ISBN, ISSN, ШТРИХ-КОД


ISBN (англ. The International Standard Book Number, Міжнародний стандартний номер книги) — універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на книгах і брошурах незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу. ISBN супроводжує видання, починаючи з моменту їх виготовлення.

ISBN однозначно й безпомилково ідентифікує лише одне неперіодичне видання одного конкретного видавця, є неповторним і використовується тільки для цього видання. ISBN є ключем для пошуку необхідних видань, які випускаються у світі, в автоматизованих системах на національному та міжнародному рівнях. Використання ISBN дає змогу об'єднати в єдину систему видання, книгорозповсюдження та інформаційне обслуговування.

Міжнародний стандартний номер книги складається з абревіатури ISBN (незалежно від мови видання) й тринадцяти цифр. Для позначення цифрової частини ISBN застосовуються арабські цифри від 0 до 9. Цифрова частина ISBN складається з п'яти груп цифр, три з яких містять різну кількість цифрових знаків, відокремлених одна від одної дефісом або проміжком, а перша й остання група — фіксовану (сталу). Цифрова частина відокремлюється від абревіатури ISBN проміжком. П'ять груп цифр ISBN розміщуються в такій послідовності:

- префікс GS1(EAN•UCC) для книг;

- ідентифікатор групи (країни) Ідентифікатори України — 966 та 617;

- ідентифікатор видавця;

- порядковий ідентифікатор видання;

- контрольна цифра.

В Україні функції національного агентств ISBN виконує Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова».

Умови одержання Міжнародних стандартних номерів книг (ISBN)

Інструкція про порядок надання міжнародного стандартного номера книги (ISBN) в Україні

ISSN (International Standard Serial Number) - Міжнародний стандартний номер періодичного видання – це цифровий восьмизначний код, який ідентифікує періодичне видання (ЗМІ) незалежно від країни походження.

ISSN складається із спеціальної абревіатури та восьми цифр, які розділені між собою дефісом. Для ISSN застосовуються арабські цифри від 0 до 9, в деяких випадках остання цифра може бути римською „Х”.

ISSN може отримати будь-яке періодичне видання (публікація, випущена в послідовних частинах, що має числові або хронологічні позначення без зазначеного кінця виходу). Це може бути газета, тижневик, журнал, щорічник, а також електронна публікація (компакт-диск, веб-сайт). Для різних версій публікацій (друковане видання, компакт-диск, веб-сайт) необхідно отримати окремий номер ISSN, навіть якщо однаковий заголовок.

Основним критерієм для присвоєння ISSN-номера є періодичність і безстроковість (відсутність кінцевого виходу) видання.

Кожному періодичному виданню ISSN присвоюється тільки один раз. ISSN не змінюється при зміні видавця, періодичності виходів, місця видання тощо. Єдиною умовою, при якій присвоюється новий ISSN, є зміна назви видання.

Кожен індивідуальний ISSN призначається для серійної публікації, зареєстрованої в міжнародній базі даних ISSN, яка є основним джерелом ідентифікації періодичних видань усього світу.

ISSN – фундаментальний інструмент для ефективної поставки документів і забезпечує зручний і економний метод зв’язку між видавцем і постачальником, роблячи торгові канали розповсюдження більш ефективними.

Номер ISSN надається Міжнародним центром ISSN.

Нещодавно Міжнародний центр ISSN повідомив про зміни у обслуговуванні видавців і у опрацюванні запитів ISSN

Найважливішим для наших видань є те, що від 1 січня 2018 року послуга з отримання ISSN стає платною.

Запит на ISSN коштуватиме від 25 до 50 євро (залежно від того, з якої країни надходить запит).

Чинна раніше веб-форма запиту на ISSN не використовується з 10 грудня 2017 року. Після 3 січня 2018 року нові запити на отримання ISSN необхідно надсилати тільки за допомогою екстранету.

Більшість інших послуг Міжнародного центру ISSN також залишаються або стають платними, отримати їх можна, надіславши відповідний запит.

Новий інтерфейс ресурсу ISSN. Він поєднує відкриту інформацію та інформацію про передплатні послуги з доступу до розширених даних бази ISSN.

Скористайтеся  інструкцією як отримати ISSN з 2018 року.

ISSN використовується для виготовлення штрих-коду EAN-13 (складається з 13 цифр), призначеного для комерційної діяльності в усьому світі.

Для серійних видань EAN-13 має наступну структуру:

- перші 3 цифри завжди - «977». Це обов'язковий префікс для серійних видань;

- наступні 7 цифр відповідають першим 7-ми цифр вашого ISSN-print (без дефіса і без останньої контрольної цифри);

- 11-я і 12-я цифри є змінними, і видавець може використовувати їх, щоб вказати додаткову інформацію (наприклад, зміна ціни);

- 13-а цифра є контрольною і розраховується відповідно до особливої ​​«формулою-10». Для перевірки останньої цифри ви можете перейти на офіційний сайт GS1, ввести перші 12 цифр і отримати останню цифру.

Крім цього штрих-код EAN 13 може бути доповнений 2-ма або 5-ю цифрами, які, як правило, вказують на те або номер журналу.

Штрих-код, нанесений на видання (газета, журнал, вісник, і т.п.), повинен бути унікальним, тому ми рекомендуємо завжди додавати 2 або 5 додаткових цифр.

На сьогодні день існує безліч безкоштовних онлайн сервісів для генерації штрих-кодів, наприклад:

KA Free Online ISSN Barcode Generator

Onbarcode.com
 

 

 

 

Вверх