Авторське право. Плагіат

1


Закон України Про авторське право і суміжні права

Академічна доброчесність 

Creative Commons (Україна)

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату (МОН Укріїни)

У цифровому середовищі вчені повинні бути більш активними в менеджменті авторського права. Слід пам'ятати, що авторське право настає автоматично і його не потрібно реєструвати. І зовсім не обов'язково передавати майнові права на статтю видавцеві. Адже така передача прав звузить ваше подальше використання статті. І з того часу не ви, а видавець (правовласник) контролюватиме подальше використання вашої статті.

 Краще скористатися такою можливістю:

• автор залишає за собою потрібні йому права - наприклад, використовувати і допрацьовувати статтю без обмежень, надавати доступ до неї (наприклад, через репозитарії відкритого доступу);

• видавець отримує невиключне право на видання та розповсюдження статті та її комерційне використання, стає журналом першої публікації статті і набуває право зміни формату, включення в збірник і бази даних.

Правові основи відкритого доступу

Відкритий доступ надається тільки за згодою правовласника або після завершення дії авторського права.

Один з найпростіших, ефективних і поширених способів надання відкритого доступу - це використання ліцензій Creative Commons. (Див. Ліцензії Creative Commons в Україні). Але можна використовувати і інші ліцензії відкритого контенту, або створювати свої власні ліцензії на використання творів (хоча, звичайно, не варто робити цього без попередньої консультації з юристами).

На що дають згоду правовласники, коли вони погоджуються на відкритий доступ? Як правило, вони заздалегідь згодні на необмежене читання, завантаження, копіювання, обмін, зберігання, друк, пошук, створення посилань і перегляд повного тексту їх робіт. Більшість авторів прагнуть зберегти за собою право блокувати поширення перекручених копій робіт або копій робіт без посилань на авторство. Деякі прагнуть заборонити комерційне використання робіт. Перш за все, такі умови перешкоджають плагіату, перекручувань і, іноді, комерційного використання, але дозволяють будь-яке використання в наукових і освітніх цілях і використання технологій, які полегшують пошук потрібної інформації в тексті роботи (text and data mining).

Препринти і постпринти

Препринт - це авторська версія статті на рецензування та публікації, як правило, це версія, яку автор подає в журнал.

Постпринт - це версія статті, яка пройшла експертну оцінку. Іноді слід розрізняти два види постпринтів: (a) - ті, які пройшли експертну оцінку, але ще не редагувалися і (b) - ті, які пройшли експертну оцінку та редагування. Деякі журнали дозволяють авторам завантажувати в репозитарії відкритого доступу тільки постпринти першого типу, але не другого.

Авторам не потрібний дозвіл на розміщення в репозитаріях відкритого доступу препринтів, адже вони є правовласниками. Якщо журнал відмовляється розглядати статтю, яка поширюється у формі препринта, це прояв політики вибіркового розгляду поданих документів з боку журналу, а не особливості законодавства про авторське право. (Деякі журнали дотримуються такої політики, яку називають Правило Інгельфінгера, хоча від неї, здається, вже поступово відходять, особливо в галузях, які не стосуються медицини.)

Якщо автор передає видавцеві майнові права на статтю, то потрібен дозвіл видавця на розміщення статті в репозитарії відкритого доступу. Більшість видавців (60%) дозволяють архівування постпринтів. Багато дозволяють після звернення автора про дозвіл і майже всі дозволяють, якщо існує обов'язкова вимога надання відкритого доступу з боку донора або роботодавця автора. Але багато видавців висувають додаткові вимоги і тимчасові обмеження - наприклад, період ембарго.

Подекуди використовують кольоровий код для класифікації політик журналів:

• золотий (забезпечує миттєвий доступ до статей);

• зелений (дозволяє авторам розміщувати рукописи статей/постпринти в репозитариях відкритого доступу);

• світло-зелений, або іноді жовтий (дозволяє, тобто не заперечує проти архівування авторами препринтів);

• сірий, або іноді білий (жоден з перерахованих вище).

Базу даних політик видавців про авторське право і самоархівуванню можна подивитися тут: SHERPA/RoMEO.

Але якщо автор зберігає за собою право на розміщення статті в репозитарії, дозволу видавця не потрібно. Зробити це можна за допомогою author addenda, який модифікує стандартний контракт видавця на передачу прав. Деякі наукові фонди (наприклад, Wellcome Trust і NIH) вимагають, щоб автори зберігали за собою ключові авторські права при публікації статті. І деякі університети (наприклад, Harvard і MIT) вимагають, щоб їх співробітники передавали університетам невиключне право надавати відкритий доступ до їхнім роботам.

Презентація на тему «Відкритий доступ до науки: від історії до сьогодення»

Ліцензії Creative Commons

Рецензування

Рецензією наукової статті є критичний відгук, який містить аналіз, оцінку, критичний розбір, рекомендації до друку наукової статті фахівцем – вченим тієї ж галузі (або спорідненої), до якої належить наукова стаття.

Об'єктом оцінки є повнота, глибина, всебічність розкриття теми, новизна і актуальність поставлених завдань і проблем, коректність аргументації і системи доказів, достовірність результатів, переконливість висновків.

Процедуру рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакційної колегії за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру.

Для підвищення якості процесу рецензування наукової статті залучаються незалежні експерти, які надають висновки в письмовому вигляді за формою рецензії, запропонованою редакцією.

Наукові статті проходять подвійне сліпе рецензування. Таке рецензування передбачає, що ні автор, ні рецензент не знають імен один одного, все листування між автором і рецензентом ведеться через редакцію.

Стаття надсилається двом експертам, які надають письмовий звіт за результатами рецензування. Звіт рецензента носить рекомендаційний характер, остаточне рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія.

Автоплагіат (або що не можна робити)

Навіть якщо для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідно 5 публікацій – це не дає права нарізати результати тоненькими смужками і видавати їх одна за одною. Не можна публікувати ті ж дані в різних виданнях (бо таким чином ви стаєте автоплагіатором), тому необхідно дуже відповідально ставитися до вибору видання, якому ви довірили свої результати. В першу чергу, орієнтуватися варто на профільність видання (оцініть гіпотетичний випадок: скільки б цитувань могла мати хороша робота з математики, навіть якби і була опублікована, в ботанічному журналі, швидше за все - 0, оскільки знайшли б її ботаніки, яким вона була б не по темі. Звичайно хороша редколегія не приймає на розгляд і рецензування роботи не за профілем, але в більш реальних випадках орієнтуйтеся на ті видання, які в основному читають колеги з вашої галузі знань або замахніться на Nature або Science).


Презентація «Закон України «Про авторське право і суміжні права» (діє з 1 січня 2023 року)»

Презентація «Creative Commons (CC). Що важливо знати»

Вверх