Як правильно оформити бібліографічне посилання та список літератури в науковій роботі?

  

Згідно з новими «Вимогами до оформлення дисертацій», затвердженими МОН України, поряд із традиційними вимогами до оформлення структурних елементів, що наводяться в наказі (титульного аркуша, основної частини, висновків) та форматування тексту, з’явилися нові елементи дисертації. Так, тепер дисертація повинна містити анотацію українською, англійською і, за потреби, третьою мовою, пов’язаною із предметом дослідження. В анотацію мають бути стисло представлені основні результати дослідження із зазначенням наукової новизни та із практичним значенням. В кінці анотації подають ключові слова, вимоги до оформлення. Відповідно до коментаря, що навело МОН України, з часом анотації мають замінити автореферати, поки що потрібно буде готувати обидва елементи. Стиль оформлення списку посилань та цитувань  (не плутати з бібліографічним списком (або списком використаної літератури) дисертант тепер може вибирати самостійно: або відповідно до Національного стандарту України «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (гіперпосилання на локальну мережу), або одним із 11 міжнародних стилів цитування (MLA style, APA-1,2, Chicago / Turabianstyle, Harvardstyle, ACS, AIP, IEEE, Vancouver, OSCOLA, APS, SpringerMathPhysStyle).

Бібліографічний опис документів здійснюється згідно зі стандартами, які прийняті в Україні, зокрема, міждержавний «ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Він є базовим для системи стандартів, правил та методичних посібників зі складання бібліографічного опису.

Бібліографічні описи створюють de visu, безпосередньо за оригіналами видань. Стандарт з бібліографічного опису документів «ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» містить як обов’язкові елементи бібліографічного опису, так і факультативні. При оформленні списку літератури потрібно дотримуватись уніфікації (або вносимо лише обов’язкові елементи, або з допомогою факультативних робимо більш розширений опис по всьому списку літератури).

При скороченні слів необхідно дотримуватись  вимог ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень в українській мові» та ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила». При створенні бібліографічного опису іноземною мовою враховувати вимоги ГОСТ 7.11–2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».

Презентація на тему:  Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015).

Презентація на тему: Бібліографічний опис: структура та загальні вимоги до складання

Приклади оформлення див: Форма 23. Приклади оформлення бібліографічного опису

 

Вверх