словами, оцінюється змістовна та інформаційна складова web-сайту навчального закладу.

За твердженням головного редактора рейтингу д-ра Ісідро Агійо, результати рейтингу Webometrics потрібно правильно інтерпретувати. Рейтинг не оцінює веб-сайти ЗВО за популярністю або зручністю використання, натомість за допомогою вебометричних індикаторів вдається опосередковано оцінити усі аспекти діяльності вишу: наукову, навчальну, культуру, соціальну, спортивну тощо.

Організатори Webometrics зазначають, що метою рейтингу є стимулювання веб-присутності навчальних закладів і студентів. У разі якщо веб-діяльність закладу є нижчою, ніж академічні успіхи, організатори рейтингу рекомендують переглянути власну політику та орієнтуватися на збільшення обсягу та якість електронних публікацій.

З 2015 року методика рейтингу зазнала деяких змін. Webometrics продовжує боротися з нечесними практиками підвищення рейтингу за рахунок штучних зовнішніх посилань. Для цього було додано додаткові фільтри в алгоритм підрахунку показника цитованості веб-ресурсів. Також автори рейтингу виправили недолік, пов’язаний з дискримінацією ЗВО з «міських» доменів, який був присутній у попередній редакції.

Останнє оновлення Webometrics Ranking of World's Universities.

Вверх