Як перевірити, чи індексуються журнал в Web of Science?


Інформацію про журнали, що індексуються в Web of Science (WoS), можна знайти в списку журналів Master Journal List.

Рекомендується:

1. для пошуку використовувати ISSN журналу;

2. не забувати, що Web of Science - це платформа, на якій є кілька баз даних.

До Web of Science Core Collection (головної бази) входять чотири журнальні колекції (індекси):

• Science Citation Index Expanded – природничі та технічні науки;

• Social Sciences Citation Index – соціальні науки;

• Arts & Humanities Citation Index – гуманітарні науки;

• Emerging Sources Citation Index – мультидисциплінарний індекс (видання індексуються з випробувальним терміном).

Для видань, індексованих в перших двох індексах SCIE і SSCI, розраховується коефіцієнт впливовості.

Існують видання, які одночасно індексуються двома або трьома основними індексами, тому у деяких гуманітарних видань може бути імпакт-фактор, проте він для суто гуманітарних журналів не розраховується, враховуючи традиції цитувань в зазначеній галузі наук.

Вверх